Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/631

Briuselis, 2011 m. gegužės 24 d.

Didžiausioje Europoje metinėje aplinkos konferencijoje bus nagrinėjamos efektyvaus išteklių naudojimo galimybės

Šiandien prasidedančioje 2011 m. Žaliojoje savaitėje piliečiai bus raginami „mažiau vartoti ir geriau gyventi“. Per keturias konferencijos dienas daugiau nei 3500 dalyvių ieškos būdų, kaip tausiau naudoti planetos išteklius. Šiais metais Žaliojoje savaitėje dalyvauja labai įvairių sričių – ES institucijų, verslo ir pramonės, nevyriausybinių organizacijų, valdžios institucijų, mokslo bendruomenės, akademinės bendruomenės ir žiniasklaidos – atstovai. Apie 30 renginių numatyta ne Briuselyje, iš jų kai kurie vyks Slovėnijoje (gegužės 25–27 d. ir birželio 2 d.) ir Lenkijoje (birželio 11 d.). Visą konferenciją bus galima stebėti internete.

„Efektyvus išteklių naudojimas – tai ne tik jų ribojimas ir stygius, tai ir didelės ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo galimybės, mažiau atliekų, švaresnė aplinka ir geresnis, tvaresnis pasirinkimas vartotojams, – sakė už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas. – Šių metų Žaliosios savaitės mastas aiškiai rodo, kokie svarbūs aplinkos politikos tikslai – jais turi būti grindžiamas mūsų gyvenimo būdas.“

Šių metų tema papildo pagrindinę Europa 2020 strategijos iniciatyvą dėl efektyvaus išteklių naudojimo, kuria raginama siekti tvaraus augimo ir pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Konferencijos programa šiais metais platesnė nei anksčiau, joje dalyvaus atstovai iš visos Komisijos. Konferencijoje be diskusijų įprastais aplinkos klausimais, kaip antai, išteklių gavyba, perdirbimas, biologinė įvairovė, dirvožemis, bus nagrinėjami ir tokie aspektai, kaip perėjimas prie efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos, ekologiškesnės cheminės medžiagos, ekologiški įgūdžiai, užimtumas ir naujovės, ekologinių naujovių finansavimas, maisto atliekos, atliekų kaip išteklių panaudojimas, efektyvus vandens naudojimas, statybos ir atliekų perdirbimo ekonomikos verslo idėjos.

38 sesijos, seminarai ir specialūs renginiai

Daugiau kaip 50 stendų parodoje organizatoriai ir bendrovės galės pademonstruoti praktinius efektyvaus išteklių naudojimo būdus. Be pagrindinės parodos dar bus rodomi filmai The Lightbulb Conspiracy („Elektros lempučių sąmokslas“), Amazon Alive („Gyvoji Amazonė“), The Story of Stuff („Daiktų istorija“), Il Suolo Minacciato („Žemė pavojuje“) ir fotografės Rosannos Maiolino lauko paroda Measure for measure, daily food - daily garbage („Akis už akį – kasdieninis maistas, kasdieninės šiukšlės“).

LIFE programos Gamtos projektų apdovanojimų organizatoriai apdovanos projektų, kurių įgyvendinimo rezultatai turėjo daugiausia teigiamo poveikio aplinkai, kūrėjus, visų pirma pagrindinių prizų laimėtojus iš Suomijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Italijos ir Ispanijos.

Pirmasis tarptautinis saulės energija varomo lėktuvo skrydis

Vienas iš kulminacinių momentų bus Solar Impulse lėktuvo apžiūra Briuselio Zaventemo oro uoste. Šis pirmasis orlaivis, kuris gali skristi ištisą parą be kuro neišmesdamas anglies dioksido dujų – tai naujų technologijų galimybių taupyti energiją ir naudoti atsinaujinančiosios energijos šaltinius pavyzdys. Lėktuvą Europos sostinėje bus galima pamatyti 2011 m. gegužės 23–29 d.

Svarbiausi konferencijos pranešėjai:

 • už aplinką atsakingas ES Komisijos narys Janezas Potočnikas,

 • už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard,

 • už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas ES Komisijos narys Dacianas Cioloş,

 • už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johnas Dalli,

 • už žuvininkystę ir jūrų reikalus atsakinga ES Komisijos narė Maria Damanaki,

 • už mokesčius ir muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas ES Komisijos narys Algirdas Šemeta,

 • Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus pavaduotojas, Jungtinių Tautų aplinkos programos vykdomasis direktorius Achimas Steineris,

 • Bendrovės Thurnfilm direktorius Valentinas Thurnas,

 • JT Tausaus išteklių valdymo darbo grupės atstovas Ernstas von Weizsäckeris,

 • Pasaulio vandenynų tarybos vykdomasis direktorius Paulas Holthusas,

 • Europos mažmeninės prekybos organizacijos European Retail Round Table pirmininko pavaduotojas ir Dehlaize Belgium vykdomosios valdybos narys Denisas Knoopsas,

 • Organizacijos WRAP Projektavimo ir išteklių naudojimo mažinimo (angl. Design and Resource Minimisation) skyriaus direktorius Richardas Swannellis.

Daugiau informacijos

Žaliosios savaitės programą rasti ir gyvai stebėti sesijas galima svetainėje

http://www.greenweek2011.eu/.


Side Bar