Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Az Európai Bizottság sajtóközleménye

Az Európai Bizottság afrikai uniós partnereivel a demokrácia és a növekedés előmozdítására törekszik

Brüsszel, 2011. május 30. – Az Afrikai Unió Bizottsága és az Európai Bizottság Brüsszelben tartja biztosi kollégiumainak 5. éves ülését. A felek az EU-Afrika stratégiai partnerség közös programjában előrelépve, a megbeszéléseik során két, jelenleg is aggodalomra okot adó kérdésre, a demokráciára és a növekedésre fektetik majd a hangsúlyt.

Az a mélyreható demokratikus átalakulás, amely Afrika északi részén jelenleg is zajlik, megérdemli a nemzetközi szereplők teljes mértékű támogatását a politikai és gazdasági kormányzás megerősítése céljából az afrikai földrész egészén. Ugyanakkor a világnak a gazdasági válságból való kilábalásával Afrika és Európa számára egyaránt döntő fontosságú közös kihívás a növekedés beindítása és Afrika inkluzív és fenntartható fejlődésének előtérbe helyezése, különös figyelemmel a millenniumi fejlesztési célok 2015-ig történő megvalósítására.

José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke a találkozó előtt így nyilatkozott: „Az afrikai földrészen végbemenő biztató történelmi változások óriási lehetőségeket kínálnak a két kontinens közötti kapcsolatok erősítésére. Az Afrikai Unió Bizottsága és az Európai Bizottság továbbra is az ambiciózus EU-Afrika partnerség hajtóereje marad. Együtt valódi haladást érhetünk el az európaiak és az afrikaiak javára a globális kérdések megoldásával, több lehetőség teremtésével a kereskedelem, a beruházások és az inkluzív fejlődés terén, valamint az emberek demokratikus reformok és társadalmi igazságosság iránti törekvéseinek szem előtt tartásával.”

Az Afrika és az EU közötti stratégiai partnerség közös célkitűzések elérésére irányul a hagyományos donor-kedvezményezett viszonyon túl, egy egyenlő partnerek közötti párbeszéd során. Az EU az afrikai földrész legjelentősebb kereskedelmi partnere. 2009-ben Afrika teljes behozatalának 36%-a Európából származott. Az európai uniós intézmények jelentik Afrika számára a világon a második legnagyobb donort. Az Európai Bizottság 24,4 milliárd euróra vállalt kötelezettséget különböző pénzügyi eszközein keresztül a 2007–2013 közötti időszakban a közös Afrika-EU stratégia és annak tematikus partnerségei támogatására.

A megbeszélések célja, hogy erősítse a politikai és technikai együttműködést a két intézmény között, új lendületet adjon az Afrika-EU stratégia végrehajtásának és új javaslatokkal szolgáljon a jövőbeli politikai programhoz.

Folytatás

A biztosi kollégiumok találkozójának napirendje

A két Bizottság közötti találkozó programja magában foglalja a biztosok közötti tematikus találkozókat, a kétoldalú találkozókat és a plenáris ülést, amelyre június 1-jén reggel kerül sor.

A május 31-i találkozók a következő témákra terjednek ki: politikai kérdések; regionális integráció, kereskedelem és infrastruktúra; szociális kérdések; éghajlatváltozás és környezetvédelem, gazdasági kormányzás és nyersanyagok. Jose Manuel Barroso elnök és Jean Ping, az AU Bizottságának elnöke kétoldalú találkozót tart.

A június 1-jei találkozók a következő témákra terjednek ki: igazgatási együttműködés; mezőgazdaság, élelmezésbiztonság és élelmiszerbiztonság, tudomány, információs és kommunikációs technológiák, űrkutatás. A két kollégium közös plenáris ülésének témája a növekedés és a demokrácia konszolidációja.

Június 1-jén 12:40-kor (megerősítendő), Jose Manuel Barroso elnök és Jean Ping, az AU Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatót tart.

Az EU-Afrika stratégiai partnerség

2007 decemberében Lisszabonban 80 afrikai és európai állam- és kormányfő elfogadta az Afrika-EU stratégiát. A felek megállapodtak a közös érdekű ügyek és a stratégiai célkitűzések együttes megvalósításában, amely túlmutat a hagyományos fejlesztési kérdéseken, Afrika kizárólagos földrajzi hatókörén és az intézményeken, bevonva a nem állami szereplőket is. A stratégia körvonalazza az Afrika-EU közötti kapcsolatok jövőjének hosszú távú közös jövőképét egy globalizált világban. E jövőképre és a közös elvekre alapozva, az Afrika-EU közös stratégia nyolc specifikus partnerséget határoz meg: béke és biztonság; demokratikus kormányzás és emberi jogok; kereskedelem, regionális integráció és infrastruktúra; millenniumi fejlesztési célok; energiaügy; éghajlatváltozás; migráció, mobilitás és foglalkoztatás; tudomány, információs társadalom és űrkutatás.

2010 novemberében az európai és afrikai állam- és kormányfők ismét találkoztak, hogy a beruházás, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés átfogó témájában új, ambiciózus távlatokat nyissanak a két kontinens közötti együttműködés előtt. A találkozón megerősítették a közös Afrika-stratégiát, amely a kapcsolataik központi politikai keretét alkotja. A stratégia végrehajtása érdekében a csúcstalálkozón elfogadták a 2011–2013 közötti időszakra vonatkozó közös cselekvési tervet, amely a 2007 óta elért eredményekre építve tartalmazza a stratégiai területeken indítandó, illetve folytatandó konkrét fellépéseket.

A partnerséggel és a nyolc tematikus területtel kapcsolatos háttér-információ megtalálható a következő weboldalon: http://www.africa-eu-partnership.org/

Az Afrikai Unió és az Afrikai Unió Bizottsága

Az Afrikai Uniót 2002-ban alapították, és jelenleg 53 tagállama van. Ez Afrika legfontosabb intézménye és a legfőbb szervezete. Fő célkitűzései közé tartozik a földrészen az egység és szolidaritás megteremtése, a politikai és gazdasági integráció megvalósítása, a béke és biztonság, a demokratikus elvek és intézmények, valamint a fenntartható fejlődés előmozdítása.

Az Afrikai Unió Bizottsága az Afrikai Unió mindennapi irányításának legfontosabb intézménye és a fő kapcsolattartó az Európai Bizottsággal az Afrika-EU stratégiai partnerség területén. Az Afrikai Unió Bizottsága az elnökből, az alelnökből és a nyolc biztosból áll. Székhelye Addisz-Abebában van, és személyi állománya jelenleg 1500 főből áll.

További információk:

MEMO/11/351

A EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Andris Piebalgs európai fejlesztési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar