Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/641

Bryssel den 25 maj 2011

Europeiska unionen vid G8-toppmötet i Deauville –att aktivt bidra till en värld i förändring

Europeiska unionen, som är fullvärdig medlem av G8, kommer att arbeta för att få fram långtgående svar på de gemensamma stora frågorna vid G8:s toppmöte i Deauville den 26–27 maj. Det är första gången G8:s ledare träffas sedan övergången började i arabvärlden och efter naturkatastrofen i Japan tidigare i år. De kommer att diskutera hur G8 kan stödja de demokratiska strävandena i EU:s grannskap och dra lärdomar från kärnkraftsincidenten i Japan. Europeiska unionen representeras i G8:s och G20:s toppmöten av Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy och Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Frankrike har ordförandeskapet för G8 och G20 under år 2011.

Såhär sa Herman Van Rompuy inför mötet: ”Det här G8-toppmötet handlar om de viktigaste och mest trängande frågorna just nu, framför allt läget i världsekonomin och händelseutvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern. Som grupp har G8 den tyngd som krävs för att ta en ledande roll i globala frågor.

Den ekonomiska tillväxten håller på att återhämta sig på de flesta håll i världen, och så även inom EU. Under dagens ekonomiska diskussion kommer jag att ge övriga ledare en uppdatering av läget i euroområdet. Mitt viktigaste budskap kommer att vara att vi fortsätter bemöta den offentliga sektorns skuldkris kraftfullt och beslutsamt, och att våra ekonomiska grundförutsättningar förblir solida. Vi kommer att komma igenom denna kris starkare och mer enade än tidigare.”

José Manuel Barroso framförde följande: ”Europeiska unionen kommer att komma till Deauville för att arbeta för ett nytt partnerskap mellan G8 och de grannar i södra Medelhavsområdet som har valt en väg mot frihet och demokrati. Vi har visat vägen med vårt nya partnerskap för demokrati och delat välstånd med södra Medelhavsområdet och en ny europeisk grannskapspolitik, som bygger på ett ekonomiskt stöd på 7 miljarder euro, varav 1,24 miljarder är nya anslag. Vad gäller kärnkraftssäkerhet kommer EU att försöka få sina partner att ansluta sig till strikta säkerhetsnormer, omfattande stresstester av kärnkraftverk och ett starkare internationellt samarbete.”

De viktigaste frågorna som ska diskuteras av G8:s ledare i Deauville är utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika, kärnsäkerhet, internet, världsekonomin, inklusive handel, grön tillväxt och innovation, fred och säkerhetsfrågor, ansvarighet i biståndsfrågor och G8:s partnerskap med Afrika.

Toppmötet börjar på torsdag den 26 maj klockan 12.45 då ledarna välkomnas officiellt. Man planerar olika arbetsmöten mellan G8:s ledare och andra möten med partner från Afrika och arabvärlden. Ledande företrädare för näringslivet kommer att delta i delar av diskussionen via internet. Ett bilateralt möte mellan José Manuel Barroso, Herman Van Rompuy och Tunisiens och Egyptens ledare står också på programmet. Toppmötet avslutas på tidig eftermiddag dag två.

G8:s medlemmar är Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Ryssland, Förenade kungariket, Förenta staterna och Europeiska unionen.

Pressevenemang:

Presskonferens med Europeiska rådets ordförande Van Rompuy och Europeiska kommissionens ordförande Barroso på Deauvilles internationella presscentrum torsdagen den 26 maj, klockan 11.30. Sändningen sänds direkt via Europe by Satellite (EbS).

Herman Van Rompuys webbplats:

http://www.european-council.europa.eu/the-president.aspx

Twitter: http://www.twitter.com/euHvR

José Manuel Barrosos webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Twitter: http://www.twitter.com/EU_Commission

Summit website: http://www.g8-g20.com


Side Bar