Navigation path

Left navigation

Additional tools

pressemeddelelse fra Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen fremmer demokrati og vækst med sine partnere i Den Afrikanske Union

Bruxelles, den 30. maj 2011 – Den Afrikanske Unions kommission og Europa-Kommissionen mødes i Bruxelles til det femte årlige møde mellem de to kollegier. De vil gøre fremskridt med hensyn til den fælles dagsorden for det strategiske partnerskab mellem Afrika og EU og vil i diskussionerne fokusere på to aktuelle spørgsmål: demokrati og vækst.

De store demokratiske omvæltninger, der finder sted i Nordafrika, har brug for fuld støtte fra det internationale samfund med henblik på at styrke den politiske regeringsførelse og økonomiske styring i hele Afrika. Da verden er ved at komme sig over den økonomiske krise er det på samme tid af stor vigtighed for både Afrika og Europa at kickstarte væksten og fokusere på inklusiv og bæredygtig udvikling i Afrika med kursen sat efter at opnå millenniumsmålene inden 2015.

Kommissionens formand José Manuel Barroso, udtalte før mødet: "De opmuntrende historiske forandringer i Afrika giver store muligheder for at styrke samarbejdet mellem vores to kontinenter. De to kommissioner vil fortsat udgøre motorerne i det ambitiøse fælles EU-Afrika-partnerskab. Sammen kan vi opnå reelle fremskridt for befolkningerne i Europa og Afrika ved at tage hånd om de globale problemer, skabe større muligheder for handel, investeringer og inklusiv udvikling og ved at følge op på befolkningernes ønsker om demokratiske reformer og social retfærdighed."

Det strategiske partnerskab mellem Afrika og EU har fælles målsætninger, der går videre end det traditionelle forhold mellem donor og modtager, og består i en dialog af ligeværdige parter. EU er Afrikas største handelspartner. I 2009 stammede 36 % af al importen til Afrika fra Europa. De europæiske institutioner er på verdensplan samlet set den næststørste støtteyder til Afrika. Europa-Kommissionen har afsat 24,4 mia. EUR gennem de forskellige finansielle instrumenter i perioden 2007-2013 til støtte af den fælles Afrika-EU-strategi og de tematiske partnerskaber heri.

Diskussionerne vil omhandle styrkelsen af det politiske og tekniske samarbejde mellem de to institutioner, og hvordan der kan gives nye impulser til gennemførelsen af den fælles Afrika-EU-strategi og delene af den fremtidige politiske dagsorden.

Mere følger

Dagsordenen for mødet mellem de to kollegier

Programmet for mødet mellem de to kommissioner består af tematiske møder, kommissærernes møder, bilaterale møder og et plenarmøde, der finder sted om morgenen den 1. juni.

Den 31. maj vil de tematiske møder omhandle: Politiske forhold; Regional integration, handel og infrastruktur; Sociale anliggender; Klimaændringer og miljø; Økonomisk styring og råvarer. Formanden for Europa-Kommissionen Jose Manuel Barroso og generalsekretæren for Den Afrikanske Union Jean Ping mødes i bilaterale møder.

Den 1. juni vil de tematiske møder omhandle: Administrativt samarbejde; Landbrug, fødevaresikkerhed og sikkerhed; Videnskab, informations- og kommunikationsteknologi, rumforskning. Emnet for de to kollegiers plenarmøde er "Styrkelse af demokrati og vækst".

Den 1. juni kl. 12:40 afholder formanden for Europa-Kommissionen Jose Manuel Barroso og generalsekretæren for Den Afrikanske Union Jean Ping en fælles pressekonference.

Det fælles Afrika-EU-partnerskab

80 stats- og regeringschefer fra Afrika og Europa vedtog i Lissabon i december 2007 den fælles Afrika-EU-strategi. Begge parter var enige om at forfølge fælles interesser og strategiske målsætninger, der ligger uden for de traditionelle udviklingsspørgsmål og uden for det rent afrikanske geografiske område i et samarbejde, som ikke kun er begrænset til institutionerne, men som også medtager ikke-statslige parter. Den fælles strategi fremlægger en langfristet fælles vision for de fremtidige relationer mellem Afrika og EU i en globaliseret verden. Den fælles Afrika-EU-strategi definerer otte særlige partnerskaber på baggrund af denne vision og almindelige principper: Fred og sikkerhed; Demokratisk regeringsførelse og menneskerettigheder; Handel, regional integration og infrastruktur; Millenniumudviklingsmålene; Energi; Klimaforandringer; Migration, mobilitet og beskæftigelse; Videnskab, informationssamfund og rummet.

I november 2010 afholdt de afrikanske ledere og EU-lederne igen møde om det overordnede tema "investering, økonomisk vækst og jobskabelse" for at skabe et nyt og mere ambitiøst samarbejde mellem de to kontinenter. De bekræftede den fælles Afrika-strategi som værende de centrale politiske rammer for deres relationer. For at gennemføre denne strategi blev der vedtaget en fælles handlingsplan for 2011-2013, herunder konkrete tiltag, som enten skal videreføres eller lanceres inden for de strategiske områder, og som tager udgangspunkt i de resultater, der er opnået siden 2007.

Baggrundsinformation om partnerskabet og de otte tematiske områder kan findes her: http://www.africa-eu-partnership.org/

Den Afrikanske Union og Den Afrikanske Unions kommission

Den Afrikanske Union blev oprettet i 2002 og tæller i dag 53 medlemmer. Det er den vigtigste institution og organisation i Afrika. Dens hovedformål er at opnå enhed og solidaritet på kontinentet, gennemføre politisk og økonomisk integration, fremme fred og sikkerhed, demokratiske principper og institutioner samt bæredygtig udvikling.

Den Afrikanske Unions kommission er nøgleinstitutionen i den daglige forvaltning af Den Afrikanske Union og er Europa-Kommissionens vigtigste samtalepartner i det strategiske Afrika-EU-partnerskab. Kommissionen udgøres af generalsekretæren, vice-generalsekretæren og otte kommissærer. Den har sit hovedsæde i Addis Adaba og har for tiden ca. 1 500 ansatte.

Yderligere oplysninger:

MEMO/11/351

Webstedet for Generaldirektoratet "EuropeAid – Udvikling og Samarbejde":

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webstedet for udviklingskommissær Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar