Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/643

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2011

Μια νέα και φιλόδοξη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Catherine Ashton, και ο κ. Štefan Füle, Επίτροπος της ΕΕ για τη διεύρυνση και την πολιτική γειτονίας, δρομολόγησαν σήμερα μια νέα και φιλόδοξη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ), επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα και το ενισχυμένο ενδιαφέρον της ΕΕ για τους γείτονές της.

Η πρόταση που υπέβαλαν σήμερα στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιορίζει τις κύριες προτεραιότητες και κατευθύνσεις μιας αναζωογονημένης στρατηγικής για την EΠΓ η οποία αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των ατομικών και περιφερειακών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών της χωρών βάσει της προσέγγισης «περισσότερη χρηματοδότηση για περισσότερες μεταρρυθμίσεις» -- καθιστώντας διαθέσιμους πρόσθετους πόρους αλλά με περισσότερες υποχρεώσεις αμοιβαίας λογοδοσίας.

Πέραν των 5,7 δισ. ευρώ που διατέθηκαν ήδη για την περίοδο 2011-2013, πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 1,24 δισ. ευρώ μεταφέρθηκε από άλλες υφιστάμενες πηγές και θα μπορεί πλέον να διατεθεί υπέρ της EΠΓ.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε με την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου να αυξηθεί ο δανεισμός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προς τη νότια Μεσόγειο κατά 1 δισ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο. Η ΕΤΑΑ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) υποστήριξε το αίτημα της Ύπατης Εκπροσώπου να επεκταθεί η δράση της τράπεζας στη Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική, αρχής γενομένης από την Αίγυπτο. Η ΕΤΑΑ προβλέπει ότι το ύψος της ετήσιας δανειοδότησης που χορηγεί ενδέχεται να ανέλθει στα 2,5 δισ. ευρώ περίπου έως το 2013.

«Τη στιγμή που ένα τόσο μεγάλο μέρος των γειτονικών μας χωρών έχει εισέλθει σε διαδικασία δημοκρατικών αλλαγών, η αναθεώρηση αυτή είναι περισσότερο σημαντική από ποτέ. Είναι ζωτικής σημασίας εμείς στην ΕΕ να κάνουμε μια συνολική προσφορά στους γείτονές μας και να οικοδομήσουμε μακρόπνοες εταιρικές σχέσεις στη γειτονιά μας», δήλωσε η κ. Catherine Ashton.

«Δρομολογούμε σήμερα μια νέα προσέγγιση. Μια εταιρική σχέση μεταξύ λαών με σκοπό την προώθηση και τη στήριξη της ανάπτυξης και της εμβάθυνσης της δημοκρατίας και της οικονομικής ευημερίας στη γειτονιά μας. Αυτό θα είναι προς το συμφέρον όλων. Θα διαθέσουμε πόρους στις γειτονικές μας χώρες για να στηρίξουμε και να δώσουμε ώθηση στις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που επιθυμούν να εφαρμόσουν. Η υποστήριξη που παρέχουμε βασίζεται στην εταιρική σχέση και όχι στην επιβολή. Είναι μια σχέση που στηρίζεται στην αμοιβαία υποχρέωση λογοδοσίας σε αμφίπλευρη βάση, καθώς κάθε πλευρά είναι υπόλογη στην άλλη όσον αφορά τους στόχους και τις επιδιώξεις που έχουμε συμφωνήσει.

Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, αλλά χωρίς να λησμονούμε την ανάγκη ανάληψης δράσης από την ΕΕ, η πρότασή μας έπρεπε επίσης να είναι οικονομικά καινοτόμος, και για αυτόν ακριβώς τον λόγο ανέλαβα την πρωτοβουλία να εξασφαλίσω πρόσθετη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)», ανέφερε η κ. Catherine Ashton.

Ο Επίτροπος Štefan Füle υπογράμμισε: «Ορισμένοι από τους γείτονές μας, τόσο στην Ανατολή όσο και στον Νότο, έχουν θέσει σε κίνηση μια διαδικασία μετασχηματισμού, μέσω της οποίας θέλουν να μετεξελιχθούν σε περισσότερο δημοκρατικές και ευημερούσες κοινωνίες. Η ΕΕ πρέπει να ανταποκριθεί με αποφασιστικότητα και φιλοδοξία, ακολουθώντας μια νέα προσέγγιση έναντι της ΕΠΓ, συνάγοντας τα κατάλληλα διδάγματα από τις έως τώρα εμπειρίες και αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που αναφαίνονται στην ταχέως μεταβαλλόμενη γειτονιά μας.

Η νέα προσέγγιση χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλότερο βαθμό διαφοροποίησης, ώστε κάθε χώρα-εταίρος να είναι σε θέση να αναπτύσσει τους δεσμούς της με την ΕΕ στον βαθμό που επιτρέπουν οι φιλοδοξίες, οι ανάγκες και οι δυνατότητές της. Δεν ακολουθούμε μία γενικευμένη προσέγγιση για όλους συλλήβδην. Η αυξημένη υποστήριξη της ΕΕ προς τους γείτονές της παρέχεται υπό όρους. Θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που θα επιτευχθεί στην οικοδόμηση και την εδραίωση της δημοκρατίας και του σεβασμού στο κράτος δικαίου. Όσο περισσότερη και ταχύτερη πρόοδο επιτυγχάνει μια χώρα στις εσωτερικές της μεταρρυθμίσεις, τόσο περισσότερη στήριξη θα λαμβάνει από την ΕΕ.

Είμαστε πρόθυμοι να υποστηρίξουμε αυτούς τους περισσότερο φιλόδοξους στόχους με αυξημένους πόρους και καλύτερα κίνητρα. Επιδιώκουμε επίσης να χορηγούμε τη βοήθεια ταχύτερα και με μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις εξελίξεις στην ταχέως μεταβαλλόμενη γειτονιά μας. Ελπίζω όλα τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις προτάσεις μας και να συμβάλουν στην εφαρμογή αυτής της νέας προσέγγισης, προς όφελος τόσο της ΕΕ όσο και των γειτόνων της».

Η ανανεωμένη ΕΠΓ βασίζεται στα επιτεύγματα της Πολιτικής Γειτονίας της ΕΕ, αφότου δρομολογήθηκε το 2004, και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των χωρών-εταίρων για περισσότερη δημοκρατία και καλύτερη ζωή. Προσφέρει νέες μορφές στήριξης σε περισσότερους τομείς της κοινωνίας και θεσπίζει περισσότερα κίνητρα για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων.

Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί το αποκορύφωμα μιας ευρείας διαδικασίας αναθεώρησης και διαβουλεύσεων με τις κυβερνήσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τόσο εντός της ΕΕ όσο και στις 16 χώρες εταίρους της ΕΠΓ προς ανατολάς και προς νότο.

Αναπτύσσει περαιτέρω την «Εταιρική σχέση με τις χώρες της νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία» η οποία συμφωνήθηκε τον Μάρτιο του 2011, ως άμεση απόκριση στις εξεγέρσεις και στον πόθο για δημοκρατία που βλέπουμε σήμερα στη βόρεια Αφρική. Στηρίζεται επίσης στην ανατολική εταιρική σχέση που δρομολογήθηκε το 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε MEMO/11/342.


Side Bar