Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/646

Bruxelles, 26 mai 2011

Mediu: Vom utiliza de trei ori mai multe resurse în 2050 sau vom îmbunătăți eficiența și reciclarea?

Comisia Europeană, împreună cu Programul pentru Mediu al ONU (UNEP), a lansat astăzi două rapoarte de importanță majoră care fac apel pentru schimbarea radicală a modului în care utilizăm resursele. Primul raport indică potențialul imens de creștere a proporției în care sunt reciclate metalele. Doar 18 metale sunt reciclate în proporție de peste 50 %, în vreme ce majoritatea metalelor nu ajung nici măcar la o rată de reciclare de 1 %. Al doilea raport, prezentat întâi la 18 mai în cadrul Comisiei ONU pentru dezvoltare durabilă, subliniază nevoia unei separări radicale, pentru a se evita o criză globală a resurselor până în 2050, și oferă scenarii cu temei științific privind consumul viitor de resurse. Cele două rapoarte, întocmite de Comitetul internațional pentru gestionarea durabilă a resurselor, fac apel la organele legislative și la factorii de decizie politică să găsească modalități de reducere a utilizării resurselor și de îmbunătățire a reciclării. Publicarea acestor rapoarte în cadrul Săptămânii Verzi deschide calea pentru viitoarea „Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor” a Comisiei.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a afirmat: „Aceste rapoarte subliniază nevoia urgentă de a trece la o economie bazată pe utilizarea eficientă a resurselor. Rapoartele prezintă în mod clar provocările enorme cu care ne vom confrunta, dar cărora sunt încrezător că le vom putea face față. Comisia va finaliza în curând o «Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor», care stabilește un program de transformare și pregătește terenul pentru etapele viitoare. Avem nevoie acum de un dialog real cu statele membre, deoarece vor fi necesare decizii importante în domenii precum reforma fiscală și eliminarea subvențiilor ineficiente. Este binevenit, de asemenea, apelul pentru concentrarea eforturilor asupra reciclării.”

„Provocarea acestei generații constă în realizarea unei creșteri economice durabile și în crearea unor locuri de muncă decente, dar în așa fel încât amprenta ecologică a umanității să nu depășească limitele planetei”, a declarat Achim Steiner, director executiv al UNEP. „Separarea creșterii de utilizarea resurselor naturale stă la baza acestei provocări și va fi esențială pentru realizarea tranziției spre o economie cu emisii reduse carbon, verde, eficientă din punct de vedere energetic. Trebuie să se dea frâu liber Inovării, inclusiv celei tehnologice, fiscale și organizaționale, prin politici publice inteligente și de perspectivă, care să susțină aspirațiile a șapte miliarde de oameni (nouă milioane până în 2050), deopotrivă în economiile dezvoltate și în cele în curs de dezvoltare. Europa are un rol crucial de jucat în realizarea parteneriatelor transformaționale și a acordurilor de cooperare care să asigure accesul echitabil al tuturor la toate resursele.”

Reciclarea metalelor

În ciuda îngrijorării manifestate de sectorul industrial în privința penuriei și a prețurilor ridicate, în prezent se reciclează doar aproximativ 1 % din anumite metale esențiale pentru tehnologiile de vârf. Restul este irosit, fiind aruncat pur și simplu la sfârșitul vieții unui produs. Noul raport avertizează că, dacă aceste practici nu sunt schimbate radical, unele metale esențiale, metale specializate și metale din pământuri rare ar putea deveni indisponibile pentru utilizarea în tehnologia modernă. Din contră, metale precum fierul și oțelul, cuprul, aluminul, plumbul și cositorul sunt reciclate în proporție de 25 % - 75 % la nivel global, deși proporțiile sunt mai reduse în anumite economii în curs de dezvoltare.

Creșterea ratelor de reciclare cu ajutorul unor sisteme de colectare și infrastructuri de reciclare mai bune, mai ales în țările în curs de dezvoltare, ar putea reduce cu milioane sau chiar miliarde de tone emisiile de gaze cu efect de seră și ar putea duce la crearea unui număr semnificativ de locuri de muncă ecologice. Potrivit raportului, reciclarea metalelor este de 2-10 ori mai eficientă din punct de vedere energetic decât obținerea lor din minereuri.

Raportul privind separarea

Potrivit raportului privind separarea utilizării resurselor naturale și a impactului asupra mediului de creșterea economică (Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth), dacă nu se schimbă nimic, până în 2050 consumul de energie va crește de trei ori față de nivelul actual, consumul anual ajungând la 140 miliarde de tone de minerale, minereuri, combustibili fosili și biomasă. Deoarece, evident, acest lucru nu este fezabil, soluția este aceea de a separa creșterea economică de rata consumului de resurse naturale, sporind eficiența utilizării resurselor. Sunt sugerate trei scenarii, cel mai ambițios dintre ele făcând apel la țările dezvoltate să își diminueze consumul pe cap de locuitor cu două treimi fată de nivelul actual de 16 tone/an, alte țări rămânând la nivelurile actuale. Astfel, consumul de resurse ar putea rămâne la nivelurile din 2000.

A se vedea:

http://www.unep.org/resourcepanel/Publications/Decoupling/tabid/56048/Default.aspx

Context: Comitetul internațional pentru gestionarea durabilă a resurselor

Comitetul internațional pentru gestionarea durabilă a resurselor a fost instituit pentru a furniza o perspectivă științifică independentă asupra utilizării resurselor naturale și asupra impactului acestora asupra mediului, în încercarea de a separa creșterea economică de degradarea mediului înconjurător. Sunt luate în considerare părerile unor experți în probleme de mediu din întreaga lume. Comitetul este coprezidat de președintele UICN, Ashok Khosla, și de profesorul Ernst Ulrich von Weizsäcker, fost președinte al Comisiei pentru mediu a Bundestag-ului.

Raportul complet este disponibil la adresa: http://www.unep.org/resourcepanel/


Side Bar