Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/638

Brüsszel, 2011. május 25.

Az uniós vizekre vonatkozó 2012-es halászati lehetőségek: egyensúlyi helyzet kialakítása a túlhalászás csökkentésére

Az Európai Bizottság a mai napon közzétette a közös halászati politika terén az elmúlt években elért eredményeket összegző jelentését és az uniós vizekre vonatkozó 2012-es halászati lehetőségekkel kapcsolatos javaslatait. A dokumentum ismerteti, hogy a következő évre vonatkozó fogási korlátozások és kvóták előterjesztésekor a Bizottság miként kíván érvényt szerezni a halállományok állapotáról szóló tudományos szakvéleményekben foglaltaknak. A legutóbbi számadatokból látható, hogy az európai vizekben élő állományok állapota lassan javul, az állományok többségéről azonban még nem áll rendelkezésre elegendő tudományos adat főképpen azért, mert a tagállami jelentéstétel nem volt megfelelő. A Bizottság ezért új módszert vezet be a halászati határértékek megállapításánál: elegendő adat hiányában csökkenti a halászható mennyiségeket. A Bizottság elképzeléseiről a nyár folyamán széles körű egyeztetést fog folytatni, és a beérkező észrevételeket a figyelembe veszi a jövő évi halászati lehetőségekről szóló javaslatokban, amelyek ősszel kerülnek elfogadásra.

Maria Damanaki európai tengerügyi és halászati biztos kiemelte, hogy a halászati lehetőségekre vonatkozó javaslatok előterjesztésekor egy új, elővigyázatossági szemléletet kíván bevezetni: olyan halállományok esetében, amelyekre vonatkozóan van tudományos szakvélemény, a bizottsági javaslat szorosan követni fogja a szakvéleményben foglaltakat. Ha viszont nem áll rendelkezésre elég tudományos adat, a Bizottság ezentúl a fogások szisztematikus csökkentésére tesz javaslatot. Ez a szemlélet a túlhalászás fokozatos megszüntetését, az alaposabb adatgyűjtést és a tagállami jelentéstétel színvonalának emelését célozza. A biztos így nyilatkozott: „A túlhalászás megszüntetéséhez a halállományokkal úgy kell gazdálkodnunk, hogy az állományok pótlódhassanak és hosszú távon a legnagyobb átlagos fogásmennyiséget biztosíthassák. Ez a stratégia javítja az európai halállományok állapotát és csökkenti a környezeti terhelést, ráadásul a halfogási ágazat gazdasági jövedelmezőségét is növeli”.

A legnagyobb fenntartható hozam1 alapján folytatott halászat várhatóan jelentős előnyökkel jár, mivel a szűkös erőforrások intenzív halászata helyett nagyobb állományok kevésbé erőforrás-igényes halászatát eredményezi, ami által kisebb környezeti terhelés mellett és kevesebb hal visszadobásával azonos vagy nagyobb halmennyiség fogható ki.

Így kevésbé károsul a tengerfenék, a sérülékeny fajok – például a barna delfin, a delfinek és más tengeri emlősök – esetében csökken a járulékos fogások aránya, ráadásul a halászat során felhasznált üzemanyag-mennyiség is csökken, mert nagyobb egyedszámú állományból rövidebb idő alatt fogható ki egy tonnányi halmennyiség. Ezzel egyúttal csökkennek a halászhajók üzemanyag-kiadásai és a szén-dioxid-kibocsátás.

A tudományos szakvélemények új formája

A teljes kifogható mennyiségekkel (TAC) kapcsolatban a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) – amely tudományos szakvéleményekkel látja el a Bizottságot – 2010-ben új szakvéleményezési eljárást dolgozott ki, amelyet követve 2015-re megvalósulhat a legnagyobb fenntartható hozam szerinti halászat. A Bizottság méltányolja ezt az új szakvéleményezést és TAC-vonatkozású javaslatait erre fogja alapozni, amennyiben a releváns adatok rendelkezésre állnak.

A 2012-re vonatkozó halászati lehetőségek meghatározását jelentősen akadályozza, hogy a meghatározandó TAC-értékek mintegy kétharmadánál még nem született tudományos szakvélemény. A legtöbb esetben ennek az az oka, hogy nem volt elegendő információ a fogásokról, nem zárultak le a felmérések vagy kifogásolható volt a mintavételezés. A halászattal kapcsolatos tudományos adatszolgáltatás tagállami feladat, amelyet több esetben nem sikerült maradéktalanul teljesíteni. Ahol tehát nem áll rendelkezésre tudományos szakvélemény, a Bizottság a TAC-érték és/vagy a halászati erőkifejtés mértékének csökkentését fogja javasolni.

Ezen túlmenően a tagállamoknak elegendő erőforrást kell biztosítaniuk és késedelem nélkül meg kell adniuk a szükséges adatokat ahhoz, hogy meg lehessen becsülni az állományok állapotát. A tudományos ügynökségeket meg kell bízni azzal a feladattal, hogy sürgősséggel nyújtsanak támogatást a felmerült problémák megoldásához, szem előtt tartva, hogy a tudásbázist a tagállamoknak kell biztosítaniuk. Végezetül, a kereskedelmi célú halászat és a tudományos felmérések alapján mutatókat kell meghatározni annak érdekében, hogy a halászatot – még ha kevés adat áll is rendelkezésre – az erőforrások fenntartható kiaknázásához vezető, szilárd szabályok vezéreljék.

A Bizottság felkéri Európa polgárait, az Európai Parlamentet, a tagállamokat, a regionális tanácsadó testületeket és a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottságot, hogy a közleményben ismertetett munkamódszerhez fűzzenek észrevételeket, illetve azt vitassák meg a Bizottság weboldalán. A konzultáció 2011. szeptember 1-jéig tart. A terveket a június 28-án tartandó Halászati Tanácson résztvevő miniszterek is megvitatják.

Előzmények

A Bizottság rendelkezésére álló legutóbbi számadatok szerint az európai vizekben élő állományok állapota javul, noha a javulás mértéke még lassú. Az Atlanti-óceánt és a vele szomszédos tengereket tekintve az ismereteink szerint túlhalászott halállományok aránya 94%-ról 63%-ra csökkent: 2004-ben 34 állományból 32 volt túlhalászott, 2010-ben pedig 35 állományból már csak 22. A Földközi-tenger ismert állományainak 82%-a minősül túlhalászottnak.

További információ:

Teljes kifogható mennyiségek (TAC) és kvóták – uniós halászati szabályok:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

A nyilvános konzultáció internetcíme:

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/fishing_opportunities/index_en.htm.

A polgárok észrevételeinek fogadására fenntartott e-mail cím:

MARE-fishing-opportunities2012@ec.europa.eu.

1 :

Legnagyobb fenntartható hozam (MSY): hosszú távú megközelítés, amely szerint a kifogható mennyiségeket úgy kell meghatározni, hogy a halállományok szaporodhassanak és ezáltal kiaknázásuk fenntartható mértékű legyen.


Side Bar