Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/638

V Bruslju, 25. maja 2011

Ribolovne možnosti za leto 2012 v vodah EU: pravo ravnotežje za zmanjšanje prelova

Evropska komisija je danes objavila poročilo o doseženem napredku na področju skupne ribiške politike v preteklih letih in predlagala ribolovne možnosti v vodah EU za leto 2012. Dokument navaja, na kakšen način se namerava Komisija odzvati na znanstvene nasvete o stanju staležev rib, ko bo predlagala omejitve ulova in kvote za prihodnje leto. Najnovejši podatki kažejo, da se stanje staležev rib v evropskih vodah počasi izboljšuje, vendar pa za večino staležev še vedno niso na voljo zadostni znanstveni podatki, zlasti zaradi neustreznega poročanja držav članic. Komisija bo zato za določitev ribolovnih omejitev uporabila novo metodo, zlasti z zmanjšanjem stopenj v primeru nezadostnih podatkov. Zamisel Komisije bo čez poletje predmet obsežnega posvetovanja, prispevki pa bodo upoštevani v predlogih za ribolovne možnosti za prihodnje leto, ki bodo sprejeti jeseni.

Komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je poudarila, da namerava pri predlogu ribolovnih možnosti uvesti nov, previdnostni pristop. Predlog Komisije bo strogo upošteval znanstvene dokaze o staležih rib. Če bodo znanstveni podatki nezadostni, bo Komisija predlagala sistematično zmanjšanje ulova. S takim pristopom bi se prelov postopoma omejil, spodbujalo pa bi se boljše zbiranje podatkov in njihovo poročanje s strani držav članic. Komisarka je dejala: „Za dosego postopne omejitve prelova moramo upravljati staleže rib tako, da se lahko obnavljajo in dolgoročno zagotavljajo najvišji povprečni ulov, ki ga morje omogoča. S tem bomo izboljšali stanje evropskih staležev rib in zmanjšali vpliv ribolova na okolje ter hkrati izboljšali gospodarsko donosnost evropskega ribiškega sektorja.“

Takšen način ribolova, ki temelji na največjem trajnostnem donosu1, bo prinesel pomembne koristi in bo pomenil prehod z intenzivnega ribolova na maloštevilne vire na zmerni ribolov na večje staleže. Ulovljene količine bodo enake ali večje, vendar bo vpliv na okolje manjši, zavržkov pa manj. Na tak način bodo poškodbe morskega dna manjše, manj bo prilova občutljivih organizmov, kot so pliskavke, delfini in drugi morski sesalci, porabljenega pa bo tudi manj goriva – saj se hitreje opravi ulov tone rib iz obilnega staleža kot iz maloštevilnega. S tem se bodo zmanjšale emisije ogljika in znižali stroški goriva za ribiška plovila.

Nova oblika znanstvenih nasvetov

Leta 2010 je Mednarodni svet za raziskovanje morja (International Council for the Exploration of the Sea – ICES), ki Komisiji zagotavlja znanstvene nasvete, razvil novo obliko svetovanja glede stopenj celotnega dovoljenega ulova, ki bodo do leta 2015 zagotovile ribolov na podlagi največjega trajnostnega donosa. Komisija pozdravlja ta novi nasvet in namerava tam, kjer je na voljo dovolj podatkov, na tem nasvetu utemeljiti predloge za celotni dovoljeni ulov.

Vendar odločanje o ribolovnih možnostih za leto 2012 ovira prav dejstvo, da za okoli dve tretjini celotnega dovoljenega ulova znanstveni nasveti niso na voljo. V večini primerov so razlog za to manjkajoče informacije o ulovu, nepopolne raziskave in slabo vzorčenje. Za zagotavljanje znanstvenih podatkov o ribolovu so odgovorne države članice, ki pa te odgovornosti včasih ne izpolnijo v celoti. Zato je treba v primerih, kjer znanstveni nasveti niso na voljo, predlagati zmanjšanje celotnega dovoljenega ulova in/ali stopenj ribolovnega napora.

Poleg tega morajo države članice temu nameniti dovolj virov in nujno zagotoviti potrebne informacije, da se lahko oceni stanje staležev. Naloga znanstvenih agencij bo urgentno podpirati rešitev teh problemov, pri čemer se je treba zavedati, da morajo bazo znanja zagotoviti države članice. Treba je tudi razviti kazalce na podlagi komercialnega ribolova in znanstvenih raziskav, da se zagotovijo okvirna pravila, s katerimi se bo ribištvo tudi ob pomanjkljivih podatkih razvijalo v smeri trajnostnega izkoriščanja virov.

Evropski državljani, Evropski parlament, države članice, regionalni svetovalni sveti in Svetovalni odbor za ribištvo in ribogojstvo so povabljeni k predložitvi pripomb in razpravi na spletišču Komisije o metodi dela iz sporočila. Posvetovanje bo trajalo do 1. septembra 2011. O načrtu bodo razpravljali tudi ministri 28. junija na svetu za ribištvo.

Ozadje

Zadnji podatki, ki jih ima Komisija na voljo, kažejo, da se stanje staležev rib v evropskih vodah izboljšuje, vendar je napredek še vedno počasen. Delež staležev, za katere se ve, da se v Atlantiku in okoliških morjih prekomerno lovijo, je z 32 od 34 staležev leta 2004 padel na 22 od 35 staležev leta 2010, to je s 94 % na 63 %. Po podatkih za Sredozemsko morje je 88 % staležev prelovljenih.

Več informacij:

Celotni dovoljeni ulovi in kvote – Ribiški predpisi EU:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_sl.htm

Spletni naslov za javno posvetovanje:

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/fishing_opportunities/index_en.htm.

Poštni predal za prispevke državljanov:

MARE-fishing-opportunities2012@ec.europa.eu.

1 :

Največji trajnostni donos je dolgoročni pristop k določitvi količine ulova na stopnji, ki omogoča razmnoževanje staležev rib, da se lahko izkoriščanje nadaljuje na trajnostni ravni.


Side Bar