Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/647

Brüsszel, 2011. május 26.

Környezetvédelem: a környezetvédelem és éghajlatpolitika célzott uniós finanszírozási eszköze továbbra is jelentős támogatottságot élvez

A LIFE+ – az Európai Bizottság környezeti finanszírozási eszköze – jövőjéről szóló közelmúltbeli nyilvános konzultáció válaszadóinak közel 85,8%-a véli úgy, hogy szükség van a környezetvédelmi és éghajlatpolitikát támogató célzott uniós finanszírozási eszközre. 54,6%-os többségük továbbá úgy gondolja, hogy az eszköz költségvetését növelni kell. A következő, 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre való felkészülés időszakában részben e konzultáció eredményei alapján értékelik majd, hogy szükség van-e az EU költségvetésében célzott környezetvédelmi és éghajlatpolitikai cselekvési programra. A hírt a LIFE sikertörténetekről szóló brüsszeli konferencia megnyitása alkalmával tették közzé.

A LIFE+ pénzügyi utódjáról folyó megbeszélések kapcsán az elmúlt hónapokban széles körben folytattak konzultációkat az érdekeltekkel. A válaszadók kifejezték véleményüket a környezetvédelmi és éghajlatpolitikát támogató célzott pénzügyi eszköz szükségességéről, hozzáadott értékének fokozási módjairól, és a következő programozási időszak egy ilyen eszközének felépítéséről.

A következtetések alapján:

  • Az érdekeltek döntő többsége úgy véli, hogy szükség van a környezetvédelmi és éghajlatpolitikát támogató célzott uniós finanszírozási eszközre.

  • A LIFE+ hatékonyságát akadályozó legfontosabb tényezők egyikeként a korlátozott forrásokat azonosították. A válaszadók 54,6%-a a költségvetés növelését javasolta.

  • A környezetre irányuló uniós szintű programra különösen azért van szükség, hogy segítse a tagállamokat az uniós környezeti politika hatékony végrehajtásában.

  • A válaszadók 82,1%-a szerint egy jövőbeli LIFE programnak erre kell leginkább összpontosítania. A programot európai és globális kihívások kezelésére, a bevált gyakorlati módszerek megosztásának támogatására, a tudásátadás és a kapacitásépítés elősegítésére és ismeretterjesztésre is célszerű felhasználni.

  • Az érdekeltek egyetértettek abban, hogy az eszköznek lehetővé kell tennie bizonyos tevékenységek Unión kívüli elvégzését, feltéve, hogy azok konkrét uniós szakpolitikai célokat szolgálnak.

  • Igen hasznos eszközként értékelték az „integrált projekteket”, amely eszköz a környezeti ágazatban a szinergiák javítására és a beruházások elősegítésére irányuló új elem.

  • A környezeti szakpolitika fejlődését és végrehajtását nagyban befolyásolja az, hogy a tagállamok nem hajtják végre a környezeti jogszabályokat, nem építik be a környezeti szempontokat más szakpolitikai területekbe, és hogy az uniós finanszírozási eszközök csak nehézségek árán használhatók fel környezeti beruházások támogatására.

Ezek a következtetések az Európai Bizottság által lefolytatott több konzultáció eredményeit foglalják össze. A LIFE+ jövőjéről szóló, az érdekeltek széles körének bevonásával folytatott konzultációra 2010. november és 2011. február között került sor. A konzultációra 912 észrevétel érkezett polgároktól, nemzeti hatóságoktól, szociális partnerektől, vállalkozásoktól és nem kormányzati szervezetektől, az egész Unióból és néhány Unión kívüli országból is.

Az online konzultációt 147 LIFE-projektvezetővel végzett specifikus felmérés egészítette ki. 2011. január 28-án szakértői munkaértekezletre került sor, amelyen megközelítőleg 100 érdekelt vett részt, többek között LIFE+ nemzeti kapcsolattartó pontok, nem kormányzati szervezetek, valamint gazdasági és szociális partnerek. Ezzel párhuzamosan a Régiók Bizottsága konzultációt folytatott a LIFE+ utódjának területi hatásairól, melynek során 40 hozzászólás érkezett.

A konzultációk eredményeit kombinált hatásvizsgálat és a LIFE+ utódjának előzetes értékelése részletezi majd. A Bizottság szándékai szerint 2011 végéig elkészíti a környezeti és éghajlatpolitikát támogató jövőbeli pénzügyi eszközre vonatkozó javaslatot.

„LIFE a környezetünkért: sikertörténetek és jövőbeli kihívások” konferencia

A konzultációk eredményeit és a LIFE+ jövőjét az Európai Bizottság által szervezett, a LIFE sikertörténetekről és a jövőbeli kihívásokról szóló konferencián, május 25–26-án Brüsszelben vitatják meg.

A konferencia áttekinti a LIFE környezetvédelmi szerepét, főbb eredményeit, és ötleteket vonultat fel a jövőbeli program kialakítására és fejlesztésére vonatkozóan, különösen a következő, 2014–2020 közötti többéves pénzügyi keret összefüggésében. A konferencia az érdekeltek számára a LIFE program végrehajtásával kapcsolatos vélemény- és tapasztalatcserére is lehetőséget biztosít.

Előzmények:

Az 1992-ben indított LIFE program az egyetlen olyan uniós pénzügyi eszköz, amely kizárólag a környezettel foglalkozik, így a környezetvédelem céljára elkülönített forrásokkal rendelkezik. A program éves költségvetése 380 millió EUR, és leginkább a tevékenységi támogatások lentről felfelé építkező megközelítését követi (a LIFE+ költségvetés 87%-a).

A LIFE+ kapcsán az alábbi weboldalon érhetők el további információk:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

A LIFE+ jövőjével kapcsolatban az alábbi weboldalon érhetők el további információk:

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm

A „LIFE a környezetünkért: sikertörténetek és jövőbeli kihívások” konferenciára vonatkozóan az alábbi weboldalon érhetők el további információk:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/lifeconf_env/index.html


Side Bar