Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/642

V Bruslju, 25. maja 2011

„Predstavnica ali predstavnik MSP“: „Zagovornik malih podjetij v vsaki državi članici EU.“

Novo imenovani predstavniki ali predstavnice MSP se bodo zavzemali za interese malih in srednjih podjetij. Zlasti bodo preverjali pravilno uporabo evropske zakonodaje o malih in srednjih podjetjih in zagotavljali podjetjem prijazne politike na državni, regionalni in lokalni ravni. Podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je danes na konferenci SBA v Budimpešti (Small Business Act – Akt za mala podjetja) z naslovom „Spodbujanje MSP za prihodnost Evrope“ otvoril novo omrežje odposlancev MSP v državah članicah. Ker na MSP vplivajo politike različnih vladnih področij, od davčnega in finančnega pa do regulativnega in izobraževalnega, naj bi predstavniki MSP malim podjetjem pomagali, da se bodo lahko osredotočila na svojo osnovno dejavnost in ustvarjala nova delovna mesta.

Evropski komisar za industrijo in podjetništvo ter podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je povedal: „Novi odposlanci MSP bodo zagotavljali, da bodo javne uprave sledile načelu „najprej pomisli na male“ in upoštevale interese MSP pri vsakem novem zakonu in vsaki uredbi. Računam na naše nove predstavnice in predstavnike MSP, da bomo lahko skupaj ustvarili okolje, ki bo ugodno za mala podjetja in v katerem bodo lahko izživela svojo dinamičnost in potencial, ustvarjala delovna mesta ter pripomogla k višji gospodarski rasti. Ko govorimo o evropskem gospodarstvu, najprej razmišljamo v majhnih razsežnostih, a si prizadevamo za uresničitev velikih ciljev.“

Evropska komisija želi z Aktom za mala podjetja ustvariti podjetjem prijazno Evropo in spodbuditi ljudi k ustanavljanju lastnih podjetij. V prihodnosti se bodo novi predstavniki ali predstavnice MSP znotraj svetovalne skupine Akta za mala podjetja srečevali s predstavniškimi organizacijami MSP na evropski ravni. To je del nove upravljavske strukture, ki je bila zahtevana v nedavnem pregledu Akta za mala podjetja. Ta novi mehanizem bo zagotovil podrobnejše spremljanje in usklajeno delovanje v podporo MSP.

Akt je že pripomogel k olajšanju predpisov, zagotovil sredstva za več kot 110 000 MSP, do leta 2012 pa bo predvidoma 200 000 MSP izkoristilo posebna jamstva za bančna posojila za MSP in sheme za tvegani kapital. Poleg tega je Akt malim podjetjem predlagal enostavne rešitve za težave, kot so zamude pri plačilih ali dostopnost javnih naročil. Podobne ukrepe so izvedle tudi države, ki so zmanjšale stroške in čas, potreben za ustanovitev podjetja, z 12 dni in 485 evrov v letu 2007 na 7 dni ter 399 evrov v letu 2010, omogočile hitrejši postopek za pridobitev kreditov za MSP ter uvedle sheme za internacionalizacijo. Vendar je treba storiti še več, zato se od novo imenovanih odposlancev MSP pričakuje, da se bodo osredotočili na nacionalno raven in tam pospeševali ukrepe.

Konference „Spodbujanje MSP za prihodnost Evrope“, ki jo je soorganiziralo madžarsko predsedstvo EU, so se udeležili predstavniki malih podjetij, podjetniških organizacij in javnih uprav, ki se ukvarjajo z usklajevanjem politike MSP.

Ozadje

Iz nedavnega pregleda Akta je razvidna potreba po boljšem upravljanju, da bo koncept „najprej pomisli na male“ uporabljen na vseh ravneh oblikovanja politike. Evropska komisija je za novega evropskega odposlanca MSP imenovala gospoda Daniela Callejo Crespa, namestnika generalnega direktorja na Generalnem direktoratu Evropske komisije za podjetništvo in industrijo. V pregledu omenjenega Akta so države pozvane k imenovanju odposlanca MSP, čigar ključna naloga bo zagotoviti uporabo načela "najprej pomisli na male" na vseh ravneh oblasti po celotni EU.

23 milijonov malih in srednjih podjetji je jedro evropskega gospodarstva in družbe, saj pomenijo 98 % vseh podjetij in dve tretjini zaposlenih v celotnem zasebnem sektorju.

Več informacij:

„Akt za mala podjetja“ za Evropo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Seznam nacionalnih odposlancev MSP:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/national-sme-envoys/index_en.htm


Side Bar