Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/631

Bruksela, 24 maja 2011 r.

Największa w Europie coroczna konferencja ekologiczna bada szeroką gamę możliwości efektywnego gospodarowania zasobami

Rozpoczynający się dziś Zielony Tydzień 2011 wzywa obywateli do "mniejszego zużycia i lepszego życia". Podczas czterodniowej konferencji ponad 3500 jej uczestników będzie szukać sposobów na bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów naszej planety. Uczestnikami tegorocznego Zielonego Tygodnia są przedstawiciele różnych środowisk, w tym instytucji unijnych, biznesu i przemysłu, organizacji pozarządowych, organów publicznych, środowisk naukowych, akademickich i mediów. Program konferencji obejmuje ok. 30 wydarzeń, które odbędą się poza Brukselą, m.in. w Słowenii (25-27 maja, 2 czerwca) i Polsce (11 czerwca). Cała konferencja będzie transmitowana na żywo w internecie.

Unijny komisarz ds. środowiska Janez Potočnik podkreślił: „Efektywne gospodarowanie zasobami to nie tylko ograniczenia i niedobór. To szeroka gama możliwości rozwoju i zatrudnienia, a jednocześnie ograniczenie ilości odpadów, czyste środowisko i lepsze, bardziej sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi decyzje konsumentów. Celem tegorocznego Zielonego Tygodnia jest jasne przedstawienie zakresu polityki ochrony środowiska, która ma naprawdę fundamentalne znaczenie dla naszego trybu życia".

W tym roku tematem konferencji jest inicjatywa przewodnia „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” w ramach strategii „Europa 2020”, zachęcająca do przejścia na niskoemisyjną gospodarkę efektywnie wykorzystującą zasoby, w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Dzięki wsparciu Komisji zakres tematyczny konferencji jest w tym roku wyjątkowo bogaty. Oprócz tradycyjnych kwestii środowiskowych, takich jak dostępność zasobów, recykling, różnorodność biologiczna i gleba, podczas konferencji będą analizowane kwestie takie jak przejście na gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów, bardziej ekologiczne środki chemiczne, ekologiczne umiejętności, zatrudnienie i innowacja, wsparcie dla eko-innowacji, odpady żywnościowe, odpady jako zasoby, efektywne wykorzystanie wody, budownictwo i pomysły biznesowe na „gospodarkę obiegową”.

38 sesji, warsztatów i wydarzeń specjalnych

Wystawa obejmująca ponad 50 stoisk umożliwia organizacjom i przedsiębiorstwom zaprezentowanie najlepszych praktyk z zakresu efektywnego wykorzystania zasobów. Wydarzenia dodatkowe obejmują pokaz filmów „The Lightbulb Conspiracy”, "Amazon Alive", “The Story of Stuff”, "Il Suolo Minacciato" oraz plenerową wystawę Measure for measure, daily food - daily garbage” autorstwa Rosanny Maiolino.

Nagrody LIFE Nature Project uhonorują projekty, które miały korzystny wpływ na środowisko, w tym nagrodzone projekty z Finlandii, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch i Hiszpanii.

Pierwszy międzynarodowy lot samolotu napędzanego energią słoneczną

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie wizyta w samolocie Solar Impulse na lotnisku Zaventem w Brukseli. Solar Impulse, pierwszy samolot przeznaczony do całodobowych lotów bez użycia paliwa i niewywołujący emisji CO2, jest wyrazem potencjału nowych technologii w dziedzinie energooszczędności i wytwarzania energii odnawialnej. Samolot jest prezentowany w stolicy Europy w dniach 23-29 maja b.r.

Najważniejsi prelegenci to między innymi:

 • Janez Potočnik, unijny komisarz ds. środowiska

 • Connie Hedegaard, unijna komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu

 • Dacian Cioloş, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

 • John Dalli, unijny komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej

 • Maria Damanaki, unijna komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa

 • Algirdas Šemeta, unijny komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych

 • Achim Steiner, podsekretarz generalny ONZ, dyrektor wykonawczy Programu ds. Ochrony Środowiska (UNEP)

 • Valentin Thurn, dyrektor Thurnfilm

 • Ernst von Weizsäcker, międzynarodowy panel ONZ ds. zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych

 • Paul Holthus, dyrektor wykonawczy Światowej Rady ds. Oceanów

 • Denis Knoops, wiceprzewodniczący europejskiego okrągłego stołu sprzedawców detalicznych (ERRT) I członek zarządu Delhaize Belgia

 • Richard Swannell, dyrektor ds. projektów i minimalizacji wykorzystania zasobów, WRAP

Więcej informacji:

Program Zielonego Tygodnia 2011 r. oraz transmisja na żywo konferencji są dostępne pod adresem:

http://www.greenweek2011.eu/


Side Bar