Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/642

Bruxelles, 25 mai 2011

“Ms or Mr SME”: întreprinderile mici primesc un apărător în fiecare stat membru UE

Proaspăt numiții Dna sau Dl IMM vor apăra interesele întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). În primul rând, aceștia vor verifica aplicarea corectă a legislației UE privind IMM-urile și se vor asigura că politicile la nivel național, regional și local sunt favorabile întreprinderilor. Astăzi, vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, a inaugurat o nouă rețea de ambasadori pentru IMM-uri în statele membre la conferința SBA „Mobilizarea IMM-urilor pentru viitorul Europei”, desfășurată la Budapesta. În timp ce IMM-urile sunt afectate de politici elaborate în diferite departamente ale administrației, pornind de la impozite la situația financiară și de la reglementare la educație, ambasadorii pentru IMM-uri ar trebui să ajute micile întreprinderi să se concentreze asupra principalei lor misiuni, de a prospera și de a crea locuri de muncă.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: Noii ambasadori pentru IMM-uri se vor asigura că administrațiile «gândesc mai întâi la scară mică» și țin cont de interesele IMM-urilor în fiecare nouă lege și reglementare. Contez pe noii noștri Dna și Dl IMM pentru crearea unui ecosistem bun pentru toate micile întreprinderi, care le permite să își elibereze importantul avânt și potențial pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică. Atunci când vrem să facem treabă serioasă în Europa, gândim mai întâi la scară mică, dar obiectivele noastre sunt mărețe.”

Small Business Act (SBA) este politica elaborată de Comisia Europeană pentru IMM-uri, care are drept obiectiv să facă Europa mai favorabilă întreprinderilor și să încurajeze oamenii să își deschidă propriile întreprinderi. Pe viitor, noii Dl sau Dna IMM se vor întâlni cu organizații reprezentative pentru IMM-uri la nivelul UE în cadrul Grupului consultativ SBA. Acest proces face parte din noua guvernanță la care s-a făcut apel într-o reexaminare recentă a Small Business Act. Acest nou sistem va asigura o monitorizare mai îndeaproape și o acțiune coordonată în sprijinul IMM-urilor.

SBA a contribuit deja la eliminarea reglementărilor, a asigurat finanțare pentru peste 110 000 de IMM-uri până acum, din cele 200 000 planificate să beneficieze de garanții de împrumut bancar pentru IMM-uri și mecanisme de capital de risc până în 2012 și a propus soluții favorabile micilor întreprinderi la probleme precum plățile întârziate sau accesul la achiziții publice. Statele membre au adoptat și ele măsuri similare. Ele au redus costurile și durata înființării unei societăți de la 12 zile și 485 EUR în 2007 la 7 zile și 399 EUR în 2010, au îmbunătățit accesul IMM-urilor la credite și au lansat mecanisme de internaționalizare. Rămân însă multe de făcut. Proaspăt numiții ambasadori pentru IMM sunt așteptați să se concentreze asupra acțiunilor la nivel național și să le accelereze.

Conferința „Mobilizarea IMM-urilor pentru viitorul Europei” este organizată în cooperare cu președinția ungară a UE și a beneficiat de participarea reprezentanților micilor întreprinderi, organizațiilor patronale și administrațiilor publice însărcinate cu misiunea de a coordona politica în domeniul IMM-urilor.

Context

Recenta reexaminare SBA a indicat necesitatea unei mai bune guvernanțe pentru asigurarea aplicării conceptului „a gândi mai întâi la scară mică” la toate nivelurile elaborării de politici. Comisia Europeană l-a numit pe dl Daniel Calleja Crespo, director-general adjunct la Direcția Generală Întreprinderi și Industrie a Comisiei Europene, în calitatea de nou ambasador UE pentru IMM. Reexaminarea SBA a cerut, de asemenea, statelor membre să numească un ambasador pentru IMM al cărui rol central va fi să asigure aplicarea principiului „a gândi mai întâi la scară mică” la toate nivelurile de administrație pe întreg teritoriul UE.

Cele 23 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii din Europa constituie sufletul economiei și societății europene, reprezentând 98 % din întreprinderi și două treimi din totalul ocupării forței de muncă în domeniul privat.

Pentru informații suplimentare:

„Small Business Act” pentru Europa

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Lista ambasadorilor naționali pentru IMM:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/national-sme-envoys/index_en.htm


Side Bar