Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/640

Brüsszel, 2011. május 25.

Fukushima után: június 1-jén indulnak az uniós stressztesztek

2011. június 1-jétől kezdődően uniós kritériumok alapján az EU-ban található 143 atomerőmű mindegyikét megvizsgálják. A Bizottság által kezdeményezett átfogó vizsgálatokról van szó, amelyek mind a természeti, mind az emberi kockázatokkal (pl. repülőgépkatasztrófa vagy terrortámadás) számolnak. Az Európai Bizottság és az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Hatóságok Csoportja (ENSREG) ma megállapodásra jutott a tesztekben szereplő kritériumokról és az ellenőrzések elvégzésének módjáról.

Günther Oettinger energiaügyi biztos kijelentette: „Nagyra értékelem, hogy a Bizottság és a tagállami szabályozó hatóságok meg tudtak állapodni az atomerőművek átfogó, egyben komoly kihívást jelentő kockázat- és biztonsági értékeléséről. Minden erőfeszítésünkkel azon leszünk, hogy az Európai Unió területén és az ahhoz közeli atomerőművekben a legszigorúbb biztonsági előírásokat hajtsuk végre. A feladat nehéz része, azaz a kritériumoknak a kellő szigorral való teljesítése, most kezdődik.”

Az Európai Bizottság és a nukleáris biztonságért felelős 27 független nemzeti hatóságot képviselő Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Hatóságok Csoportja (ENSREG) a mai napon megállapodásra jutott az EU atomerőműveit érintő átfogó kockázat- és biztonsági értékelés tartalmi és módszertani kérdéseiről. A stressztesztek az uniós nukleáris erőművek biztonsági tartalékainak újraértékelésére irányulnak. A világon a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak való megfelelés garantálása érdekében az EU – a fukushimai baleset tanulságait levonva – a tesztekben a természeti katasztrófák valamennyi fajtája mellett az olyan, ember által előidézett balestek hatásait is vizsgálja, mint a repülőgépkatasztrófák, a terrortámadások vagy egyéb rosszindulatú cselekmények.

A tagállamokkal többek között a bizalmas kezelés szükségességéről folytatott egyeztetések nyomán a biztonsággal összefüggő kérdéseket (például a terrortámadások megelőzését) elkülönítetten fogják kezelni.

Június 1-jétől kezdődően a nukleáris erőművek újraértékelése egy háromlépcsős folyamat keretében zajlik majd:

  • Előértékelés: az atomerőmű üzemeltetői az alátámasztó dokumentumok, tanulmányok, tervrajzok benyújtásával egyidejűleg megválaszolják a stresszteszt kérdéseit.

  • Nemzeti jelentés: a nemzeti szabályozó hatóság az ellenőrzései alapján beszámol arról, hogy az atomerőmű üzemeltetői által adott válaszok megfelelnek-e a valóságnak.

  • Szakértői értékelés: Nemzetközi csoportok fogják megvizsgálni a nemzeti jelentéseket. A hét főből álló csoportokban egy személy fogja képviselni az Európai Bizottságot, hatan pedig a 27 nemzeti szabályozó hatóság tagjai közül kerülnek ki. A csoportok pontos összetételének megállapítására később kerül sor. A csoportok dönthetnek az atomerőművek helyszíni vizsgálatának szükségességéről.

A Bizottság szoros kapcsolatban van az EU-n kívüli országokkal is, együttműködik velük nukleáris erőműveik újraértékelésének kérdéseiben. Ezen országok közé tartozik többek között Svájc, Oroszország, Ukrajna és Örményország.

Előzmények:

A március 11-i fukushimai nukleáris balesetet követően az Európai Bizottság sürgette az EU atomerőműveinek újraértékelését. Az újraértékelés célja a baleset tanulságainak levonása, és annak biztosítása, hogy hasonló baleset az Európai Unióban nem történhet meg.

Az Európai Tanács 2011. március 24-25-i ülésén hangsúlyozta, hogy a közelmúltban Japánban történt balesethez kapcsolódó eseményekből maradéktalanul le kell vonni a tanulságokat, és valamennyi szükséges információt nyilvánosságra kell hozni. Emlékeztetve arra, hogy az energiamix a tagállamok hatáskörébe tartozik, a Tanács felszólította a tagállamokat arra, hogy kiemelt feladatként kell kezelni az alábbiakat érintő munkát:

  • „átfogó és átlátható kockázat- és biztonsági értékelés (stresszteszt) alapján felül kell vizsgálni az Európai Unió területén található minden atomerőmű biztonságát; az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Hatóságok Csoportja (ENSREG) és a Bizottság felkérést kap arra, hogy – koordinált keretek között, a Japánban bekövetkezett balesetből levont tanulságok fényében és a tagállamok teljes bevonásával – a lehető leghamarabb dolgozza ki ezeknek a teszteknek a vizsgálati körét és módozatait, a rendelkezésre álló (különösen a Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok Szövetsége által biztosított) szakértelem teljes körű igénybevételével; az értékeléseket független nemzeti hatóságok fogják végezni, továbbá partneri felülvizsgálatra is sor kerül; azok eredményéről, valamint az esetlegesen szükségessé váló intézkedésekről tájékoztatni kell a Bizottságot és az ENSREG tagjait, majd nyilvánosságra kell hozni azokat; az Európai Tanács 2011 végéig, a Bizottság jelentése alapján értékeli az első eredményeket.”

További információ:

A stressztesztekkel kapcsolatban további információ érhető el az alábbi címen:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm


Side Bar