Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/631

Brüssel, 24. mai 2011

Euroopa suurim iga-aastane keskkonnakonverents võtab vaatluse alla ressursitõhususe valdkonna kogu selle ulatuses

Täna algava ürituse Roheline nädal 2011 avalöögiks on elanikele suunatud üleskutse „kasuta vähem ja ela paremini”. Nelja konverentsipäeva jooksul püüab üle 3500 osaleja leida viise, kuidas kasutada meie planeedi varusid jätkusuutlikumalt. Käesoleva aasta Rohelisel nädalal osalejad on väga erineva taustaga – ELi institutsioonid, äri-, tööstus- ja valitsusvälised organisatsioonid, riigiametid, teaduskeskused, akadeemilised ja meediaringkonnad. Kavas on korraldada 30 üritust väljaspool Brüsselit, sealhulgas Sloveenias (25.–27. mai ja 2. juuni) ning Poolas (11. juuni). Konverents on tervikuna veebi vahendusel jälgitav.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Ressursitõhususe all ei mõelda üksnes varude nappust ja piiranguid – see tähendab ka võimalusi sellise majanduskasvu ja tööhõive arendamiseks, mis toob kaasa vähem jäätmeid, puhtama keskkonna ning paremad ja jätkusuutlikumad valikud tarbijate jaoks. Käesoleva aasta Rohelise nädala eesmärk on tuua selgelt esile keskkonnapoliitika ulatus – valikud, mida me oma elus teeme, on tõepoolest otsustava tähtsusega.

Selle aasta teemaga toetatakse Euroopa 2020. aasta strateegia ressursitõhusust käsitlevat juhtalgatust, mille eesmärk on jätkusuutliku majanduskasvu saavutamiseks edendada üleminekut ressursitõhususele ja vähese CO2-heitega majandusele. Võttes arvesse kogu komisjoni panust, on konverentsi teemade valik ulatuslikum kui kunagi varem. Lisaks tavapärastele keskkonnaaruteludele, milles käsitletakse ressursse, taaskasutust, bioloogilist mitmekesisust ja pinnast hõlmavaid küsimusi, võetakse konverentsil vaatluse alla ka sellised teemad nagu ressursitõhusamale majandusele üleminek; loodussõbralikumad kemikaalid; keskkonnasõbralikud kutseoskused, tööhõive ja innovatsioon; ökoinnovatsiooni rahastamine; toidujäätmed; jäätmete kasutamine toorainena; tõhus veekasutus, ehitus ja äriideed seoses ringmajandusega.

38 istungit, õpikoda ja temaatilist üritust

50 stendist koosneval näitusel tutvustavad korraldajad ja ettevõtjad oma parimaid kogemusi ressursside tõhusal kasutamisel. Linastuvad ka filmid „The Lightbulb Conspiracy”, „Amazon Alive”, „The Story of Stuff”, „Il Suolo Minacciato” ning vaadata saab Rosanna Maiolino vabaõhuväljapanekut pealkirjaga „Measure for measure, daily food – daily garbage” („Meede meetme pärast, igapäevane toit – igapäevane prügi”).

Keskkonnale kõige positiivsema mõjuga projektidele antakse üle LIFE-programmi loodusprojekti auhinnad. Võiduprojektid esindavad Soomet, Saksamaad, Kreekat, Ungarit, Itaaliat ja Hispaaniat.

Päikesepatareiga lennuki esimene rahvusvaheline lend

Üks nädala tipphetkedest on lennuki Solar Impulse külastamine Brüsseli Zaventemi lennuväljal. Solar Impulse kui esimene lennuk, mis on ehitatud ööpäevaseks lendamiseks ilma kütust kasutamata ja süsinikdioksiidi heiteid tootmata, annab tunnistust uute tehnoloogiate potentsiaalist energiasäästu ja taastuvenergia tootmise puhul. Lennuk on Euroopa pealinnas vaatamiseks väljas 23.–29. maini.

Rohelise nädala peaesinejad

 • ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik

 • ELi kliimameetmete volinik Connie Hedegaard

 • ELi põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloş

 • ELi tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli

 • ELi merendus- ja kalandusasjade volinik Maria Damanaki

 • ELi maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta

 • ÜRO asepeasekretär, UNEPi tegevdirektor Achim Steiner

 • Ettevõtte Thurnfilm direktor Valentin Thurn

 • ÜRO loodusvarade säästva majandamise rahvusvahelise töörühma esindaja Ernst von Weizsäcker

 • Organisatsiooni World Ocean Council tegevdirektor Paul Holthus

 • Euroopa jaemüüjate ümarlaua (ERRT, European Retail Round Table) vanem asepresident ja Belgia ettevõtte Delhaize juhatuse liige Denis Knoops

 • Tegevusprogrammi jäätmed ja ressursid (WRAP, Waste & Resources. Action Programme) disaini ja ressursipiiramise direktor Richard Swannell

Lisateave

Rohelise nädala 2011 programm ja üritused reaalajas:

http://www.greenweek2011.eu/


Side Bar