Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/631

Bryssel den 24 maj 2011

Europas största årliga miljökonferens utforskas vidden av resurseffektivitet

Under Gröna veckan 2011 som inleds idag uppmanas medborgarna att använda mindre resurser och leva bättre”. Under de fyra dagar som konferensen varar kommer över 3 500 deltagare att undersöka hur man på olika sätt kan använda vår planets resurser mera hållbart. I år samlar Gröna veckan deltagare med många olika erfarenheter, inklusive EU-institutioner, näringslivet, icke-statliga organisationer, offentliga myndigheter, vetenskapsvärlden, den akademiska världen och massmedia. Cirka 30 evenemang planeras äga rum utanför Bryssel, inklusive evenemang i Slovenien (2527 maj, 2 juni) och Polen (11 juni). Hela konferensen kommer att direktsändas på internet.

Resurseffektivitet handlar inte bara om restriktioner och knapphet – utan även om ett stort utbud av olika möjligheter för tillväxt och arbetstillfällen med mindre avfall, en renare miljö och bättre och mer hållbara val för konsumenterna. Programmet för årets Gröna vecka är en tydlig demonstration av vilken betydelse miljöpolitiken har – den är grundläggande för hur vi väljer att leva våra liv,” säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Årets tema stöder flaggskeppsinitiativet Europa 2020 om resurseffektivitet, som uppmuntrar till en övergång till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi för att uppnå hållbar tillväxt. Hela kommissionen bidrar till konferensen som är mer omfattande än någonsin tidigare. Tillsammans med diskussioner om traditionella miljömål som tillgängligheten av resurser, materialåtervinning, biologisk mångfald och jord, kommer man på konferensen att undersöka frågor inklusive övergången till en resurseffektiv ekonomi, mer miljövänliga kemikalier, grön kompetens, sysselsättning och innovation, finansiering av eko-innovation, livsmedelsavfall, avfall som en resurs, vatteneffektivitet, byggande och affärsidéer för kretsloppsekonomin”.

38 sessioner, seminarier och särskilda evenemang

En utställning med över 50 utställningsmontrar gör det möjligt för organisationer och företag att visa upp sin bästa praxis för ett effektivt resursutnyttjande. Bland sidoevenemangen kan nämnas visning av filmerna The Lightbulb Conspiracy”, ”Amazon Alive”, ”The Story of Stuff”, ”Il Suolo Minacciato” och utomhusutställningen ”Measure for measure, daily food - daily garbage” av Rosanna Maiolino.

Genom priser för Life-Natur-projekt kommer de projekt vars resultat har haft den största positiva inverkan på miljön att hedras, inklusive vinnande projekt från Finland, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien och Spanien.

Den första internationella flygningen av ett soldrivet flygplan

En av höjdpunkterna kommer att vara besöket till Solar Impulse på Bryssels flygplats i Zaventem. Solar Impulse är det första flygplanet som är konstruerat för att flyga både dag och natt utan att använda bränsle och utan att producera några koldioxidutsläpp, vilket visar den potential ny teknik har när det gäller energibesparingar och produktion av förnybar energi. Planet visas i Europas huvudstad 2329 maj 2011.

Huvudtalare:

 • Janez Potočnik, EU-kommissionär med ansvar för miljön

 • Connie Hedegaard, EU-kommissionär med ansvar för klimatfrågor

 • Dacian Cioloş, EU-kommissionär med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling

 • John Dalli, EU:s kommissionär för hälso- och konsumentskyddsfrågor

 • Maria Damanaki, EU-kommissionär med ansvar för fiske och havsfrågor

 • Algirdas Šemeta, EU-kommissionär med ansvar för skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning

 • Achim Steiner, FN:s biträdande generalsekreterare, Uneps verkställande direktör

 • Valentin Thurn, Direktör för Thurnfilm

 • Ernst von Weizsäcker, FN:s internationella panel för hållbar resursförvaltning

 • Paul Holthus, verkställande direktör, World Ocean Council

 • Denis Knoops, förste vice ordförande ERRT (European Retail Round Table) och styrelsemedlem, Delhaize Belgien

 • Richard Swannell, Director of Design and Resource Minimisation, WRAP

För ytterligare information:

För att se programmet för Gröna veckan 2011 och följa sessionerna i realtid:

http://www.greenweek2011.eu/


Side Bar