Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/643

Briuselis, 2011 m. gegužės 25 d.

Nauja plataus užmojo Europos kaimynystės politika

Šiandien ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Catherine Ashton ir už plėtrą bei kaimynystės politiką atsakingas ES Komisijos narys Štefanas Füle paskelbė apie naują plataus užmojo Europos kaimynystės politiką (EKP) – taip patvirtinama, kad ES pasiryžusi palaikyti dar artimesnius santykius su kaimynėmis.

Šiandien Europos išorės veiksmų tarnybos ir Europos Komisijos valstybėms narėms ir Europos Parlamentui pateiktame pasiūlyme nustatyti pagrindiniai atnaujintos EKP strategijos prioritetai ir kryptys – siekiama stiprinti ES ir jos kaimynystėje esančių šalių individualius ir regioninius santykius skiriant daugiau lėšų platesnio masto reformoms įgyvendinti: bus suteikta papildomų lėšų, tačiau kartu bus padidinta tarpusavio atskaitomybė.

Be 2011–2013 metams jau numatytų 5,7 mlrd. eurų, iš kitų šaltinių papildomai perkelta 1,24 mlrd. eurų, kuriuos bus galima naudoti EKP remti.

Be to, Europos Vadovų Taryba pritarė ES vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pasiūlymui per tą patį laikotarpį 1 mlrd. eurų padidinti Europos investicijų banko (EIB) paskolas Viduržemio jūros regiono šalims. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) patenkino C. Ashton prašymą išplėsti veiklą ir įtraukti Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regioną, visų pirma Egiptą. Tikimasi, kad iki 2013 m. kasmet būtų paskolinama po maždaug 2,5 mlrd. eurų.

„Daugelyje mūsų kaimyninių šalių vyksta demokratinės permainos, taigi ši peržiūra dabar kaip niekad svarbi. Itin svarbu, kad ES kaimynėms pateiktų išsamų pasiūlymą ir įtvirtintų glaudžius santykius su jomis, – pažymėjo C. Ashton. – Pradedame kokybiškai naują politiką, Tai bus žmonių partnerystė, kuria siekiama skatinti ir remti tvirtos demokratijos ir ekonominės gerovės plėtrą kaimynystėje. Tai naudinga mums visiems. Finansuodami kaimynines šalis padėsime joms sparčiau vykdyti reikalingas politikos bei ekonomikos reformas. Mūsų parama grindžiama partneryste, o ne primetamais reikalavimais. Tai santykiai, grindžiami tarpusavio atskaitomybe dėl sutartų tikslų ir siekių. Kadangi ES tenka imtis veiksmų sudėtingomis ekonomikos sąlygomis, mūsų pasiūlymas turi būti inovatyvus finansiškai, todėl ėmėmės iniciatyvos užtikrinti papildomą EIB ir ERPB finansavimą.“

Štefanas Füle pabrėžė: „Daugelyje mūsų kaimyninių rytų ir pietų šalių vyksta reformos, kurių tikslas – demokratiškesnė ir turtingesnė visuomenė. ES turi reaguoti ryžtingai – vykdyti kokybiškai naują EKP, tinkamai naudotis ligšioline patirtimi ir spręsti sparčiai kintančius su kaimyninėmis šalimis susijusius uždavinius.

Naujoje politikoje numatomas kur kas didesnis šalių diferencijavimas. Tai padės užtikrinti, kad kiekviena šalis partnerė ryšius su ES plėtotų pagal savo siekius, poreikius ir pajėgumus. Vieno visiems taikomo modelio nebus. Didesnė ES parama kaimynėms bus teikiama su tam tikromis sąlygomis. Ji priklausys nuo pažangos plėtojant ir įtvirtinant demokratiją ir pagarbą teisinės valstybės principams. Kuo plačiau ir greičiau bus įgyvendinamos vidaus reformos, tuo didesnė bus ES parama.

Minėtus platesnio masto uždavinius esame pasirengę paremti didesniais ištekliais ir paskatomis. Taip pat siekiame, kad parama būtų lanksčiau ir sparčiau reaguojama į greitas permainas kaimyninėse šalyse. Tikiuosi, kad visos ES institucijos ir valstybės narės pritars mūsų pasiūlymams ir padės įgyvendinti šią ES ir jos kaimyninėmis šalimis naudingą politiką.“

Naujoji EKP grindžiama 2004 m. pradėtos vykdyti ES kaimynystės politikos laimėjimais, taip pat atsižvelgiama į šalių partnerių norus užsitikrinti didesnę laisvę ir geresnį gyvenimą. Užtikrinama parama įvairesnėms visuomenės grupėms ir siūloma daugiau paskatų vykdyti reformas.

Šiandieninis komunikatas skelbiamas atlikus išsamią peržiūrą ir pasikonsultavus su Europos Sąjungos ir 16 EKP šalių partnerių – pietinių ir rytinių Europos kaimynių – vyriausybėmis ir pilietinės visuomenės organizacijoms.

Europos kaimynystės politika toliau plėtojama 2011 m. kovo mėn. sudaryta ES ir pietinių Viduržemio jūros regiono šalių partnerystė siekiant demokratijos ir bendros gerovės – nedelsiant reaguojama į šiuo metu Šiaurės Afrikoje vykstančius perversmus ir reiškiamus demokratinius siekius. EKP taip pat grindžiama 2009 m. pradėta Rytų partnerystė.

Daugiau informacijos MEMO/11/342.


Side Bar