Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/643

Briselē, 2011. gada 25. maijā

Jauna un vērienīga Eiropas kaimiņattiecību politika

Ketrina Eštone, ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos/Komisijas priekšsēdētāja vietniece, un Štefans File, ES paplašināšanās un kaimiņattiecību komisārs, šodien nāca klajā ar jaunu un vērienīgu Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP), apstiprinot ES vēlmi nostiprināt attiecības ar saviem kaimiņiem.

Priekšlikums, ko Eiropas Ārējās darbības dienests un Eiropas Komisija ir ierosinājusi dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam, nosaka atjaunotās EKP stratēģijas galvenās prioritātes un virzienus, lai nostiprinātu individuālās un reģionālās attiecības starp ES un tās kaimiņvalstīm, izmantojot pieeju “vairāk finansējuma vairāk reformām”. Tas nozīmē, ka tiks piešķirts papildu finansējums, bet vienlaikus pieprasīta lielāka savstarpējā atbildība.

Papildus 5,7 miljardiem eiro, kas jau piešķirti laika posmam no 2011. līdz 2013. gadam, finansējums 1,24 miljardu eiro apmērā ir novirzīts no citiem esošiem finanšu resursiem un tiks padarīts pieejams EKP atbalstam.

Turklāt Eiropadome ir piekritusi Augstās pārstāves un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces priekšlikumam šim pašam laika posmam palielināt Eiropas Investīciju bankas (EIB) sniegto aizdevumu apjomu Vidusjūras dienvidu reģionam par vienu miljardu eiro. Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) atbalstīja Augstās pārstāves pieprasījumu paplašināt savu darbību Vidējo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā, sākot ar Ēģipti. Viņi sagaida, ka ikgadējo aizdevumu apjoms līdz 2013. gadam varētu sasniegt 2,5 miljardus eiro gadā.

"Tik lielai daļai mūsu kaimiņvalstu atrodoties demokratizācijas procesā, šī pārskatīšana ir svarīgāka nekā jebkad. Ir būtiski, lai mēs Eiropas Savienībā sniegtu vispusīgu piedāvājumu mūsu kaimiņiem un veidotu ar tiem noturīgas partnerattiecības," teica Ketrina Eštone.

"Šodien mēs uzsākam īstenot jauna veida pieeju. Tās ir partnerattiecības starp tautām, lai veicinātu un atbalstītu patiesu demokrātiju un ekonomisko uzplaukumu mūsu kaimiņos. Tas ir mūsu visu interesēs. Mēs padarīsim pieejamu finansējumu mūsu kaimiņvalstīm, lai pienācīgi atbalstītu politikas un ekonomikas reformas, ko šīs valstis vēlas īstenot. Mūsu atbalsts ir balstīts uz partnerību, nevis uz uzspiešanu. Tās ir attiecības, kas balstās uz savstarpēju atbildību – abas iesaistītās puses uzraudzīs, lai noteiktie mērķi tiktu sasniegti."

"Uz sarežģītu ekonomikas apstākļu fona, taču saprotot, ka ES ir jārīkojas, mūsu priekšlikumam bija jābūt finansiāli novatoriskam. Šī iemesla dēļ es izrādīju iniciatīvu, lai nodrošinātu papildu finansējumu no Eiropas Investīciju bankas (EIB) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB)," viņa teica.

Štefans File uzsvēra: "Vairāki mūsu kaimiņi gan austrumos, gan dienvidos ir uzsākuši pārejas procesu, kura rezultātā tie vēlas kļūt par demokrātiskākām un labklājīgākām sabiedrībām. ES ir jārīkojas izlēmīgi un vērienīgi, izmantojot jaunu pieeju EKP, ņemot vērā mūsu pieredzi un pievēršoties problēmjautājumiem, kas pastāv strauji mainīgā reģionā.

Jaunās pieejas ietvaros tiks izmantots daudz augstāks diferenciācijas līmenis: tas nodrošinās, ka katra partnervalsts izveido savām vēlmēm, vajadzībām un spējām atbilstošu saikni ar ES. Tā nebūs vienas mērauklas izmantošana visiem gadījumiem. Palielinātais ES atbalsts tās kaimiņiem tiks sniegts uz nosacījumu pamata. Tas būs atkarīgs no progresa, kas panākts, veidojot un nostiprinot demokrātiju un tiesiskumu. Jo ātrāk un vairāk valsts progresēs, veicot iekšējās reformas, jo lielāku ES atbalstu tā saņems.

Mēs esam gatavi atbalstīt šos vērienīgākos mērķus ar palielinātiem resursiem un labākiem stimuliem. Mēs centīsimies padarīt mūsu sniegto atbalstu elastīgāku un ātrāku, lai piemērotu to strauji mainīgajai situācijai mūsu kaimiņvalstīs. Es ceru, ka visas ES iestādes un dalībvalstis atbalstīs mūsu priekšlikumus un palīdzēs īstenot šo jauno pieeju, kas ir ES un tās kaimiņvalstu kopējās interesēs."

Atjaunota EKP balstās uz ES kaimiņattiecību politikas sasniegumiem, kas gūti, kopš tā pirmo reizi tika uzsākta 2004. gadā, un ņem vērā partnervalstu prasības pēc lielākas brīvības un labākas dzīves. Tā piedāvā jauna tipa atbalstu dažādām sabiedrības grupām un ievieš vairāk stimulu veikt reformas.

Šodienas paziņojums ir rezultāts plašai pārskatīšanai un konsultācijām ar valdībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām gan ES, gan tās 16 EKP partnervalstīs uz austrumiem un dienvidiem no Eiropas.

Tā tālāk attīsta "Partnerattiecības demokrātijai un kopīgam uzplaukumam ar Vidusjūras dienvidu reģionu", ko pieņēma 2011. gada martā, tieši reaģējot uz nemieriem un demokrātiskajiem centieniem Ziemeļāfrikā. Tā balstās arī uz Austrumu partnerību, kas tika uzsākta 2009. gadā.

Sīkākai informācijai lūdzu skatīt arī MEMO/11/342


Side Bar