Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/646

Bryssel 26. toukokuuta 2011

Ympäristö: kolminkertaistammeko luonnonvarojen käytön vuoteen 2050 mennessä vai parannammeko resurssitehokkuutta ja kierrätystä?

Euroopan komissio esitteli tänään yhdessä YK:n ympäristöohjelman (UNEP) kanssa kaksi suurta raporttia, joissa tuodaan esiin tarve muuttaa radikaalisti sitä, miten käytämme niukkoja luonnonvaroja. Ensimmäinen raportti osoittaa, että metallin kierrätysastetta voidaan parantaa huomattavasti. Vain 18 metallista kierrätetään yli 50 %, ja useimpien metallien kierrätysaste on alle 1 %. Toisessa raportissa, joka esiteltiin ensin YK:n kestävän kehityksen toimikunnassa 18. toukokuuta, korostetaan tarvetta pyrkiä radikaalisti ympäristöä säästävään taloudelliseen kasvuun, jotta emme käytä maailmanlaajuisia luonnonvaroja loppuun vuoteen 2050 mennessä, ja esitetään tieteellisiä skenaarioita luonnonvarojen käytöstä tulevaisuudessa. Näissä kahdessa kansainvälisen luonnonvarapaneelin kokoamassa raportissa kehotetaan lainsäätäjiä ja poliittisia päättäjiä etsimään tapoja vähentää luonnonvarojen käyttöä ja lisätä kierrätystä. Niiden julkaiseminen vihreän viikon yhteydessä pohjustaa komission tulevaa ”resurssitehokasta Eurooppaa koskevaa etenemissuunnitelmaa”.

”Nämä raportit osoittavat selvästi, että meidän on kiireellisesti siirryttävä resurssitehokkaaseen talouteen. Edessämme olevat valtavat haasteet näkyvät niissä selvästi, mutta uskomme pystyvämme vastaamaan niihin. Komissio viimeistelee parhaillaan ”resurssitehokasta Eurooppaa koskevaa etenemissuunnitelmaa”, jossa vahvistetaan muutosvetoinen toimintaohjelma ja valmistellaan tietä tulevalle kehitykselle. Nyt on aika käydä tuloksellista vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa, sillä meidän on tehtävä tärkeitä päätöksiä verouudistuksen ja tehottomien tukien poistamisen kaltaisilla aloilla. Olen myös samaa mieltä kierrätyksen lisäämisen tärkeydestä”, totesi ympäristökomissaari Janez Potočnik.

”Kestävän talouskasvun ja kunnollisten työpaikkojen synnyttäminen siten, että ihmiskunnan ekologinen jalanjälki pysyy planeettamme rajoissa, on tämän sukupolven haaste”, totesi puolestaan Achim Steiner, YK:n apulaispääsihteeri ja UNEPin pääjohtaja. ”Tämä haaste perustuu kasvun erottamiseen luonnonvarojen käytöstä, joka on keskeinen tekijä siirryttäessä kohti vähähiilistä ja tehokasta vihreää taloutta. Innovointi, johon kuuluvat niin teknologinen, verotuksellinen kuin organisatorinen innovointi, on päästettävä valloilleen älykkäillä ja eteenpäin suuntautuvilla politiikoilla, joilla tuetaan seitsemän miljardin ja vuonna 2050 jo yli yhdeksän miljardin ihmisen pyrkimyksiä sekä kehittyneissä että kehittyvissä talouksissa. Eurooppa on keskeisellä sijalla, kun yritetään saada aikaan sellaisia muutosvetoisia kumppanuuksia ja yhteistyöjärjestelyjä, joilla varmistetaan luonnonvarojen reilu ja oikeudenmukainen saanti kaikille maailman ihmisille”.

Metallien kierrätys

Vaikka teollisuus on huolissaan resurssien niukkuudesta ja korkeista hinnoista, joistakin keskeisistä huipputeknologiassa tarvittavista metalleista kierrätetään nykyisellään vain prosentin verran. Loppu heitetään yksinkertaisesti pois tuotteen elinkaaren lopussa. Uudessa raportissa varoitetaan, että moderniin teknologiaan tarvittavia välttämättömiä, erikoisia ja harvinaisia maametalleja ei kohta enää ole saatavilla, jos käytäntöjä ei muuteta radikaalisti. Raudan, teräksen, kuparin, alumiinin, lyijyn ja tinan kierrätysasteet sen sijaan ovat 25–75 % maailmanlaajuisesti, joskin luvut ovat alhaisempia joissakin kehittyvissä talouksissa.

Kierrätysasteiden korottaminen paremmilla keräysjärjestelmillä ja kierrätysinfrastruktuurilla etenkin kehitysmaissa saattaisi säästää miljoonia ellei miljardeja tonneja kasvihuonekaasupäästöjä ja saattaisi lisäksi luoda merkittävän määrän vihreitä työpaikkoja. Raportin mukaan metallien kierrätys on kahdesta kymmeneen kertaan energiatehokkaampaa kuin luonnossa olevien metallien sulattaminen.

Raportti talouskasvun ja ympäristövaikutusten erottamisesta

Luonnonvarojen käytön ja ympäristövaikutusten erottamista talouskasvusta käsittelevässä raportissa todetaan, että luonnonvarojen kulutus kolminkertaistuu nykyiseen verrattuna vuoteen 2050 mennessä, ellei mitään tehdä. Mineraalien, malmien, fossiilisten polttoaineiden ja biomassan vuotuinen kulutus olisi tällöin 140 miljardia tonnia. Koska tämä ei selvästikään ole mahdollista, ratkaisu on ”erottaa” talouskasvu luonnonvarojen kulutusasteesta lisäämällä resurssitehokusta. Tätä varten on ehdotettu kolmea erilaista skenaariota, joista kunnianhimoisimmassa teollisuusmaiden on määrä vähentää henkeä kohti laskettua kulutustaan kaksi kolmasosaa nykyisestä 16 tonnista vuodessa ja muiden maiden on määrä pysyä nykyisellään tasollaan. Näin luonnonvarojen kulutus säilyisi vuoden 2000 tasoilla.

Katso: http://www.unep.org/resourcepanel/Publications/Decoupling/tabid/56048/Default.aspx

Taustaa: Luonnonvarojen kestävää käyttöä käsittelevä kansainvälinen paneeli

Luonnonvarojen kestävää käyttöä käsittelevä kansainvälinen paneeli perustettiin, jotta saataisiin riippumatonta tieteellistä tietoa luonnonvarojen käytöstä ja sen ympäristövaikutuksista. Tarkoituksena on purkaa talouskasvun ja ympäristön tilan huonontumisen välinen yhteys. Paneeli hyödyntää eri puolilla maailmaa toimivien ympäristöasiantuntijoiden lausuntoja. Paneelia johtavat Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) presidentti Ashok Khosla ja professori Ernst Ulrich von Weizsäcker, entinen Saksan liittopäivien ympäristövaliokunnan puheenjohtaja.

Koko raportti on saatavilla osoitteessa: http://www.unep.org/resourcepanel/


Side Bar