Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/643

Брюксел, 25 май 2011 г.

Нова и амбициозна европейска политика за съседство

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Катрин Аштън и европейският комисар, отговарящ за разширяването и политиката за съседство, Щефан Фюле, поставиха днес началото на нова и амбициозна европейска политика за съседство (ЕПС), с което потвърждават категоричния и засилен ангажимент на ЕС към съседните му страни.

В предложението, което Европейската служба за външна дейност и Европейската комисия представиха днес на държавите-членки и на Европейския парламент, се определят основните приоритети и насоки на възродена стратегия за ЕПС, чийто стремеж е да се задълбочат индивидуалните и регионалните отношения между ЕС и съседните му страни чрез подход, основан на принципа „повече средства за повече реформи“, като се предоставят повече допълнителни средства, но при по-голяма взаимна отчетност.

В допълнение към вече отпуснатите 5,7 млрд. евро за периода 2011—2013 г. от други съществуващи ресурси са прехвърлени допълнителни средства в размер на 1,24 млрд. евро, които ще бъдат предоставени в подкрепа на ЕПС.

Освен това Европейският съвет одобри предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да се увеличат с 1 млрд. евро заемите, предоставени от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на страните от Южното Средиземноморие през същия период. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подкрепи искането на върховния представител банката да включи в операциите си страните от Близкия изток и Северна Африка, като първата такава страна ще бъде Египет. Очакванията на двете банки са, че до 2013 г. размерът на отпуснатите заеми може да достигне около 2,5 млрд. евро годишно.

„Предвид на това, че в много от съседните ни страни се извършва процес на демократични промени, това преразглеждане на политиката е по-важно от всякога. От първостепенно значение е ЕС да направи всеобхватно предложение на своите съседи и да изгради трайни партньорства в съседните региони,“ заяви Катрин Аштън.

„Днес поставяме начало на нов подход — партньорство между народите, целящо насърчаване и подкрепа на развитието на демокрация с дълбоки корени и икономическо благополучие в съседните ни региони. Това е в интерес на всички ни. В подкрепа на политическите и икономическите реформи, които съседните ни страни желаят да извършат, ще предоставим средства, съответстващи на скоростта на тези реформи. Подкрепата ни се основава на партньорство, а не на налагане на волята. Това са отношения, основани на взаимна отчетност, при която всяка страна трябва да дава отчет на другата за напредъка по договорените цели.

В настоящата трудна икономическа ситуация, в която въпреки всичко ЕС трябва да предприеме действия, предложението ни трябваше също така да бъде новаторско във финансово отношение. Ето защо поех инициативата да осигуря допълнително финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).“

Щефан Фюле подчерта следното: „Някои от съседните ни държави — както на изток, така и на юг — започват процес на преобразувания, от който искат да излязат като по-демократични и по-проспериращи общества. ЕС трябва да отговори на този процес с решителност и амбиция посредством нов подход към ЕПС, като извлече правилните поуки от досегашния ни опит и посрещне предизвикателствата, свързани с бързите промени в съседните региони.

Новият подход включва много по-голямо диференциране. По този начин ще се гарантира, че всяка партньорска държава задълбочава връзките си с ЕС съобразно своите стремежи, нужди и възможности. Това не е универсален подход. Увеличаването на подкрепата на ЕС за съседите му е обвързано с условия и ще зависи от напредъка в изграждането и укрепването на демокрацията и зачитането на принципите на правовата държава. Колкото по-голям и по-бърз е напредъкът на страната по вътрешните ѝ реформи, толкова по-голяма подкрепа ще получи тя от ЕС.

Готови сме да подкрепим тези по-амбициозни цели с повече ресурси и по-добри стимули. В отговор на бързите промени, настъпващи в съседните региони, сме си поставили също за цел да подобрим гъвкавостта и бързината на механизмите ни за отпускане на помощ. Надявам се, че всички институции и държави-членки на ЕС ще застанат зад предложенията ни и ще допринесат за прилагането на този нов подход в полза както на ЕС, така и на неговите съседи.“

Обновената ЕПС стъпва на постиженията на политиката за съседство на ЕС от началото ѝ през 2004 г. и отговаря на стремежите на партньорските държави за повече свобода и по-добър живот. Тя предлага нови видове подкрепа за по-голям брой сектори на обществото и въвежда повече стимули за продължаване на реформите.

Днешното съобщение е връхната точка на обстоен преглед и консултации с правителствата и организациите на гражданското общество както в ЕС, така и в 16-те партньорски държави по ЕПС на юг и на изток от Европа.

То доразвива приетото през март 2011 г. съобщение „Партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“ с цел да се отговори незабавно на дълбоките промени и стремежите към демокрация, които се наблюдават понастоящем в Северна Африка, като се опира и на започнатото през 2009 г. Източно партньорство.

За повече информация вж. MEMO/11/342


Side Bar