Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за пресата

Европейската комисия насърчава демокрацията и икономическия растеж с партньорите си от Африканския съюз

Брюксел, 30 май 2011 г. - В Брюксел си дават среща Комисията на Африканския съюз (АС) и Европейската комисия за своята 5-а годишна сесия на ниво комисии. Срещата ще отбележи напредък в подготовката на съвместната програма на стратегическото партньорство между Африка и ЕС, като дискусиите ще се съсредоточат върху два неотложни въпроса, будещи безпокойство днес: демокрацията и икономическия растеж.

Дълбоките демократични промени, които в момента протичат в Северна Африка, заслужават всеотдайната подкрепа на всички международни фактори, като целта е да укрепне политическото и икономическо управление в целия африкански континент. Същевременно, в момент, в който светът излиза от икономическата криза, общото предизвикателство от решаващо значение както за Африка, така и за Европа, е да се даде начален тласък на икономическия растеж и вниманието да се съсредоточи върху социално приобщаващото и устойчиво развитие на Африка, като не се изпускат от поглед Целите на хилядолетието за развитие и постигането им до 2015 г.

Преди срещата Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: Окуражаващите исторически промени на африканския континент представят огромни възможности за разширяване на отношенията между нашите страни. Нашите две комисии ще продължат да играят ролята на двигатели на амбициозното Съвместно партньорство между ЕС и Африка. Работейки по глобални проблеми, създавайки повече възможности за търговия, инвестиции и социално приобщаващо развитие и отчитайки въжделенията на хората за демократични реформи и социална справедливост, заедно можем да постигнем истински напредък в името на народите на Европа и Африка.

Стратегическото партньорство между Африка и ЕС си поставя общи цели, които отиват отвъд традиционните отношения между донор и получател и се осъществяват в един диалог между равностойни партньори. ЕС е най-големият търговски партньор на африканския континент. През 2009 г. 36 % от целия внос в Африка идва от Европа. Европейските институции са също така вторият най-голям донор в света за Африка. За периода 2007-2013 г. по различни финансови инструменти Европейската комисия е заделила 24,4 милиарда евро в подкрепа на Съвместната стратегия Африка-ЕС и нейните тематични партньорства.

Дискусиите имат за цел да укрепят политическото и техническо сътрудничество между двете институции, да дадат свеж тласък на изпълнението на Съвместната стратегия Африка-ЕС и да очертаят елементи на бъдещата политическа програма.

Дневен ред на срещата на ниво комисии

В програмата на срещата на двете комисии са включени тематични заседания на групи комисари, двустранни срещи и пленарно заседание, което ще се състои на 1 юни преди обяд.

На 31 май ще се проведат следните тематични заседания: политически въпроси; регионална интеграция, търговия и инфраструктура; социални въпроси; изменение на климата и околна среда; икономическо управление и суровини. Председателят Жозе Мануел Барозу и председателят на Комисията на АС Жан Пинг ще имат двустранна среща.

На 1 юни ще се проведат следните тематични заседания: административно сътрудничество; селско стопанство, продоволствено осигуряване и безопасност на храните; наука, ИКТ, Космос. Темата на пленарното заседание на двете комисии е „Консолидиране на икономическия растеж и демокрацията“.

В 12:40 ч. на 1 юни (подлежи на потвърждение) председателят Жозе Мануел Барозу и председателят на Комисията на АС Жан Пинг ще дадат съвместна пресконференция.

Съвместното стратегическо партньорство между Африка и ЕС

През декември 2007 г. в Лисабон осемдесет правителствени и държавни ръководители от Африка и Европа приеха Съвместната стратегия Африка-ЕС. Двете страни се споразумяха да работят заедно в името на общи интереси и за постигането на стратегически цели отвъд традиционните въпроси на развитието, отвъд географския обхват на Африка и институциите с недържавни участници. Съвместната стратегия очертава дългосрочна визия за бъдещето на отношенията между Африка и ЕС в глобализирания свят. Въз основа на тази визия и общи принципи Съвместната стратегия Африка-ЕС дефинира осем конкретни партньорства в областите: мир и сигурност; демократично управление и човешки права; търговия, регионална интеграция и инфраструктура; Цели на хилядолетието за развитие (ЦХР); енергетика; изменение на климата; миграция, мобилност и трудова заетост; наука, информационно общество и Космос.

През ноември 2010 г. лидери от Африка и ЕС проведоха нова среща под надслова „Инвестиции, икономически растеж и създаване на работни места“, за да издигнат сътрудничеството между двата континента на ново, по-амбициозно равнище. Политическите лидери утвърдиха Съвместната стратегия за Африка като основна политическа рамка за отношенията си. В изпълнение на стратегията бе приет съвместен План за действие за периода 2011—2013 г. с конкретни действия в стратегически области, които следва да продължат или да стартират и които се основават на постигнатото от 2007 г. насам.

Обща информация за партньорството и неговите осем тематични области може да бъде намерена тук: http://www.africa-eu-partnership.org/

Африканският съюз и неговата Комисия

Африканският съюз е създаден през 2002 г. и в момента в него членуват 53 страни. Съюзът е първостепенна институция и основна организация за Африка. Главните му цели са единството и солидарността на континента, политическата и икономическа интеграция и насърчаването на мира и сигурността, демократичните принципи и институции, както и устойчивото развитие.

Комисията на АС е ключова институция в оперативното управление на Африканския съюз и основен партньор за Европейската комисия в рамките на Стратегическото партньорство Африка-ЕС. Комисията е съставена от председател, заместник-председател и осем комисари. Седалището на Комисията е в Адис Абеба и към този момент в нея работят 1 500 души.

За повече информация:

MEMO/11/351

Интернет страница на ГД „Развитие и сътрудничество“ — EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Интернет страница на европейския комисар по развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

За контакти:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar