Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/642

Brüsszel, 2011. május 25.

Minden uniós tagállamban követet jelölnek ki a kkv-k képviseletére

Az újonnan kinevezett kkv-nagykövetek a kis- és középvállalkozások (kkv-k) érdekeit fogják képviselni. Főként a kisvállalkozásokkal kapcsolatos uniós jogszabályok megfelelő alkalmazását ellenőrzik, és gondoskodnak arról, hogy nemzeti, regionális és helyi szinten vállalkozásbarát politikai döntések szülessenek. A mai napon Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke a tagállamok kkv-követeiből álló új hálózatot avatott fel a Budapesten megrendezett, „A Kkv-k mobilizálása Európa jövője érdekében” című, az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagról szóló konferencián. Mivel a különböző kormányzati szinteken hozott, az adózástól a pénzügyi szabályozásig és az oktatásig terjedő szakpolitikák mind hatással vannak a kkv-kre, a kkv-követek abban segítik majd a kisvállalkozásokat, hogy alaptevékenységeikre tudjanak koncentrálni a fejlődés és munkahelyteremtés érdekében.

Antonio Tajani, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos, az Európai Bizottság alelnöke a következőképpen nyilatkozott: „Az új kkv-követek gondoskodnak majd arról, hogy a közigazgatásban a „gondolkozz előbb kicsiben” elvet alkalmazzák, azaz minden új jogszabályban és rendeletben figyelembe vegyék a kkv-k érdekeit. Az újonnan kinevezett kkv-nagykövetek feladata abban áll, hogy hozzájáruljanak a kisvállalkozások számára megfelelő ökoszisztéma létrehozásához, amely lehetővé teszi a bennük rejlő lehetőségek kibontakoztatását a munkahelyteremtés és növekedés érdekében. Amikor az európai üzleti életről beszélünk, ugyan főként kicsiben gondolkodunk, de a céljaink nagyratörők.”

Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag (Small Business Act, SBA) az Európai Bizottság kkv-politikájának része. Célja, hogy Európa vállalkozásbarátabbá váljon, és egyre többen fogjanak önálló vállalkozásba. A jövőben a kkv-követek az SBA tanácsadói csoportjának keretein belül uniós szinten fognak a kkv-ket képviselő szervezetekkel találkozni. Ez azon új irányítási struktúra részét képezi, amelynek szükségességére az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag közelmúltbeli felülvizsgálatában derült fény. Az új mechanizmus biztosítja a szorosabb figyelemmel kísérést és a kkv-k támogatásának terén megvalósuló intézkedések koordinációját.

Az SBA már hozzájárult a szabályozás egyszerűsítéséhez, eddig több mint 110 000 kkv számára nyújtott finanszírozást, és 2012-ig 200 000 további vállalkozás fog a kkv-k számára nyújtott speciális banki hitelgaranciából és kockázatitőke-befektetésekből, valamint a fizetési késedelemmel és közbeszerzésben való részvétellel kapcsolatos vállalkozásbarát megoldásokból részesülni. A tagállamok is hasonló intézkedéseket vezettek be. A vállalkozásalapítás költségeit és idejét a 2007-ben mért 12 napról és 485 EUR-ról 2010-ig 7 napra és 399 EUR-ra csökkentették, valamint javították a kkv-k hitelhez jutásának feltételeit, és nemzetközi programokat indítottak. Azonban még ennél is többre van szükség. Az újonnan kinevezett kkv-követek nemzeti szinten fogják koncentrálni és felgyorsítani az intézkedéseket.

„A kkv-k mobilizálása Európa jövője érdekében” című konferencia társszervezője a magyar uniós elnökség, a résztvevők között megtalálhatók a kisvállalkozások, üzleti szervezetek és a kkv-politika koordinációjával megbízott közigazgatási szervek képviselői.

Előzmények

Az SBA közelmúltban végzett felülvizsgálata rávilágított a jobb irányítási struktúra iránti igényre annak érdekében, hogy a „gondolkozz előbb kicsiben” elvet a politikai döntéshozatal minden szintjén alkalmazzák. Az Európai Bizottság Daniel Calleja Crespót, az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóságának főigazgató-helyettesét nevezte ki az Unió új kkv-követének. Az SBA felülvizsgálata során az országokat is felkérték kkv-követek kinevezésére, akik fő feladata abban fog állni, hogy a „gondolkozz előbb kicsiben” elvet az EU egész területén, a politikai döntéshozatal minden szintjén alkalmazzák.

Európa gazdasága és társadalma a 23 millió kis- és középvállalkozásra épül, amelyek a vállalkozások 98%-át teszik ki, és a magánszektorban foglalkoztatottak kétharmadának biztosítanak munkahelyet.

További információk:

Európai kisvállalkozói törvény

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

A nemzeti kkv-követek listája:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/national-sme-envoys/index_en.htm


Side Bar