Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/640

V Bruselu dne 25. května 2011

Dědictví Fukušimy: zátěžové testy v EU budou zahájeny 1. června

Od 1. června 2011 bude za použití kritérií platných pro celou EU prověřeno všech 143 jaderných elektráren v EU. Jedná se o komplexní testy, ke kterým vyzvala Komise a které se zaměří jak na přírodní rizika, tak na rizika způsobená člověkem (např. důsledky pádu letadel a teroristických útoků). Evropská komise a Skupina evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost (ENSREG) se dnes dohodly na kritériích, která budou použita, a na způsobu, jakým budou kontroly prováděny.

Günther Oettinger, komisař odpovědný za energetiku, uvedl: „Oceňuji to, že se Komise a dozorné orgány členských států byly schopny dohodnout na komplexním a ambiciózním vyhodnocení rizik a bezpečnosti jaderných elektráren. Zaměříme veškeré úsilí na zavedení nejvyšších bezpečnostních norem pro jaderné elektrárny v Evropské unii a v její blízkosti. Nyní začíná nejtěžší úkol: uplatnění kritérií s veškerou nezbytnou přísností.“

Evropská komise a Skupina evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost (ENSREG), která zastupuje 27 nezávislých vnitrostátních orgánů odpovědných za jadernou bezpečnost, se dnes dohodly na rozsahu a podmínkách komplexního vyhodnocení rizik a bezpečnosti jaderných elektráren v EU. Zátěžové testy představují prověření bezpečnostních limitů jaderných elektráren v EU. EU se poučila z Fukušimy a v testech se zaměří na všechny druhy přírodních katastrof a rovněž na důsledky nehod způsobených člověkem, jako jsou pády letadel a teroristické či jiné zlovolné útoky, a to s cílem zaručit nejvyšší bezpečnostní normy na světě.

Všechna bezpečnostní hlediska, jako jsou opatření zamezující teroristickým útokům, budou posouzena jednotlivě po konzultacích s členskými státy mj. s ohledem na potřebu zachování důvěrnosti.

Od 1. června budou jaderné elektrárny prověřeny v rámci trojstupňového postupu:

  • Předběžné posouzení provozovateli jaderných elektráren, kteří vyplní dotazník zátěžových testů a předloží podpůrnou dokumentaci, studie a plány.

  • Zpráva členského státu vypracovaná vnitrostátním dozorným orgánem, který zkontroluje, zda jsou odpovědi provozovatelů jaderných elektráren věrohodné.

  • Vzájemná hodnocení. Mezinárodní týmy posoudí zprávy členských států. Tyto týmy budou sestávat ze sedmi osob, a sice z jednoho zástupce Evropské komise a šesti členů z 27 vnitrostátních dozorných orgánů. O přesném složení každého týmu bude rozhodnuto později. Týmy mohou rozhodnout o inspekci jaderných elektráren na místě.

Komise je také v úzkém kontaktu se zeměmi mimo EU a spolupracuje s nimi na prověření jejich jaderných elektráren. Jedná se zejména o Švýcarsko, Ruskou federaci, Ukrajinu a Arménii.

Souvislosti:

Od jaderné havárie elektrárny Fukušima 11. března Evropská komise naléhavě žádala o prověření všech jaderných elektráren v EU. Cílem je poučit se z této události a zabránit tomu, aby se podobná katastrofa stala v EU.

Evropská rada na zasedání ve dnech 24.–25. března 2011 zdůraznila, že je nutné si vzít ponaučení z nedávných událostí týkajících se havárie v Japonsku a poskytnout veřejnosti veškeré nezbytné informace. Rada připomněla, že skladba zdrojů energie je v kompetenci členských států, a vyzvala k prioritnímu pokračování práce v následujících ohledech:

  • „Je třeba prověřit bezpečnost všech jaderných elektráren v EU na základě komplexního a transparentního vyhodnocení rizika a bezpečnosti („zátěžové testy“); Skupina evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost (ENSREG) a Komise se vyzývají, aby se co nejdříve koordinovaným způsobem zabývaly rozsahem a podmínkami těchto testů s ohledem na ponaučení z havárie v Japonsku, s plným zapojením členských států, a plně při tom využily dostupné odborné poznatky (zejména poznatky Asociace západoevropských jaderných dozorů, WENRA); tyto testy budou prováděny nezávislými vnitrostátními orgány a prostřednictvím vzájemného hodnocení; jejich výsledky a veškerá nezbytná následná opatření, která budou přijata, by měly být sděleny Komisi a ENSREG a měly by být zveřejněny; Evropská rada posoudí první nálezy do konce roku 2011 na základě zprávy Komise.“

Další informace:

Podrobnější informace o zátěžových testech naleznete na adrese

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm


Side Bar