Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/643

Bruksela, dnia 25 maja 2011 r.

Nowa, ambitna europejska polityka sąsiedztwa

Catherine Ashton, wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i wiceprzewodnicząca Komisji, oraz Štefan Füle, unijny komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa, ogłosili dziś początek nowej, bardziej ambitnej europejskiej polityki sąsiedztwa. Potwierdzili tym samym wzmocnione zaangażowanie Unii we współpracę z sąsiadami.

Wniosek, który Europejska Służba Działań Zewnętrznych i Komisja Europejska przedstawiły państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu, wyznacza główne priorytety i strategiczne kierunki odnowionej polityki sąsiedztwa. Jej celem jest wzmocnienie stosunków UE zarówno z poszczególnymi państwami sąsiedztwa, jak i obydwoma regionami sąsiedzkimi, w myśl zasady „więcej funduszy za więcej reform”. Zgodnie z nią Unia zamierza udostępnić więcej środków przy jednoczesnym wzmocnieniu wzajemnej odpowiedzialności.

Do kwoty 5,7 mld euro, którą już wcześniej przeznaczono na wsparcie EPS w latach 2011-2013, dołożono teraz dodatkowe środki w kwocie 1,24 mld euro, przesunięte z innych rezerw.

Oprócz tego Rada Europejska zaakceptowała propozycję wysokiej przedstawiciel Ashton dotyczącą zwiększenia kwoty pożyczek dla krajów Afryki Północnej udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny o 1 mld euro w tym samym okresie. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przychylił się natomiast do wniosku Ashton o rozszerzenie działań banku na Bliski Wschód i Afrykę Północną, poczynając od Egiptu. Oczekuje się, że kwota pożyczek EBOR dla krajów regionu mogłaby wynieść ok. 2,5 mld euro rocznie do 2013 r.

Ponieważ tak wielki obszar naszego sąsiedztwa przechodzi właśnie demokratyczne przemiany, przegląd polityki sąsiedztwa jest ważny jak nigdy dotąd. Europa musi przedstawić swoim sąsiadom kompleksową ofertę i zbudować trwałe partnerstwa w obszarze sąsiedztwa, powiedziała Catherine Ashton.

Dzisiejszy dzień to początek nowego podejścia, początek partnerstwa pomiędzy narodami, którego celem jest wspieranie budowy głębokiej demokracji i dobrobytu gospodarczego w naszym sąsiedztwie. To leży w interesie nas wszystkich. Udostępnimy krajom sąsiedztwa fundusze, aby wspierać podejmowane przez nie polityczne i gospodarcze reformy, w takim tempie, w jakim kraje te będą te reformy przeprowadzać. Nasze wsparcie opiera się na partnerstwie, nie jest czymś narzuconym. Łączy nas relacja oparta na odpowiedzialności wobec siebie nawzajem, odpowiedzialności dwustronnej, w ramach której obie strony będą się rozliczać z realizacji uzgodnionych celów i zamierzeń.

Mając na uwadze obecne trudne warunki gospodarcze, ale również konieczność podjęcia przez UE działań, musieliśmy opracować propozycję, która byłaby innowacyjna z finansowego punktu widzenia. Dlatego właśnie wystąpiłam z inicjatywą udostępnienia dodatkowego finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, powiedziała wysoka przedstawiciel Ashton.

Štefan Füle podkreślił natomiast: wielu sąsiadów, zarówno na wschodzie, jak i na południu, jest w trakcie transformacji, z której kraje te chcą wyjść bardziej demokratyczne i bogatsze. Odpowiedź Unii Europejskiej musi być zdecydowana i ambitna, musi polegać na nowym podejściu do polityki sąsiedztwa, opierać się na właściwych wnioskach z naszych dotychczasowych doświadczeń i stanowić adekwatną odpowiedź na wyzwania, jakie stawia przed nami szybko zmieniające się sąsiedztwo.

Nowe podejście zakłada dużo większe zróżnicowanie, dzięki czemu każdy z krajów partnerskich będzie mógł rozwijać powiązania z UE w stopniu określonym przez własne aspiracje, potrzeby i możliwości. Nie ma tutaj jednego podejścia, które miałoby pasować do wszystkich przypadków. Zwiększenie unijnego wsparcia obwarowane jest warunkami. Będzie zależało od postępów w budowaniu demokracji i poszanowania dla rządów prawa. Im szybciej dane państwo będzie przeprowadzać wewnętrzne reformy, tym więcej wsparcia uzyska od Unii Europejskiej.

Jesteśmy gotowi wspierać realizację tych ambitnych celów większymi funduszami i lepszymi zachętami. Chcemy też, żeby nasza pomoc była bardziej elastyczna i szybciej dostosowywała się do szybko zachodzących zmian w krajach sąsiedztwa. Mam nadzieję, że wszystkie instytucje unijne i państwa członkowskie poprą nasze propozycje i pomogą we wdrożeniu tego nowego podejścia, z obopólną korzyścią dla Unii Europejskiej i jej sąsiadów.

Odnowiona polityka sąsiedztwa bazuje na tym, co osiągnięto w ramach EPS od czasu jej uruchomienia w 2004 r., i stanowi odpowiedź na dążenie krajów partnerskich do wolności i lepszego życia. Kieruje nowe formy wsparcia do szerszego spektrum grup społecznych i wprowadza więcej zachęt do podejmowania reform.

Ogłoszony dziś komunikat Komisji jest zwieńczeniem prowadzonego na szeroką skalę przeglądu i konsultacji z rządami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w samej Unii, jak i w 16 krajach partnerskich objętych polityką sąsiedztwa na wschodzie i południu Europy.

Jest on jednocześnie dalszym rozwinięciem „Śródziemnomorskiego Partnerstwa na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu”, które uzgodniono w marcu 2011 r. w bezpośredniej reakcji na przewroty polityczne i demokratyczne dążenia w Afryce Północnej. Jest również rozwinięciem Partnerstwa Wschodniego zainicjowanego w 2009 r.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie MEMO/11/342


Side Bar