Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/643

Bruselj, 25. maja 2011

Nov ambiciozen pristop k evropski sosedski politiki

Catherine Ashton, visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko / podpredsednica Evropske komisije, in Štefan Füle, komisar EU za širitev in evropsko sosedsko politiko, sta danes predstavila novo in ambiciozno evropsko sosedsko politiko (ESP), ki dokazuje, da je EU pripravljena še na odločnejše in bolj poglobljeno sodelovanje s svojimi sosedami.

Predlog, ki sta ga Evropska služba za zunanje delovanje in Evropska komisija danes predstavili državam članicam in Evropskemu parlamentu, določa glavne prednostne naloge in usmeritve prenovljene strategije ESP, katere cilj je utrditi individualne in regionalne odnose med EU in sosednjimi državami, in sicer po načelu „več sredstev za več reform“, kar naj bi pomenilo dodatna sredstva, a s tem tudi več odgovornosti na obeh straneh.

Poleg 5,7 milijarde evrov, že dodeljenih za obdobje 2011–2013, je bilo za podporo ESP iz drugih obstoječih virov prenesenih še dodatnih 1,24 milijarde evrov.

Poleg tega se je Evropski svet strinjal s predlogom visoke predstavnice / podpredsednice, da se posojila Evropske investicijske banke državam južnega Sredozemlja v istem obdobju povečajo za 1 milijardo evrov. Evropska banka za obnovo in razvoj je podprla njeno prošnjo, da svoje poslovanje razširi na območje MENA (severna Afrika in Bližnji vzhod), in sicer najprej v Egipt. Pričakujejo, da bi skupni letni znesek njihovih posojil do leta 2013 lahko znašal 2,5 milijarde evrov.

„Pri tako številnih procesih demokratizacije, ki smo jim priča pri naših sosedah, je evropska sosedska politika še kako potrebna prenove. Nadvse pomembno je, da EU svojim sosedam ponudi nekaj celovitega ter z njimi izgradi trajna partnerstva,“ je povedala Catherine Ashton.

„Danes predstavljamo nov pristop, in sicer partnerstvo med narodi, ki je namenjeno spodbujanju in podpori razvoja trdne demokracije in gospodarske blaginje v našem sosedstvu. To je naš skupni interes. Zagotovili bomo sredstva za naše sosede ter tako podprli in omogočili hitrejše izvajanje politične in gospodarske reforme, ki si ju tako želijo.  Naša podpora temelji na partnerstvu in ne na vsiljevanju. Gre za odnos, ki temelji na obojestranski odgovornosti, kar pomeni, da bosta obe strani lahko druga od druge zahtevali odgovorno delovanje v smeri skupaj zastavljenih ciljev. 

Kljub težkim časom, v katerih se je znašlo naše gospodarstvo, se zavedamo, da se EU mora odzvati. Zato je moral biti naš predlog inovativen tudi s finančnega vidika in zato sem dala pobudo, da dodatna sredstva zagotovimo iz Evropske investicijske banke ter Evropske banke za obnovo in razvoj,“ je dodala.

Štefan Füle je poudaril: „Številne naše južne in vzhodne sosede so se znašle sredi procesa preobrazbe, s katerim si želijo oblikovati bolj demokratično in uspešnejšo družbo. EU se mora odzvati odločno in z ambicioznimi cilji, torej z novim pristopom k sosedski politiki. Pri spoprijemanju z izzivi hitro spreminjajočega se sosedstva moramo upoštevati tudi naše dosedanje izkušnje.

Nov pristop pomeni večjo stopnjo diferenciacije; tako bomo zagotovili, da bo vsaka partnerska država svoje vezi z EU razvila v tolikšni meri, kot si to želi, potrebuje in zmore. Ne gre torej za enak pristop za vse. Povečana podpora Evropske unije njenim sosedam bo odvisna od njihovega napredka pri izgradnji in utrjevanju demokracije ter spoštovanja vladavine prava. Bolj in hitreje kot bo država izvajala notranje reforme, več podpore bo prejela od EU.

Takšne cilje smo pripravljeni podpreti z dodatnimi sredstvi in boljšimi pobudami. Naš cilj je tudi, da bi bili pri zagotavljanju pomoči prožnejši in bi se hitreje odzivali na spremembe v sosedstvu. Upam, da bodo vse evropske institucije in države članice podprle naše predloge ter nam pomagale izvajati ta nov pristop, ki bo koristil EU in našim sosedam.“

Prenovljena evropska sosedska politika gradi na dosežkih prvotne sosedske politike EU, ki se je začela izvajati leta 2004, in je odziv na težnje po več svobode in boljšem življenju v naših partnerskih državah. Omogoča nove vrste podpore za več segmentov družbe ter uvaja več pobud za izvajanje reform.

Današnje sporočilo je rezultat obsežnega pregleda in posvetovanja z vladami in organizacijami civilne družbe v EU in njenih 16 sosedskih partnerskih državah na jugu in vzhodu.

Je nadgradnja „Partnerstva za demokracijo in skupno blaginjo z državami južnega Sredozemlja“, o katerem smo se dogovorili marca 2011, takoj po prevratih in jasno izraženi želji po demokraciji, ki smo ji priča v severni Afriki. Nadgrajuje tudi vzhodno partnerstvo iz leta 2009.

Več informacij v MEMO/11/342.


Side Bar