Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/642

Bruxelles, den 25. maj 2011

"SMV-repræsentanter": Små virksomheder får en talsmand i hver EU-medlemsstat

Nyudnævnte SMV-repræsentanter skal fremme små og mellemstore virksomheders interesser (SMV’er). De skal først og fremmest kontrollere, at EU’s SMV-lovgivning anvendes korrekt, og sikre, at strategierne på nationalt, regionalt og lokalt plan er virksomhedsvenlige. I dag lancerede Europa-Kommissionens næstformand, Antonio Tajani, et nyt netværk af SMV-repræsentanter i medlemsstaterne på SBA-konferencen "Mobilisering af SMV’er for Europas fremtid" i Budapest. Da SMV’er påvirkes af de politikker, der føres af de forskellige offentlige myndigheder, lige fra skat og finans til regulering og uddannelse, skal SMV-repræsentanterne hjælpe de små virksomheder med at fokusere på deres egentlige opgave, nemlig at skabe vækst og arbejdspladser.

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, der er kommissær med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri, sagde: “De nye SMV-repræsentanter skal sikre, at myndighederne "tænker småt først" og tager hensyn til SMV’ernes interesser, når der vedtages nye love og forskrifter. Jeg har tiltro til vores nye SMV-repræsentanter, så vi kan få skabt et økosystem, der passer til samtlige små virksomheder og gør det muligt at udnytte deres store drivkraft og potentiale, når det gælder om at skabe arbejdspladser og vækst. Når vi i Europa for alvor mener business, tænker vi småt først, men sigter STORT."

Small Business Act (SBA) er Europa-Kommissionens SMV-politik, der skal gøre Europa mere virksomhedsvenligt og tilskynde borgerne til at starte egen virksomhed. Fremover skal de nye SMV-repræsentanter mødes på EU-plan med de organisationer, der repræsenterer SMV’erne, inden for rammerne af den rådgivende gruppe vedrørende SBA. Dette er en del af den nye styringsstruktur, der blev efterlyst i den seneste revision af Small Business Act. Denne nye mekanisme skal sikre skærpet kontrol og koordinerede foranstaltninger til støtte for SMV'er.

SBA har allerede medvirket til at begrænse reguleringen og har indtil nu ydet finansiering til over 110 000 SMV’er, ligesom 200 000 virksomheder inden 2012 vil få adgang til særlige lånegarantier og venturekapitalordninger for SMV’er. Derudover er der foreslået løsninger på problemer med forsinket betaling eller adgang til offentlige udbud, som er til gavn for små virksomheder. Medlemsstaterne har truffet lignende foranstaltninger. De har mindsket den tid og de udgifter, der er forbundet med oprettelse af en virksomhed, fra 12 dage og 485 EUR i 2007 til 7 dage og 399 EUR i 2010, samt lettet SMV’ernes adgang til kredit og iværksat internationaliseringsordninger. Der skal dog mere til. De nyudnævnte SMV-repræsentanter forventes at fokusere og fremskynde indsatsen på nationalt plan.

Konferencen "Mobilisering af SMV’er for Europas fremtid" er organiseret i samarbejde med det ungarske EU-formandskab med deltagelse af repræsentanter for små virksomheder, erhvervsorganisationer og offentlige myndigheder, som har til opgave at koordinere SMV-politikken.

Baggrund

Den seneste statusgennemgang af SBA viste, at der var behov for bedre styring for at sikre, at "Tænk småt først"-konceptet anvendes på alle niveauer af den politiske beslutningstagningsproces. Europa-Kommissionen har udnævnt Daniel Calleja Crespo, vicegeneraldirektør for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik, til EU's nye SMV-repræsentant. I forbindelse med gennemgangen af SBA blev landene ligeledes opfordret til at udnævne en SMV-repræsentant, som først og fremmest skal sikre, at "Tænk småt først"-princippet anvendes på alle myndighedsniveauer i hele EU.

Europas 23 millioner små og mellemstore virksomheder udgør kernen i vores økonomi og samfund og tegner sig for 98 % af virksomhederne og to tredjedele af den samlede private beskæftigelse.

Yderligere oplysninger:

"Small Business Act" for Europa

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Liste over nationale SMV-repræsentanter:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/national-sme-envoys/index_en.htm


Side Bar