Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/631

V Bruseli 24. mája 2011

Na najväčšej každoročnej európskej konferencii o životnom prostredí sa rieši otázka efektívneho využívania zdrojov

Na podujatí Zelený týždeň 2011, ktoré sa začína dnes, sa občania vyzývajú, aby „spotrebovávali menej a žili lepšie“. Konferencie, ktorá bude trvať štyri dni, sa zúčastní viac ako 3 500 účastníkov, ktorí preskúmajú spôsoby, ako využívať zdroje našej planéty udržateľnejšie. Účastníci tohtoročného Zeleného týždňa pochádzajú z rozličného prostredia vrátane inštitúcií EÚ, podnikateľskej sféry a priemyslu, mimovládnych organizácií, orgánov verejnej správy, vedeckej komunity, akademickej obce a médií. Naplánovaných je približne 30 akcií, ktoré sa budú konať mimo Bruselu – vrátane akcií v Slovinsku (25. – 27. mája, 2. júna) a v Poľsku (11. júna). Celá konferencia sa bude vysielať naživo.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Efektívnosť využívania zdrojov nepredstavuje len obmedzenia a nedostatok, ale ponúka aj širokú škálu príležitostí rastu a zamestnanosti a znamená menej odpadu, čistejšie životné prostredie a lepší, udržateľnejší výber pre spotrebiteľov. Záber tohtoročného Zeleného týždňa je jasným dôkazom toho, kam až siaha politika životného prostredia, a potvrdzuje, že zohráva skutočne kľúčovú úlohu pri našom rozhodovaní o tom, aký spôsob života si zvoliť.“

Tohtoročná téma posilňuje hlavnú iniciatívu pre efektívne využívanie zdrojov v rámci stratégie Európa 2020, ktorou sa v úsilí dosiahnuť udržateľný rast podporuje prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne využívajúce svoje zdroje. Vďaka príspevkom mnohých útvarov Komisie má konferencia širší záber ako kedykoľvek predtým. Okrem diskusií o tradičných environmentálnych problémoch ako napríklad dostupnosť zdrojov, recyklovanie, biodiverzita a pôda sa na konferencii budú riešiť aj otázky ako prechod na hospodárstvo efektívne využívajúce svoje zdroje; ekologickejšie chemikálie; ekologické zručnosti, pracovné miesta a inovácie; financovanie ekologických inovácií; potravinársky odpad; odpady ako zdroj; efektívne využívanie vodných zdrojov, výstavba a nápady podnikateľskej sféry, ako dosiahnuť „recyklujúce hospodárstvo“.

38 vystúpení, workshopov a osobitných akcií

Výstava s viac ako 50 stánkami umožňuje organizáciám a spoločnostiam, aby názorne predviedli najlepšiu prax v oblasti efektívneho využívania zdrojov. Sprievodné podujatia zahŕňajú ukážku filmov „The Lightbulb Conspiracy“, „Amazon Alive“, „The Story of Stuff“, „Il Suolo Minacciato“ a výstavu pod šírym nebom „Measure for measure, daily food - daily garbage“, ktorej autorkou je Rosanna Maiolino.

V rámci projektu Príroda programu LIFE sa ocenia projekty, ktorých výsledky majú najpriaznivejší vplyv na životné prostredie, vrátane víťazných projektov z Fínska, Grécka, Maďarska, Nemecka, Talianska a Španielska.

Prvý medzinárodný let lietadla poháňaného solárnou energiou

Jedným z vrcholných momentov bude návšteva Solar Impulse na bruselskom letisku Zaventem. Solar Impulse, prvý letún konštrukčne navrhnutý tak, aby lietal deň i noc bez paliva a bez toho, aby produkoval emisie CO2, predstavuje potenciál, ktorý v sebe skrývajú nové technológie z hľadiska úspor energie a výroby energie z obnoviteľných zdrojov. V európskom hlavnom meste bude letún vystavený od 23. do 29. mája 2011.

Na podujatiach vystúpia aj títo hlavní rečníci:

 • Janez Potočnik, komisár EÚ pre životné prostredie

 • Connie Hedegaard, komisárka EÚ pre oblasť klímy

 • Dacian Ciolos, komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Európska komisia

 • John Dalli, komisár EÚ pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, Európska komisia

 • Maria Damanaki, komisárka EÚ pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, Európska komisia

 • Algirdas Šemeta, komisár EÚ pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom

 • Achim Steiner, zástupca generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, výkonný riaditeľ UNEP

 • Valentin Thurn, riaditeľ Thurnfilm

 • Ernst von Weizsäcker, Medzinárodný panel OSN pre udržateľné riadenie zdrojov

 • Paul Holthus, výkonný riaditeľ, World Ocean Council

 • Denis Knoops, služobne najvyššie postavený podpredseda ERRT (Európsky okrúhly stôl maloobchodu) a člen výkonnej rady, Delhaize Belgicko

 • Richard Swannell, riaditeľ Design and Resource Minimisation (dizajn a minimalizácia využívania zdrojov), WRAP

Ďalšie informácie:

Program podujatia Zelený týždeň 2011 a živé vysielanie:

http://www.greenweek2011.eu/


Side Bar