Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/644

V Bruselu dne 26. května 2011

Komise se snaží prosadit přísnější pravidla na ochranu peněz daňových poplatníků před podvody

V dnes přijatém politickém dokumentu Evropská komise stanovuje řadu opatření, která státním zástupcům a soudcům z celé EU umožní efektivněji bojovat s podvody poškozujícími nebo ohrožujícími finanční zájmy EU. Komise hodlá upřesnit definice trestných činů, jako je například zpronevěra nebo zneužití pravomoci, a posílit tak trestní právo hmotné, a zvýšit kapacity Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a jednotky Eurojust (Evropská jednotka pro soudní spolupráci). EU také zváží, jakým způsobem by specializovaný Úřad evropského veřejného žalobce mohl uplatňovat společná pravidla na podvody a další zločiny týkající se peněz EU. Lisabonská smlouva posílila schopnost EU bojovat proti podvodům tím, že jí dala pravomoc vydávat právní akty v oblasti trestního práva, a díky ní bude také možné zavést zmíněná opatření. Komise bere ochranu peněž daňových poplatníků za svou prioritu. Daňoví poplatníci musí mít záruku a být přesvědčeni, že se peníze Evropské unie používají jen na politiky, které schválili evropští zákonodárci. V současnosti dostupné prostředky pro odhalování a prevenci zneužívání prostředků EU jsou mnohdy nepřiměřené a nedostatečné. Orgány členských států stále čelí překážkám, které brání účinné ochraně prostředků EU proti zločinu. Důvodem toho jsou různá pravidla vztahující se na procesy, trestné činy a sankce, což zabraňuje přeshraničnímu vyšetřování a stíhání podvodů.

Místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařka EU pro spravedlnost uvedla: „Jen v roce 2009 se případy podezření na podvod v souvislosti s finančními prostředky EU týkaly 280 milionů EUR, což představuje méně než 0,2 % celkového rozpočtu EU. V tomto období rozpočtových úspor se počítá každý cent z rozpočtu EU. EU nebude tolerovat plýtvání penězi daňových poplatníků. Trestné činy, které vykrádají veřejnou pokladnu, jsou zločiny páchané na daňových poplatnících EU. Díky Lisabonské smlouvě jsme posílili právní nástroje na řešení přeshraničních podvodů.“

Algirdas Šemeta, komisař EU odpovědný za boj proti podvodům, prohlásil: „Zločince hranice nezastaví. Dokonce hranic využívají, aby se vyhnuli stíhání. V Evropské unii je tohle nepřijatelné. Musíme zajistit, že podezření z podvodu bude nejen vyšetřovat úřad OLAF a vnitrostátní orgány, ale že bude i stíháno. Ani nejlepší vyšetřování neochrání peníze daňových poplatníků, pokud po něm soustavně nenásledují kroky ze strany státních zástupců a soudů členských států.“

Nové nástroje boje proti zločinům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy EU

EU má nyní balíček právních nástrojů, které jí umožní splnit tento úkol. Smlouvy EU zahrnují užitečné nástroje na ochranu finančních zájmů EU, jako minimální trestněprávní předpisy (článek 83 SFEU) nebo nové vyšetřovací pravomoci pro Eurojust (Evropská jednotka pro soudní spolupráci, článek 85 SFEU) a možnost zřídit Úřad evropského veřejného žalobce pro boj se zločiny poškozujícími nebo ohrožujícími finanční zájmy EU (článek 86 SFEU).

Sdělení Komise počítá s několika oblastmi, v nichž by trestní právo mohlo být dále zlepšeno s cílem lépe chránit finanční zájmy EU:

  • Posílené vyšetřování: Komise zjednoduší státním zástupcům a soudcům z celé EU boj s podvodníky rozšířením výměny informací mezi různými zúčastněnými stranami, včetně policie, celní správy, daňových a soudních a jiných odpovědných orgánů; plánuje se nový návrh ohledně vzájemné správní pomoci v oblasti ochrany finančních zájmů EU.

  • Posílení trestního práva hmotného: Komise se domnívá, že současné definice příslušných trestných činů, jako je například zpronevěra nebo zneužití pravomoci, se v celé EU značně liší a měly by být upřesněny prostřednictvím iniciativ na ochranu finančních zájmů EU trestním právem.

  • Posílení úlohy orgánů na evropské úrovni: Úřad OLAF, který právě prochází reformou (IP/11/321 a MEMO/11/176), i Eurojust potřebují další posílení své úlohy, aby mohly účinněji provádět vyšetřování (SPEECH/11/201).

  • EU zváží, jakým způsobem by specializovaný Úřad evropského veřejného žalobce mohl uplatňovat společná pravidla na podvody a další zločiny týkající se finančních zájmů EU (SPEECH/10/89).

Nedostatečné soudní řízení

Značná rozdílnost právních systémů v Evropě ochranu finančních zájmů EU výrazně ztěžuje. Podvody a korupce týkající se prostředků EU na vnitrostátní úrovni se mohou odehrávat v mnoha formách. Zločinci mohou ilegálně získat prostředky EU na zemědělské, výzkumné, vzdělávací projekty nebo projekty v oblasti infrastruktury. Také se mohou pokusit ovlivnit veřejné činitele úplatky.

Pokud vůbec policie, státní zástupci a soudci v členských státech EU rozhodují o tom, jak chránit finanční prostředky EU, pak tak činí na základě svých vnitrostátních předpisů. Následkem toho procento potrestaných pachatelů v případech trestných činů poškozujících rozpočet EU značně kolísá po celé EU od 14 % do 80 %.

Vnitrostátní vyšetřovatelé, státní zástupci a soudci již nyní spolupracují s úřadem OLAF a Eurojustem na boji proti těmto trestným činům. Setkávají se však s několika vážnými právními a praktickými překážkami.

Mezi ně patří omezení jejich pravomoci na případy vzniklé v jejich vlastní zemi, právní problémy při použití důkazů ze zahraničí a rozdílná pravidla boje proti podvodům a s nimi spojeným trestným činům. To způsobuje, že vnitrostátní orgány uzavřou některé případy, aniž by je projednal soud, a to i tehdy, kdy případ vyšetřil úřad OLAF, který jej shledal dostatečně závažným.

Například v jednom případě, který se týkal několika členských i nečlenských států EU, nebylo podezření z podvodného vyhýbání se clu v hodnotě více než 1,5 milionu EUR stíháno žádným z vnitrostátních orgánů zúčastněných členských států.

Od roku 2000 bylo z celkem 647 případů řešených úřadem OLAF 93 případů zamítnuto státními zástupci členských států bez udání konkrétního důvodu a 178 případů bylo zamítnuto v důsledku svévolného výkladu.

Další informace:

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Internetové stránky Algirdase Šemety, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm


Side Bar