Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/643

Bruxelles, 25 mai 2011

O politică europeană de vecinătate nouă și ambițioasă

Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședinte al Comisiei și Štefan Füle, comisarul UE pentru extindere și politica de vecinătate au lansat astăzi o politică europeană de vecinătate (PEV) nouă și ambițioasă care confirmă angajamentul ferm și consolidat al UE față de vecinii săi.

Propunerea prezentată astăzi de Serviciul European de Acțiune Externă și de Comisia Europeană în atenția statelor membre și a Parlamentului European stabilește principalele priorități și direcții ale strategiei PEV reînnoite, care urmărește consolidarea relațiilor individuale și regionale între UE și țările din vecinătatea sa printr-o abordare de tipul „mai multe fonduri pentru mai multe reforme” care constă în punerea la dispoziție a mai multor fonduri, cu condiția consolidării răspunderii reciproce.

Pe lângă cele 5,7 miliarde € alocate deja pentru perioada 2011-2013, fonduri suplimentare în valoare de 1,24 miliarde € au fost transferate de la alte resurse existente și vor fi puse acum la dispoziție în sprijinul PEV.

În plus, Consiliul European a fost de acord cu propunerea Înaltului Reprezentat/vicepreședintelui de majorare a împrumuturilor acordate de BEI (Banca Europeană de Investiții) țărilor sud‑mediteraneene cu 1 miliard de euro pentru aceeași perioadă. BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) a susținut solicitarea doamnei Ashton de extindere a operațiunilor băncii în regiunea Orientului Apropiat și a Africii de Nord, începând cu Egiptul. Se așteaptă ca volumul de împrumuturi anuale să ajungă, până în 2013, la aproximativ 2,5 miliarde euro pe an.

„Având în vedere că majoritatea vecinilor noștri trec printr-un proces de schimbare democratică, această revizuire este mai importantă ca niciodată. Este vital ca UE să facă o ofertă cuprinzătoare vecinilor noștri și să dezvolte parteneriate pe termen lung în vecinătatea sa, a declarat Catherine Ashton.

„Lansăm astăzi o nouă abordare, un parteneriat între popoare care vizează promovarea și sprijinirea dezvoltării democrației profunde și a prosperității economice în vecinătatea noastră. Acest lucru servește intereselor tuturor. Vom pune la dispoziția țărilor din vecinătatea noastră fonduri care să sprijine reformele politice și economice pe care și le doresc și să fie pe măsura vitezei cu care acestea se produc. Sprijinul nostru se bazează pe parteneriat, nu pe impunere. Este vorba de o relație bazată pe răspundere reciprocă ce funcționează în ambele sensuri, fiecare dintre părți având posibilitatea de a trage cealaltă parte la răspundere în privința obiectivelor convenite. 

„Având în vedere contextul economic dificil, dar și necesitatea ca UE să acționeze, propunerea noastră trebuie să fie totodată inovatoare din punct de vedere financiar, motiv pentru care am luat inițiativa de a garata finanțări suplimentare din partea Băncii Europene de Investiții (BEI) și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)”, a declarat doamna Ashton.

Štefan Füle a subliniat: „Mai mulți dintre vecinii noștri, atât din partea de est, cât și din cea de sud se angajează într-un proces de transformare în urma căruia doresc să devină societăți mai democratice și mai prospere. UE trebuie să ofere un răspuns hotărât și ambițios, printr-o nouă abordare a PEV, reținând învățămintele corespunzătoare din experiența noastră de până acum și răspunzând provocărilor unei vecinătăți în schimbare rapidă.

Noua abordare presupune un nivel mai ridicat de diferențiere, care va asigura faptul că fiecare țară parteneră își dezvoltă legăturile cu UE în măsura în care propriile sale aspirații, nevoi și capacități permit acest lucru. Aceasta nu este o abordare de tip universal. Sprijinul mai important pe care UE îl acordă vecinilor săi este supus anumitor condiții. Acesta va depinde de progresele realizate în ceea ce privește dezvoltarea și consolidarea democrației, precum și respectarea statului de drept. Cu cât reformele interne ale unei țări sunt mai numeroase și mai rapide, cu atât sprijinul pe care aceasta îl va primi de la UE va fi mai important.

Suntem pregătiți să sprijinim aceste obiective mai ambițioase prin majorarea resurselor și îmbunătățirea stimulentelor. Avem în vedere, de asemenea, să sporim flexibilitatea și rapiditatea acordării de asistență pentru a răspunde schimbărilor rapide care se produc în vecinătatea noastră. Sper ca toate instituțiile UE și toate statele membre să sprijine propunerile noastre și să contribuie la concretizarea acestei noi abordări, care va aduce beneficii comune UE și vecinilor săi”.

Noua PEV se bazează pe reușitele politicii de vecinătate a UE de la lansarea acesteia în 2004 și oferă un răspuns dorințelor țărilor partenere de a beneficia de mai multă liberate și de o viață mai bună. Aceasta oferă noi tipuri de sprijin pentru mai multe sectoare ale societății și introduce mai multe stimulente de continuare a reformei.

Comunicarea de astăzi reprezintă punctul culminant al unei revizuiri și al unei consultări extinse cu guvernele și organizațiile societății civile din cadrul UE și al celor 16 țări partenere ale PEV, situate în vecinătatea sudică și estică a Europei.

Aceasta dezvoltă și mai mult „Parteneriatul pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene”, adoptat în martie 2011 ca răspuns imediat la revoltele și la aspirațiile democratice care apar în nordul Africii. Comunicarea se bazează, de asemenea, pe Parteneriatul estic, lansat în 2009.

Pentru informații suplimentare, a se vedea MEMO/11/342.


Side Bar