Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/640

Bruxelles, 25 mai 2011

După Fukushima: în UE testele de rezistență debutează la 1 iunie

Începând cu 1 iunie 2011, toate cele 143 de centrale nucleare din UE vor fi reevaluate în baza unor criterii globale la nivelul Uniunii. Acestea sunt teste cuprinzătoare, așa cum a solicitat Comisia, care vizează atât dezastre naturale, cât și cele de origine umană (de exemplu, efectele unor accidente aviatice sau cele ale unor atacuri teroriste). Comisia Europeană și Grupul european de reglementare pentru siguranța nucleară (ENSREG) au convenit astăzi asupra criteriilor aplicabile și asupra modului în care vor fi efectuate controalele.

Comisarul european pentru energie, Günther Oettinger, a afirmat: „Mă bucur că autoritățile de reglementare ale statelor membre și Comisia au ajuns la un acord în vederea realizării unor evaluări cuprinzătoare și ambițioase ale riscurilor și siguranței centralelor nucleare. Vom depune toate eforturile necesare pentru implementarea celor mai înalte standarde de siguranță în cadrul centralelor nucleare din interiorul Uniunii Europene și din apropiere. Partea cea mai grea abia acum începe: implementarea criteriilor cu toată rigoarea necesară.”

Comisia Europeană și Grupul european de reglementare pentru siguranța nucleară (ENSREG), care reprezintă cele 27 de autorități naționale independente responsabile cu siguranța nucleară, au ajuns astăzi la un acord privind sfera și metodele de realizare a unei evaluări globale a riscurilor și a siguranței centralelor nucleare din UE. Testele de rezistență reprezintă reevaluări ale marjelor de siguranță ale centralelor nucleare din UE. Pentru garantarea celor mai înalte standarde de siguranță din lume, UE trage învățăminte în urma situației de la Fukushima și se axează în cadrul testelor pe diverse tipuri de dezastre naturale, incluzând, de asemenea, efectele accidentelor de origine umană, precum accidentele aviatice, atacurile teroriste sau atacurile răuvoitoare de altă natură.

Toate aspectele care țin de securitate, cum ar fi măsurile de prevenire a atacurilor teroriste, vor fi analizate separat, în urma discuțiilor cu statele membre din care a reieșit, printre altele, necesitatea asigurării confidențialității.

Începând cu 1 iunie, centralele nucleare vor fi reevaluate în cadrul unui proces în trei etape:

  • preevaluarea efectuată de operatorii centralelor nucleare, care vor răspunde la chestionarul inclus în testele de rezistență și vor prezenta documente justificative, studii și planuri;

  • raportul național întocmit de autoritatea națională de reglementare care verifică dacă răspunsurile date de operatorii centralelor nucleare sunt credibile;

  • Evaluările inter-pares: echipe multinaționale vor analiza rapoartele naționale. Echipele respective vor fi constituite din șapte persoane – un reprezentant al Comisiei Europene și șase membri din partea celor 27 de autorități naționale de reglementare. Componența exactă a fiecărei echipe va fi decisă într-o etapă ulterioară. Echipele pot hotărî să inspecteze centralele nucleare la fața locului.

Comisia are de asemenea contacte strânse cu țări din afara UE și conlucrează cu acestea în scopul reevaluării centralelor lor nucleare. Printre țările menționate se numără în special Elveția, Federația Rusă, Ucraina și Armenia.

Context:

În urma accidentului nuclear de la Fukushima din 11 martie, Comisia Europeană a făcut presiuni pentru efectuarea unei reevaluări a tuturor centralelor nucleare din UE. Scopul este acela de a trage concluzii pertinente în urma evenimentului și de elimina posibilitatea producerii unui dezastru similar în UE.

Consiliul European din 24/25 martie 2011 a subliniat necesitatea de a trage învățăminte în urma evenimentelor recente legate de accidentul din Japonia și de a furniza publicului toate informațiile necesare. Reamintind că mixul energetic este de competența statelor membre, Consiliul a solicitat să se ia cu prioritate măsuri care țin de următoarele aspecte:

  • „securitatea tuturor centralelor nucleare ale UE ar trebui să fie revizuită, pe baza unei evaluări cuprinzătoare și transparente a riscurilor și a securității („teste de rezistență”); Grupul european de reglementare pentru siguranța nucleară (ENSREG) și Comisia sunt invitate să elaboreze cât mai curând posibil domeniul de aplicare și modalitățile acestor teste într-un cadru coordonat, din perspectiva concluziilor desprinse în urma accidentului din Japonia și cu implicarea deplină a statelor membre, valorificând la maximum expertiza disponibilă (în special din partea Asociației Autorităților de Reglementare în Domeniul Nuclear din Europa de Vest - WENRA); evaluările vor fi realizate de către autorități naționale independente și prin intermediul evaluărilor inter pares; rezultatele acestora și orice măsuri necesare care vor fi luate ulterior ar trebui transmise Comisiei și în cadrul ENSREG și ar trebui făcute publice; Consiliul European va evalua concluziile inițiale până la sfârșitul anului 2011 pe baza unui raport al Comisiei.”

Informații suplimentare:

Pentru informații mai detaliate referitoare la testele de rezistență, a se consulta

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm


Side Bar