Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/631

Briselē, 2011. gada 24. maijā

Eiropas lielākajā ikgadējā vides konferencē uzmanības centrā ir resursefektivitāte

Šodien sākas Zaļā nedēļa 2011 ar aicinājumu iedzīvotājiem „patērēt mazāk un dzīvot labāk”. Konferencē, kas ilgs četras dienas, vairāk nekā 3500 dalībnieku meklēs veidus, kā ilgtspējīgāk izmantot mūsu planētas resursus. Šogad Zaļajā nedēļā pulcējas pārstāvji no visdažādākajām sfērām: ES iestādēm, uzņēmējdarbības un ražošanas nozares, nevalstiskajām organizācijām, publiskās pārvaldes iestādēm, zinātniskajām un akadēmiskajām aprindām, plašsaziņas līdzekļiem. Aptuveni 30 pasākumi notiks ārpus Briseles, tostarp Slovēnijā (25.-27. maijā, 2. jūnijā) un Polijā (11. jūnijā). Visu konferenci pārraidīs internetā.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: „Resursefektivitāte — tie nav tikai ierobežojumi un deficīts. Resursefektivitāte paver visplašākās iespējas izaugsmei un nodarbinātībai, tajā pašā laikā radot mazāk atkritumu, gādājot par tīrāku vidi un piedāvājot plašāku un ilgtspējīgāku izvēli patērētājiem. Šīgada Zaļā nedēļa uzskatāmi parādā, cik plaša ietekme ir vides politikai: no tās atkarīga mūsu izvēle, kā dzīvot tālāk.”

Šīgada konferences tēma atspoguļo stratēģijas „Eiropa 2020” resursefektivitātei veltīto pamatiniciatīvu, kuras mērķis ir rosināt pāreju uz resursefektīvu ekonomiku, kas rada zemas oglekļa emisijas, un tādējādi panākt ilgtspējīgu izaugsmi. Konferences organizēšanā iesaistījušies visdažādākie Komisijas dienesti, tāpēc tās programma ir plašāka un daudzveidīgāka nekā jebkad agrāk. Konferencē spriedīs ne tikai par jau tradicionāliem vides jautājumiem (resursu pieejamība, otrreizējā pārstrāde, bioloģiskā daudzveidība, augsne), bet arī par tādām parādībām kā pāreja uz resursefektīvu ekonomiku, videi nekaitīgākas ķimikālijas, "zaļās" prasmes, nodarbinātība un inovācija, ekoinovāciju finansēšana, pārtikas atkritumi, atkritumi kā resurss, ūdens taupīšana, būvniecība un uzņēmējdarbības idejas "aprites ekonomikai".

38 sesijas, semināri un īpaši pasākumi

Izstāde ar 50 stendiem dod iespēju organizācijām un uzņēmumiem iepazīstināt ar paraugpraksi, kā visefektīvāk izmantot resursus. Konferences ietvaros tiks arī demonstrētas filmas "Spuldzīšu sazvērestība" (The Lightbulb Conspiracy), "Dzīvā Amazone" (Amazon Alive), "Stāsts par lietām" (The Story of Stuff), "Apdraudētā zeme" (Il Suolo Minacciato), kā arī varēs apmeklēt Rozannas Majolino [Rosanna Maiolino] brīvdabas izstādi „Dots pret dotu — dienišķā maize, dienišķās drazas”.

LIFE Nature projektu apbalvošanā tiks godināti projekti, kuru rezultāti sevišķi labvēlīgi ietekmējuši vidi, tostarp uzvarētāji no Somijas, Vācijas, Grieķijas, Ungārijas, Itālijas un Spānijas.

Saules darbināts lidaparāts dodas pirmajā starptautiskajā lidojumā

Viens no interesantākajiem pasākumiem būs lidaparāta „Solar Impulse” apmeklējums Briseles Zavantemas lidostā. „Solar Impulse” ir pirmais lidaparāts, kas var lidot gan dienā, gan naktī bez degvielas un neradot CO2 emisijas. Tas apliecina, cik liels ir jauno tehnoloģiju potenciāls enerģijas taupīšanā un atjaunojamās enerģijas ražošanā. Lidaparātu var apskatīt Briselē no 2011. gada 23. līdz 29.maijam.

Galvenie runātāji

 • Janess Potočniks, ES vides komisārs

 • Konija Hēdegorda, ES klimata politikas komisāre

 • Dačans Čološs, ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs, Eiropas Komisija

 • Džons Dalli, ES veselības un patērētāju aizsardzības komisārs, Eiropas Komisija

 • Marija Damanaki, ES zivsaimniecības un jūrlietu komisāre, Eiropas Komisija

 • Aļģirds Šemeta, ES nodokļu un muitas savienības, revīzijas un krāpšanas apkarošanas komisārs

 • Ahims Šteiners, ANO ģenerālsekretāra vietnieks, ANO Vides programmas izpilddirektors

 • Valentīns Turns, „Thurnfilm" direktors

 • Ernsts fon Vaiczekers, ANO Starptautiskā ekspertu grupa ilgtspējīgas resursu pārvaldības jomā

 • Pols Holtuss, „World Ocean Council” izpilddirektors

 • Deniss Knops, ERRT („European Retail Round Table”) vecākais viceprezidents un “Delhaize” (Beļģijā) valdes loceklis

 • Ričards Svonels, WRAP Projektēšanas un resursu taupīšanas direktors

Plašāka informācija:

Šajā vietnē var iepazīties ar Zaļās nedēļas 2011 programmu un vērot pasākumus tiešsaistē:

http://www.greenweek2011.eu/


Side Bar