Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija ir Afrikos Sąjungos partneriai skatina kurti demokratiją ir augimą

2011 m. gegužės 30 d. Briuselyje rengiamas penktasis metinis Afrikos Sąjungos Komisijos ir Europos Komisijos kolegijų susitikimas. Bus toliau svarstoma bendra Afrikos ir ES strateginės partnerystės darbotvarkė, daugiausia dėmesio skiriant dviem pagrindiniams šiuo metu susirūpinimą keliantiems klausimams: demokratijai ir augimui.

Visa tarptautinė bendruomenė turėtų visapusiškai remti šiuo metu Šiaurės Afrikoje vykstančius esminius demokratinius pokyčius, kad visame Afrikos žemyne sustiprėtų politinis ir ekonominis valdymas. Be to, pasauliui atsigaunant po ekonomikos krizės, svarbiausias bendras Afrikos ir Europos uždavinys – paskatinti Afrikos augimą ir sutelkti dėmesį į visapusišką ir tvarų vystymąsi, kartu siekiant iki 2015 m. įgyvendinti Tūkstantmečio vystymosi tikslus.

Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso prieš susitikimą sakė: „Vilčių teikiantys istoriniai pokyčiai Afrikos žemyne – puiki galimybė sustiprinti mūsų žemynų santykius. Abi Komisijos toliau skatins plėtoti plataus užmojo bendrą ES ir Afrikos partnerystę. Kartu galime padaryti tikrą pažangą, kurios rezultatus jaustų ir Europos, ir Afrikos gyventojai. Tą galime padaryti spręsdami pasaulinio masto uždavinius, kurdami daugiau prekybos, investicijų ir visapusiško vystymosi galimybių ir patenkindami žmonių norą matyti demokratines reformas ir socialinį teisingumą.“

Strategine Afrikos ir ES partneryste siekiama bendrų tikslų. Ji grįsta ne įprastais pagalbos teikėjo ir gavėjo santykiais, o dviejų lygiaverčių šalių dialogu. ES yra didžiausia Afrikos žemyno prekybos partnerė. 2009 m. 36 proc. viso Afrikos importo sudarė prekės iš Europos. Europos institucijos taip pat yra antros pagal dydį pasaulyje pagalbos Afrikai teikėjos. Europos Komisija per įvairiais finansines priemones įsipareigojo bendrai Afrikos ir ES strategijai ir jos teminėms partnerystės sritims 2007–2013 m. skirti 24,4 mlrd. EUR.

Per diskusijas siekiama sustiprinti politinį ir techninį abiejų institucijų bendradarbiavimą, suteikti naują impulsą įgyvendinti bendrą Afrikos ir ES strategiją ir spręsti būsimos politinės darbotvarkės klausimus.

Skaityti toliau

Kolegijų susitikimo darbotvarkė

Komisijų susitikimo darbotvarkė padalyta į teminius Komisijų narių susitikimus, dvišalius susitikimus ir plenarinį posėdį, kuris vyks birželio 1 d. ryte.

Gegužės 31 d. vyks šių sričių teminiai susitikimai: politiniai reikalai; regioninė integracija, prekyba ir infrastruktūra; socialiniai reikalai; klimato kaita ir aplinka; ekonomikos valdymas ir žaliavos. Pirmininkas José Manuelis Barroso ir Afrikos Sąjungos Komisijos Pirmininkas Jeanas Pingas susitiks dvišaliame susitikime.

Birželio 1 d. vyks šių sričių teminiai susitikimai: administracinis bendradarbiavimas; žemės ūkis, aprūpinimo maistu saugumas ir sauga; mokslas, IRT, kosminė erdvė. Bendro abiejų kolegijų plenarinio posėdžio tema „Augimo ir demokratijos įtvirtinimas“.

Birželio 1 d. 12.40 val. (bus patvirtinta) Pirmininkas José Manuelis Barroso ir Afrikos Sąjungos Komisijos Pirmininkas Jeanas Pingas surengs bendrą spaudos konferenciją.

Bendra Afrikos ir ES strateginė partnerystė

2007 m. gruodžio mėn. Lisabonoje 80 Afrikos ir Europos valstybių ir vyriausybių vadovų priėmė bendrą Afrikos ir ES strategiją. Abi pusės susitarė drauge ginti bendrus interesus ir siekti strateginių tikslų ir spręsti ne tik įprastus vystymosi klausimus, neapriboti geografinės taikymo srities Afrikoje ir įtraukti ne tik institucijas, bet ir nevalstybinius subjektus. Bendroje strategijoje nustatyta bendra ilgalaikė Afrikos ir ES santykių globalizuotame pasaulyje ateities vizija. Remiantis šia vizija ir bendrais principais bendroje Afrikos ir ES strategijoje apibrėžtos aštuonios konkrečios partnerystės sritys: taika ir saugumas; demokratinis valdymas ir žmogaus teisės; prekyba, regioninė integracija ir infrastruktūra; Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT); energetika; klimato kaita; migracija, judumas ir užimtumas; mokslas, informacinė visuomenė ir kosminė erdvė.

Afrikos ir ES vadovai vėl susitiko 2010 m. lapkričio mėn. renginyje, kurio pagrindinė tema buvo investicijos, ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas, ir mėgino sukurti naują, platesnio užmojo dviejų žemynų bendradarbiavimo pagrindą. Jie patvirtino, kad bendra Afrikos ir ES strategija yra jų santykių politinis pagrindas. Šiai strategijai įgyvendinti buvo priimtas bendras 2011–2013 m. veiksmų planas, kuriame nustatyti konkretūs tęstini ir nauji veiksmai strateginėse srityse ir numatyta, kaip toliau bus gerinami nuo 2007 m. pasiekti rezultatai.

Papildomos informacijos apie partnerystę ir jos aštuonias temines sritis galima rasti adresu http://www.africa-eu-partnership.org/.

Afrikos Sąjunga ir Afrikos Sąjungos Komisija

2002 m. įkurta Afrikos Sąjunga šiuo metu vienija 53 valstybes nares. Tai pirmoji Afrikos institucija ir pagrindinė organizacija. Pagrindiniai tikslai – siekti žemyno vienovės ir solidarumo, užtikrinti politinę ir ekonominę integraciją, skatinti taiką ir saugumą, demokratinius principus ir institucijų veiklą, taip pat tvarų vystymąsi.

Afrikos Sąjungos Komisija – pagrindinė už praktinį Afrikos Sąjungos valdymą atsakingą institucija ir pagrindinė Europos Komisijos partnerė įgyvendinant Afrikos ir ES strateginę partnerystę. Komisiją sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir aštuoni Komisijos nariai. Jos būstinė – Adis Abeboje, joje šiuo metu dirba 1 500 darbuotojų.

Daugiau informacijos

MEMO/11/351

Vystymosi ir bendradarbiavimo generalinio direktorato – EuropeAid interneto svetainė

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lt.htm

Už vystymąsi atsakingo Europos Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Asmenys ryšiams

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar