Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/643

V Bruselu dne 25. května 2011

Nová a ambiciózní evropská politika sousedství

Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonová a komisař pro rozšíření a politiku sousedství Štefan Füle dnes zahájili novou ambiciózní evropskou politiku sousedství. Potvrdili tím rozhodný a angažovanější přístup EU vůči jejím sousedům.

Dnešní návrh Evropské služby pro vnější činnost a Evropské komise předložený členským státům a Evropskému parlamentu vytyčuje hlavní priority a směry obnovené strategie evropské politiky sousedství, která usiluje o posílení individuálních i regionálních vztahů mezi EU a zeměmi v jejím sousedství přístupem „více prostředků na větší počet reforem“. K dispozici je tedy více prostředků, ale zároveň je vyžadována větší vzájemná odpovědnost.

K 5,7 miliard EUR, které již na období 2011–2013 byly vyčleněny dříve, přibyla částka ve výši 1,24 miliardy EUR získaná z jiných stávajících zdrojů. Tyto prostředky nyní budou dány k dispozici na podporu evropské politiky sousedství.

Evropská rada navíc souhlasila s návrhem vysoké představitelky a místopředsedkyně Komise zvýšit v tomtéž období půjčky Evropské investiční banky ve prospěch jižního Středomoří o jednu miliardu EUR. Evropská banka pro obnovu a rozvoj podpořila její požadavek rozšířit působení na Blízký Východ, Egyptem počínaje. Podle očekávání by mohly do roku 2013 roční objemy půjček dosahovat až 2,5 miliardy EUR.

„Vzhledem k tomu, že tak velká část našeho sousedství prochází demokratickými změnami, je tento přezkum důležitější než kdy předtím. Je důležité, aby Evropská unie svým sousedům učinila komplexní nabídku a vybudovala s nimi trvalá partnerství,“ uvedla Catherine Ashtonová.

„To, co dnes začínáme, je nový přístup. Partnerství mezi národy, jehož cílem je propagovat a podporovat rozvoj demokracie a hospodářské prosperity v našem sousedství. To všechno je v našem zájmu. Zemím v našem sousedství dáme k dispozici prostředky na podporu a vyrovnání tempa politické a hospodářské reformy, kterou si přejí uskutečnit. Naše podpora je založena na partnerství; nic neukládá. Jde o vztah vycházející ze vzájemné odpovědnosti, kdy se obě strany řídí dohodnutými cíli.“

Vzhledem k tomu, že je potřeba, aby EU jednala navzdory náročnému hospodářskému klimatu, musel být náš návrh také finančně inovativní. Ujala jsem se proto iniciativy a zajistila další finanční prostředky z Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj,“ dodala

Štefan Füle zdůraznil: „Řada našich sousedů na východě i na jihu prochází transformací, díky níž se má v jejich společnosti posílit demokracie a prosperita. Evropská unie musí reagovat s odhodláním a ambiciózně, přijmout k evropské politice sousedství nový přístup, poučit se z dosavadních zkušeností a reagovat na výzvy v rychle se měnícím sousedství.

Pro zmíněný nový přístup je příznačná větší rozrůzněnost. Zajistí se tak, aby každá partnerská země rozvíjela své vazby s EU tak, jak jí její vlastní očekávání, potřeby a kapacity dovolí. Nejde o univerzální přístup. Zvýšená podpora, kterou EU svým sousedům bude poskytovat, je podmínečná. Bude záviset na pokroku v budování a upevňování demokracie a dodržování právního státu. Čím dále a rychleji určitá země ve svých vnitřních reformách pokročí, tím více od EU získá.

Tyto ambiciózní cíle jsme připraveni podpořit zvýšením prostředků a lepšími pobídkami. Snažíme se také, aby bylo poskytování naší pomoci flexibilnější a rychlejší a reagovalo na tempo změn probíhajících v našem sousedství. Doufám, že se všechny orgány EU a členské státy mohou společně postavit za naše návrhy a pomohou nám tento nový přístup realizovat. Bude to ku prospěchu EU i jejích sousedů.“

Obnovená evropská politika sousedství staví na úspěších dosažených v politice sousedství EU od chvíle, kdy byla v roce 2004 zahájena, a reaguje na snahy partnerských zemí o větší svobodu a lepší život. Nabízí nové druhy podpory pro různé části společnosti a zavádí více pobídek k pokračování v reformách.

Dnešní sdělení je vyvrcholením rozsáhlého přezkumu a konzultací s vládami a organizacemi občanské společnosti jak v rámci EU, tak s 16 partnerskými zeměmi v rámci evropské politiky sousedství na jihu a východě Evropy.

Dále rozvíjí Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím, jež bylo dohodnuto v březnu 2011 v bezprostřední reakci na změny a demokratické úsilí, jehož jsme svědky v severní Africe. Vychází také z Východního partnerství zahájeného v roce 2009.

Další informace viz dokument MEMO/11/342


Side Bar