Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie bevordert democratie en groei bij haar partners van de Afrikaanse Unie

Brussel, 30 mei 2011 – De Commissie van de Afrikaanse Unie (AU) en de Europese Commissie komen samen in Brussel voor de vijfde jaarlijkse vergadering van hun commissarissen. Zij zullen een gezamenlijke agenda voor het strategische partnerschap Afrika-EU op het getouw zetten en hun discussies speciaal richten op twee urgente punten van zorg: democratie en groei.

De diepgaande democratische omwenteling die momenteel in Noord-Afrika plaatsvindt, verdient de volledige steun van alle internationale betrokkenen ten einde politiek en economisch goed bestuur in het Afrikaanse continent te versterken. Daarnaast is het, nu de wereld geleidelijk aan uit de economische crisis komt, een cruciale gezamenlijke uitdaging voor zowel Afrika als Europa om de groei te stimuleren en de aandacht te richten op inclusieve en duurzame ontwikkeling voor Afrika, met de tegen 2015 te verwezenlijken millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling duidelijk voor ogen.

Commissievoorzitter José Manuel Barroso zei in de aanloop naar de bijeenkomst: "De bemoedigende historische ontwikkelingen op het Afrikaanse continent bieden een enorme kans om de betrekkingen tussen onze beide continenten te verbeteren. Onze beide Commissies willen blijven fungeren als de motor voor het ambitieuze gezamenlijke partnerschap EU-Afrika. Samen kunnen we een reële vooruitgang boeken voor de volkeren van Europa en Afrika, door wereldwijde problemen aan te pakken, meer kansen te creëren voor handel, investeringen en inclusieve ontwikkeling en door tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de bevolking inzake democratische hervormingen en sociale rechtvaardigheid."

Het strategische partnerschap tussen Afrika en de EU streeft naar gezamenlijke doelstellingen die verdergaan dan het traditionele patroon donor-begunstigde in een dialoog tussen gelijke partners. De EU is de grootste handelspartner voor het Afrikaanse continent. In 2009 was 36% van de totale import naar Afrika afkomstig uit Europa. De Europese instellingen zijn wereldwijd ook de op één na grootste donor voor Afrika. De Europese Commissie heeft voor de periode 2007-2013 via haar diverse financieringsinstrumenten 24,4 miljard euro vrijgemaakt ter ondersteuning van de gezamenlijke strategie Afrika-EU en de thematische partnerschappen.

De discussies hebben tot doel de politieke en technische samenwerking tussen de twee instellingen te versterken, een nieuwe impuls te geven aan de tenuitvoerlegging van de gezamenlijke strategie Afrika-EU en elementen aan te brengen voor de toekomstige politieke agenda.

wordt vervolgd

Agenda van de vergadering der commissarissen

Het programma van de bijeenkomst tussen beide Commissies omvat thematische kernbijeenkomsten tussen commissarissen, bilaterale bijeenkomsten en een plenaire zitting, die in de ochtend van 1 juni zal plaatshebben.

Op 31 mei zullen de kernbijeenkomsten de volgende punten betreffen: politieke zaken; regionale integratie, handel en infrastructuur; sociale zaken; klimaatverandering en milieu; economisch goed bestuur en grondstoffen. Voorzitter Jose Manuel Barroso en de voorzitter van de Commissie van de AU, Jean Ping, zullen een bilaterale ontmoeting hebben.

Op 1 juni zullen de kernbijeenkomsten de volgende punten betreffen: administratieve samenwerking; landbouw, voedselzekerheid en voedselveiligheid; wetenschappen, ICT, ruimtevaart. Het thema van de gezamenlijke plenaire sessie van de commissarissen is "Groei en democratie consolideren".

Op 1 juni om 12u40 (te bevestigen) zullen voorzitter Jose Manuel Barroso en de voorzitter van de Commissie van de AU, Jean Ping, een gezamenlijke persconferentie houden.

Het gezamenlijke strategische partnerschap Afrika-EU

80 staatshoofden en regeringsleiders uit Afrika en Europa hechtten in december 2007 in Lissabon hun goedkeuring aan de gezamenlijke strategie Afrika-EU. Beide partijen kwamen overeen tezamen gemeenschappelijke belangen en strategische doelstellingen na te streven, verdergaand dan de traditionele ontwikkelingsthematiek en ruimer dan het exclusieve geografische bereik van Afrika en dat van de instellingen, met name door er niet-overheidsactoren bij te betrekken. De gezamenlijke strategie biedt een gedeelde langetermijnvisie op de toekomst van de betrekkingen tussen Afrika en de EU in een geglobaliseerde wereld. Daarop gebaseerd en gestoeld op gemeenschappelijke principes stelt de gezamenlijke strategie Afrika-EU acht specifieke partnerschappen vast: vrede en veiligheid; democratisch goed bestuur en mensenrechten; handel, regionale integratie en infrastructuur; de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDGs); energie; de klimaatverandering; migratie, mobiliteit en werkgelegenheid; wetenschap, informatiemaatschappij en ruimtevaart.

In november 2010 kwamen de leiders uit Afrika en de EU opnieuw bijeen onder het overkoepelende thema: “Investeringen, economische groei en het scheppen van werkgelegenheid”. Het was de bedoeling de samenwerking tussen beide continenten op een nieuw, ambitieuzer niveau te tillen. De leiders bevestigden de gezamenlijke Afrikastrategie als het centrale politieke kader voor hun betrekkingen. Om deze strategie uit te voeren werd een gezamenlijk actieplan voor 2011-2013 goedgekeurd met concrete acties die inzake de strategische domeinen moeten worden gevoerd of gelanceerd, voortbouwend op de verwezenlijkingen sinds 2007.

Achtergrondinformatie over het partnerschap en zijn acht thematische domeinen:

http://www.africa-eu-partnership.org/

De Afrikaanse Unie en de Commissie van de Afrikaanse Unie

De AU werd opgericht in 2002 en heeft momenteel 53 lidstaten. Het is de voornaamste instelling en organisatie in Afrika. Haar voornaamste doelstellingen zijn het bereiken van eenheid en solidariteit op het continent, van politieke en economische integratie, de bevordering van vrede en veiligheid, democratische beginselen en instellingen, alsook duurzame ontwikkeling.

De Commissie van de AU is de voornaamste instelling voor het dagelijkse bestuur van de Afrikaanse Unie en de voornaamste gesprekspartner voor de Europese Commissie in het strategische partnerschap Afrika-EU. De Commissie bestaat uit de voorzitter, een vicevoorzitter en acht commissarissen. Zij is gevestigd in Addis Abeba en heeft momenteel 1.500 personeelsleden.

Meer informatie:

MEMO/11/351

Website van DG EuropeAid Ontwikkeling en samenwerking:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_nl.htm

Website van Europees commissaris voor ontwikkeling Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Contact :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar