Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/643

Bryssel 25.5.2011

Euroopan naapuruuspolitiikka uudistuu

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton on yhdessä laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta vastaavan komission jäsenen Štefan Fülen kanssa lanseerannut tänään uudistetun ja pitkälle tähtäävän Euroopan naapuruuspolitiikan, joka sinetöi EU:n entistä vahvemman sitoutumisen naapureihinsa.

Ehdotuksessa, jonka Euroopan ulkosuhdehallinto ja Euroopan komissio ovat tänään esittäneet jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille, määritellään uudistetun naapuruuspolitiikan painopisteet ja suuntaviivat. Tavoitteena on lujittaa EU:n ja sen lähialueilla sijaitsevien maiden kahdenvälisiä ja alueellisia suhteita soveltamalla lähestymistapaa, jonka mukaisesti rahoituksen määrä sidotaan uudistusten määrään samalla kun molemminpuolinen vastuu kasvaa.

Vuosiksi 2011–2013 jo myönnettyjen 5,7 miljardin euron lisäksi muista lähteistä on siirretty 1,24 miljardia euroa naapuruuspolitiikan tukemiseen. Lisäksi Eurooppa-neuvosto on suostunut Ashtonin ehdotukseen lisätä Euroopan investointipankin (EIP) antolainausta eteläisen Välimeren maille miljardilla eurolla samalla ajanjaksolla. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) puolestaan kannattaa Ashtonin esitystä ulottaa pankin toiminta Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan aloittamalla Egyptistä. EBRD:n ennusteen mukaan lainojen määrä voi nousta vuositasolla noin 2,5 miljardiin euroon vuoteen 2013 mennessä.

Politiikan tarkistus on nyt tärkeämpää kuin koskaan aiemmin, koska niin monissa lähialueemme maissa on käynnissä demokraattinen murrosvaihe. On äärimmäisen tärkeää, että EU tekee naapureilleen kokonaisvaltaisen tarjouksen ja solmii kestävät kumppanuudet lähialueellaan”, Ashton totesi. Hänen mukaansa tänään lanseeratussa politiikassa on kyse uudesta lähestymistavasta: kansojen välisestä kumppanuudesta, jolla pyritään edistämään ja tukemaan syvädemokratian kehittymistä ja taloudellista vaurautta EU:n naapurimaissa. ”On kaikkien edun mukaista, että EU tarjoaa naapureilleen rahoitusta niiden tavoittelemien poliittisten ja taloudellisten uudistusten tukemiseen siinä mitassa kuin nämä uudistukset etenevät. Tuki perustuu kumppanuuteen, ei saneluun”, Ashton vakuuttaa. Suhteiden lähtökohtana on molemminpuolinen vastuu: kumpikin osapuoli voi vaatia toista tilille yhdessä sovituista tavoitteista. ”Myös rahoitus jouduttiin miettimään uusiksi, koska talous on kurimuksessa, mutta toisaalta EU ei voi jäädä toimettomaksi”, Ashton selittää syyksi sille, miksi pyysi lisärahoitusta EIP:ltä ja EBRD:ltä.

Naapuruuspolitiikasta vastaavan Štefan Fülen mukaan osa EU:n itäisistä ja eteläisistä naapureista on siirtymävaiheessa, jonka lopullisena päämääränä on demokratian vahvistuminen ja vaurauden lisääntyminen. EU:n on tultava vastaan soveltamalla naapuruuspolitiikassaan uutta lähestymistapaa, jossa on otettu opiksi aiemmista kokemuksista ja jolla vastataan lähialueiden nopeista muutoksista aiheutuviin haasteisiin. Uusi lähestymistapa on paljon eriytetympi. Taustalla on Fülen mukaan halu varmistaa, että kukin kumppanimaa kehittää EU-yhteyksiään omien toiveidensa, tarpeidensa ja kykyjensä mukaan. EU:n naapurimailleen antama lisätuki on ehdollista ja riippuu siitä, miten kukin maa edistyy demokratian ja oikeusvaltion luomisessa. Mitä useampia sisäisiä uudistuksia maa toteuttaa ja mitä nopeammin, sitä enemmän tukea se saa EU:lta. Füle vakuuttaa, että EU on valmis tukemaan näitä kunnianhimoisia tavoitteita lisärahoituksen ja parempien kannustimien avulla. Lisäksi tukea pyritään myöntämään joustavammin ja nopeammin. ”Toivon, että kaikki EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot tukevat ehdotuksiamme ja osallistuvat uuden lähestymistavan soveltamiseen EU:n ja sen naapurimaiden yhteiseksi hyväksi”, Füle vetoaa.

Uudistettu naapuruuspolitiikka perustuu vuodesta 2004 harjoitetun politiikan tähänastisiin saavutuksiin ja vastaa kumppanimaiden pyrkimyksiin lisätä vapautta ja nostaa elintasoa. Se tarjoaa uudentyyppistä tukea useammille yhteiskuntaryhmille ja enemmän kannustimia uudistusten tekemiseen.

Tänään julkaistu tiedonanto on tulosta perusteellisesta uudelleentarkastelusta sekä hallitusten ja kansalaisjärjestöjen kuulemisesta niin EU:ssa kuin 16:ssa naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvassa kumppanimaassa Euroopan itä- ja eteläpuolella. Se on jatkoa demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävälle kumppanuudelle eteläisen Välimeren maiden kanssa, josta sovittiin maaliskuussa 2011 välittömänä reaktiona Pohjois-Afrikan vallankumouksiin ja demokratiatoiveisiin. Se on myös jatkoa vuonna 2009 solmitulle itäiselle kumppanuudelle.

Lisätietoja asiakirjassa MEMO/11/342


Side Bar