Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/640

V Bruslju, 25. maja 2011

Po Fukušimi: 1. junija začetek testov izjemnih situacij v Evropski uniji

Od 1. junija 2011 naprej bo z merili, ki veljajo po vsej EU, ponovno ocenjenih vseh 143 jedrskih elektrarn v EU. Gre za obsežne teste, ki jih je zahtevala Evropska komisija, zajemajo pa naravne nevarnosti in takšne, ki jih povzroči človek (npr. zaradi strmoglavljenj letal in terorističnih napadov). Evropska komisija in skupina evropskih regulatorjev za jedrsko varnost (ENSREG) sta se danes sporazumeli o uporabljenih merilih in načinu izvajanja kontrol.

Komisar za energetiko Günther Oettinger je povedal: Zadovoljen sem, da so se Komisija in regulatorji držav članic uspeli dogovoriti o celoviti oceni tveganja in varnosti jedrskih elektrarn. Vsa svoja prizadevanja bomo vložili v uresničevanje najvišjih varnostnih standardov za jedrske elektrarne v Evropski uniji in njeni bližini. Težji del naloge nas čaka zdaj: merila je treba uporabiti kar najbolj dosledno.

Evropska komisija in skupina evropskih regulatorjev za jedrsko varnost (ENSREG), ki predstavlja 27 neodvisnih nacionalnih organov, pristojnih za jedrsko varnost, sta se danes dogovorili o obsegu in načinu celovite ocene tveganja in varnosti jedrskih elektrarn v EU. Testi izjemnih situacij so ponovne ocene varnostnih mej jedrskih elektrarn EU. Za zagotovitev najvišjih varnostnih standardov na svetu se Evropska unija uči iz izkušenj iz Fukušime in se pri testih osredotoča na vse vrste naravnih katastrof, vključuje pa tudi učinke nezgod po krivdi človeka, kot so strmoglavljenja letal, teroristični napadi ali drugi zlonamerni napadi.

Vsi varnostni vidiki, kot so ukrepi za preprečevanje terorističnih napadov, bodo obravnavani ločeno, po razpravah z državami članicami, ki med drugim priznavajo potrebo po zaupnosti.

Od 1. junija naprej bodo jedrske elektrarne ponovno ocenjene v tristopenjskem procesu:

  • predhodna ocena upravljavcev jedrskih elektrarn, ki izpolnijo vprašalnik o izjemnih situacijah in predložijo podporno dokumentacijo, študije in načrte.

  • Nacionalno poročilo, ki ga pripravi nacionalni regulator, ki preveri, ali so odgovori upravljavcev jedrskih elektrarn verodostojni.

  • Medsebojni strokovni pregledi. Nacionalna poročila bodo pregledale večnacionalne skupine. Sestavljalo jih bo po sedem oseb – predstavnik Evropske komisije in šest članov 27 nacionalnih regulatorjev. Natančna sestava vsake skupine bo določena pozneje. Skupine se lahko odločijo tudi za inšpekcijski pregled jedrskih elektrarn.

Glede ponovne ocene njihovih jedrskih elektrarn Komisija tesno sodeluje tudi z državami zunaj EU, zlasti s Švico, Rusko federacijo, Ukrajino in Armenijo.

Ozadje:

Po jedrski nesreči 11. marca v Fukušimi Evropska komisija vztraja pri ponovni oceni vseh jedrskih elektrarn EU. Njen namen je, da se iz te izkušnje česa naučimo in se izključi možnost podobne katastrofe v EU.

Evropski svet je na zasedanju 24. in 25. marca 2011 poudaril potrebo po upoštevanju izkušenj iz nedavne nesreče na Japonskem in po zagotovitvi vseh potrebnih informacij javnosti. Opozoril je na to, da je mešanica energetskih virov sicer v pristojnosti držav članic, vendar je pozval k prednostni obravnavi nalog v zvezi z naslednjimi vidiki:

  • s celostno in pregledno oceno tveganja in varnosti (testi izjemnih situacij) je treba preveriti varnost vseh jedrskih elektrarn EU. Skupina evropskih regulatorjev za jedrsko varnost (ENSREG) in Komisija sta pozvani, da čim prej oblikujeta obseg in način izvedbe teh testov v usklajenem okviru na podlagi izkušenj iz nesreče na Japonskem in s polno vključitvijo držav članic, pri čemer je treba v celoti uporabiti strokovno znanje (zlasti Združenja zahodnoevropskih upravnih organov za jedrsko varnost, WENRA). Ocenjevanje se bo izvajalo s pomočjo neodvisnih nacionalnih organov medsebojnih strokovnih pregledov; o njegovem izidu in kakršnih koli potrebnih nadaljnjih sprejetih ukrepih je treba obvestiti Komisijo in ENSREG, na voljo pa mora biti tudi javnosti. Evropski svet bo na podlagi poročila Komisije do konca leta 2011 ocenil začetne ugotovitve.

Dodatne informacije:

Podrobnejše informacije o testih izjemnih situacij so na voljo na:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm


Side Bar