Navigation path

Left navigation

Additional tools

Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προάγει τη δημοκρατία και την ανάπτυξη με τους εταίρους της Αφρικανικής Ένωσης

Βρυξέλλες 30 Μαΐου 2011 – Η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέρχονται στις Βρυξέλλες για την 5η ετήσια σύνοδο τους. Θα πραγματοποιήσουν βήματα προόδου βάσει κοινής ημερήσιας διάταξης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ και θα εστιάσουν τις συζητήσεις τους σε δύο επιτακτικά ζητήματα που αποτελούν σήμερα πηγή ανησυχίας: τη δημοκρατία και την ανάπτυξη.

Οι βαθιές δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις που συντελούνται σήμερα στη Βόρειο Αφρική αξίζουν την αμέριστη στήριξη όλων των διεθνών παραγόντων, προκειμένου να ενισχυθεί η πολιτική και η οικονομική διακυβέρνηση σε όλη την αφρικανική ήπειρο. Ταυτόχρονα, καθώς ο κόσμος ανακάμπτει από την οικονομική κρίση, μια καθοριστική κοινή πρόκληση τόσο για την Αφρική όσο και για την Ευρώπη είναι η αναθέρμανση της ανάπτυξης και η εστίαση σε μια αλληλέγγυα και βιώσιμη ανάπτυξη για την Αφρική, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας μέχρι το 2015.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. José Manuel Barroso δήλωσε πριν από την συνάντηση: «Οι ενθαρρυντικές ιστορικές αλλαγές στην αφρικανική ήπειρο συνεπάγονται σημαντικές ευκαιρίες για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο ηπείρων μας. Οι δύο επιτροπές μας θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις της φιλόδοξης κοινής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής. Μαζί μπορούμε να επιτύχουμε πραγματικές προόδους για τους λαούς της Ευρώπης και της Αφρικής, αντιμετωπίζοντας παγκόσμια ζητήματα, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για εμπορικές συναλλαγές, επενδύσεις και αλληλέγγυα ανάπτυξη, και ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες των λαών για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και κοινωνική δικαιοσύνη».

Η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Αφρικής και ΕΕ επιδιώκει κοινούς στόχους πέραν της παραδοσιακής εστίασης στη σχέση δωρητή-δικαιούχου, σε ένα διάλογο ισότιμων εταίρων. Η ΕΕ αποτελεί τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της αφρικανικής ηπείρου. Το 2009, το 36% των συνολικών εισαγωγών στην Αφρική προήλθαν από την Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά όργανα αποτελούν επίσης τον δεύτερο μεγαλύτερο σε παγκόσμιο επίπεδο δωρητή της Αφρικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει τη διάθεση 24,4 δισεκατ. ευρώ μέσω των διαφόρων χρηματοδοτικών της οργάνων κατά την περίοδο 2007-2013 για τη στήριξη της κοινής στρατηγικής Αφρικής-ΕΕ και των χρηματικών της εταιρικών σχέσεων.

Οι συζητήσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της πολιτικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των δύο οργάνων, στην παροχή νέας ώθησης στην υλοποίηση της κοινής στρατηγικής Αφρικής-ΕΕ και στοιχείων για την μελλοντική ημερήσια διάταξη.

Ημερήσια διάταξη της συνάντησης των Σωμάτων των Επιτροπών

Το πρόγραμμα της συνάντησης των δύο επιτροπών απαρτίζεται από συναντήσεις θεματικών ομάδων Επιτρόπων, διμερείς συναντήσεις και σύνοδο της ολομέλειας η οποία θα πραγματοποιηθεί το πρωί της 1ης Ιουνίου.

Στις 31 Μαΐου, η συνάντηση της ομάδας θα καλύψει: πολιτικά ζητήματα, περιφερειακή ενοποίηση, εμπόριο και υποδομές, κοινωνικές υποθέσεις, κλιματική αλλαγή και περιβάλλον, οικονομική διακυβέρνηση και πρώτες ύλες. Ο Πρόεδρος Jose Manuel Barroso και ο επικεφαλής της επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης κ. Jean Ping θα έχουν διμερή συνάντηση.

Την 1η Ιουνίου, η συνεδρίαση της ομάδας θα καλύψει: Διοικητική συνεργασία, γεωργία, επισιτιστική ασφάλεια και ασφάλεια, επιστήμες, τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), διάστημα. Το κύριο θέμα της κοινής συνόδου της ολομέλειας των δύο σωμάτων είναι η «εδραίωση της ανάπτυξης και της δημοκρατίας».

Στις 12.40 της 1ης Ιουνίου (θα επιβεβαιωθεί), ο Πρόεδρος κ. Jose Manuel Barroso και ο επικεφαλής της επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης κ. Jean Ping θα δώσουν κοινή συνέντευξη τύπου.

Η κοινή στρατηγική εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ

80 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από την Αφρική και την Ευρώπη εξέδωσαν την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ στη Λισαβόνα, το Δεκέμβριο του 2007. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν την επιδίωξη κοινών συμφερόντων και στρατηγικών στόχων, πέρα από τα παραδοσιακά αναπτυξιακά ζητήματα, εκτός της αποκλειστικής γεωγραφικής ζώνης της Αφρικής και πέραν των οργάνων με την συμμετοχή μη κρατικών παραγόντων. Η κοινή στρατηγική οριοθετεί μια μακροπρόθεσμη κοινή άποψη για το μέλλον των σχέσεων Αφρικής-ΕΕ σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Έχοντας ως βάση τη θεώρηση αυτή και κοινές αρχές, η κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ προσδιορίζει οκτώ επιμέρους εταιρικές σχέσεις: ειρήνη και ασφάλεια· δημοκρατική διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα· εμπόριο, περιφερειακή ολοκλήρωση και υποδομές· αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας (ΑΣΧ)· ενέργεια· κλιματική αλλαγή· μετανάστευση, κινητικότητα και απασχόληση· επιστήμη, κοινωνία της πληροφορίας και διάστημα.

Τον Νοέμβριο του 2010, οι ηγέτες της Αφρικής και της ΕΕ συναντήθηκαν εκ νέου με κύριο θέμα «Επενδύσεις, οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης» προκειμένου να αναβαθμίσουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο ηπείρων σε ένα νέο, πιο φιλόδοξο επίπεδο. Επιβεβαίωσαν την κοινή στρατηγική για την Αφρική ως το κεντρικό πολιτικό πλαίσιο για τις σχέσεις τους. Με στόχο την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής, εγκρίθηκε κοινό σχέδιο δράσης 2011-2013, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να συνεχιστούν ή να δρομολογηθούν στους στρατηγικούς τομείς και το οποίο βασίζεται στα αποτελέσματα που έχουν σημειωθεί από το 2007.

Βασικές πληροφορίες για την εταιρική σχέση και τους οκτώ χρηματικούς τομείς της περιλαμβάνονται στη διεύθυνση: http://www.africa-eu-partnership.org/

Η Αφρικανική Ένωση και η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης

Η Αφρικανική Ένωση ιδρύθηκε το 2002 και επί του παρόντος απαρτίζεται από 53 κράτη μέλη. Αποτελεί το πρώτο θεσμικό όργανο και τον βασικό οργανισμό της Αφρικής. Κύριοι στόχοι της είναι η επίτευξη της ενότητας και της αλληλεγγύης στην ήπειρο, η υλοποίηση της πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης, η προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας, των δημοκρατικών αρχών και των θεσμικών οργάνων καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης αποτελεί το κεντρικό όργανο για τη διοίκηση σε καθημερινή βάση της αφρικανικής ένωσης καθώς και τον κύριο συνομιλητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ. Η Επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και οκτώ επιτρόπους. Εδρεύει στην Addis Ababa και το προσωπικό της αριθμεί επί του παρόντος 1500 υπαλλήλους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/11/351

Δικτυακός τόπος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συνεργασίας - EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_el.htm

Δικτυακός τόπος του αρμόδιου για την ανάπτυξη Επιτρόπου κ. Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Αρμόδιοι:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar