Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/646

Bruselj, 26. maj 2011

Okolje: naj porabo virov do leta 2050 povečamo za trikrat ali izboljšamo učinkovitost in več recikliramo?

Evropska komisija je danes skupaj s programom Združenih narodov za okolje objavila pomembni poročili, v katerih poziva h korenitim spremembam pri uporabi omejenih virov. Prvo poročilo poudarja ogromne možnosti za povečanje stopnje recikliranja kovin. Delež recikliranja je višji od 50 % le pri 18 kovinah, pri večini pa ne doseže niti 1 %. Drugo poročilo, ki je bilo najprej predstavljeno Komisiji ZN za trajnostni razvoj 18. maja, poudarja, da je treba gospodarsko rast nujno ločiti od porabe virov, da bi se izognili njihovemu drastičnemu pomanjkanju, katerega naj bi do leta 2050 občutil cel svet. Vključuje pa tudi znanstveno utemeljene scenarije za porabo virov v prihodnosti. Obe poročili, ki ju je sestavil mednarodni forum za vire (International Resource Panel), poziva zakonodajalce in oblikovalce politik, naj poiščejo načine, kako zmanjšati porabo virov in spodbuditi recikliranje. Njuna objava v Zelenem tednu najavlja „časovni načrt za prehod k Evropi, ki učinkovito uporablja vire“, ki ga bo v kratkem objavila Komisija.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Ti poročili izpostavljata nujnost prehoda na gospodarstvo z učinkovito uporabo virov. Jasno izražata pomembne izzive, ki so pred nami, a sem prepričan, da se z njimi lahko uspešno spoprimemo. Komisija končuje „časovni načrt za prehod k Evropi, ki učinkovito uporablja vire“, ki določa program sprememb in pripravlja teren za prihodnje ukrepe. Zdaj potrebujemo učinkovit dialog z državami članicami, saj bo treba sprejeti pomembne odločitve na področjih, kot sta davčna reforma in ukinjanje neučinkovitih subvencij. Zelo sem vesel tudi poziva k večji osredotočenosti na recikliranje.“

Achim Steiner, generalni podsekretar OZN in izvršni direktor programa ZN za okolje, je povedal: „Doseganje trajnostne gospodarske rasti in ustvarjanje primernih delovnih mest, pri čemer ekološka sled človeštva ostane v mejah našega planeta, je izziv današnje generacije. Ločitev rasti in rabe naravnih virov ta izziv še povečuje in bo ključnega pomena pri prehodu na učinkovito zeleno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika. Inovacije, vključno na področju tehnologije, davkov in organizacije, bo treba uvajati s pametnimi in v prihodnost usmerjenimi javnimi politikami, ki bodo podprle prizadevanja sedmih milijard ljudi, katerih število se bo do leta 2050 povzpelo na več kot 9 milijard, v enaki meri v razvitih gospodarstvih in gospodarstvih v razvoju. Evropa ima odločilno vlogo pri sklepanju partnerstev za spremembe in dogovorov o sodelovanju, ki bodo zagotovili pravičen dostop do virov za vse ljudi na svetu.“

Recikliranje kovin

Trenutno se reciklira le 1 % določenih najpomembnejših visokotehnoloških kovin, čeprav njihovo pomanjkanje in visoke cene povzročajo težave v industriji. Vse ostalo se ob koncu uporabe izdelka preprosto zavrže. Novo poročilo opozarja, da se brez korenitih sprememb takšnega ravnanja lahko zgodi, da bodo te odločilne, posebne in redke zemeljske kovine postale povsem nedostopne za uporabo v moderni tehnologiji. Nasprotno pa je stopnja recikliranja kovin, kot so železo, jeklo, baker, aluminij, svinec in kositer, v svetu med 25 in 75 %, čeprav so v nekaterih državah v razvoju te stopnje nižje.

Če bi z boljšimi sistemi zbiranja in infrastrukturo za recikliranje povečali stopnjo recikliranja, zlasti v državah v razvoju, bi lahko prihranili milijone, če ne celo milijarde, ton emisij toplogrednih plinov in ustvarili potencialno zelo veliko število zelenih delovnih mest. V poročilu je navedeno, da je recikliranje kovin dva- do desetkrat bolj energetsko učinkovito kot pridobivanje kovin iz surove rude.

Poročilo o ločitvi

Poročilo o „ločitvi rabe naravnih virov in vpliva gospodarske rasti na okolje“ ugotavlja, da bi se ob sedanjem ritmu poslovanja poraba virov do leta 2050 povečala za trikrat, zaradi česar bi se letna poraba mineralov, rud, fosilnih goriv in biomase povečala na 140 milijard ton. Ker to očitno ni izvedljivo, je rešitev v ločitvi gospodarske rasti in stopnje porabe naravnih virov, kar bi lahko dosegli s povečanjem učinkovitosti virov. Predlagajo se trije možni scenariji, najbolj ambiciozen med njimi pa poziva razviti svet, da sedanjo stopnjo porabe 16 ton na prebivalca na leto zmanjša za dve tretjini, medtem ko preostale države ohranijo sedanjo raven porabe. Poraba virov bi tako lahko ostala na ravni leta 2000.

Glej: http://www.unep.org/resourcepanel/Publications/Decoupling/tabid/56048/Default.aspx

Ozadje: Mednarodni forum za trajnostno upravljanje virov

Forum za upravljanje virov je bil ustanovljen zato, da bi zagotovil neodvisno znanstveno mnenje o uporabi naravnih virov in njihovih okoljskih učinkih, pri čemer si prizadeva poiskati načine, kako omogočiti gospodarsko rast brez poslabšanja okolja. Forum upošteva tudi mnenja okoljskih strokovnjakov z vsega sveta. Sopredsedujeta mu predsednik Mednarodne zveze za ohranjanje narave in naravnih virov (IUCN) Ashok Khosla in bivši predsednik odbora nemškega parlamenta za okolje profesor Ernst Ulrich Weizsäcker.

Celotno besedilo poročila je na voljo na naslovu: http://www.unep.org/resourcepanel/


Side Bar