Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/631

Bruxelles, den 24. maj 2011

Europas største årlige miljøkonference gennemgår alle muligheder for effektiv ressourceudnyttelse

I den Grønne Uge 2011, der begynder i dag, opfordres alle borgere til at "bruge mindre og leve bedre". I de fire dage, konferencen varer, vil de mere end 3500 deltagere søge efter måder, hvorpå vi kan gøre mere bæredygtig brug af klodens ressourcer. I dette års Grønne Uge kommer der deltagere med vidt forskellig baggrund, fx fra EU-institutionerne, fra erhverv og industri, fra NGO'er, fra offentlige myndigheder, fra naturvidenskaberne, fra den akademiske verden og fra medierne. Der er planlagt omkring 30 begivenheder uden for Bruxelles, bl.a. efterfølgende i Slovenien (25.-27. maj og 2. juni) og Polen (11. juni). Hele konferencen bliver webstreamet.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "Ressourceeffektivitet handler ikke kun om begrænsninger og knaphed – den åbner uanede muligheder for vækst og beskæftigelse med mindre affald, et renere miljø og bedre og mere bæredygtige valg for forbrugerne. Formålet med dette års Grønne Uge er tydeligt at demonstrere, hvor mange områder miljøpolitikken griber ind i – den er virkelig grundlæggende for, hvilken måde vi vælger at leve vores liv på."

Dette års tema skal fremme overgangen til en mere ressourceeffektiv lav-CO2-økonomi, der kan føre til bæredygtig vækst, og understøtter dermed EU's 2020—flagskibsinitiativ om ressourceeffektivitet. Med bidrag fra mange afdelinger i Kommissionen har konferencen et bredere dækningsområde end nogen sinde før. Der vil blive drøftet traditionelle miljøspørgsmål såsom ressourcetilgængelighed, genanvendelse, biodiversitet og jord, men også andre emner bliver behandlet, bl.a. udviklingen hen imod en ressourceeffektiv økonomi; grønnere kemikalier; grønne færdigheder, beskæftigelse og innovation; finansiering af miljøinnovation; fødevareaffald; affald som ressource; effektivt vandforbrug, byggeri og forretningsidéer til industriel symbiose.

38 sessioner, workshops og special events

Der er en udstilling med mere end 50 stande, hvor organisationer og virksomheder kan vise eksempler på bedste praksis for effektiv udnyttelse af ressourcerne. Blandt de supplerende arrangementer er der flere film, nemlig “The Lightbulb Conspiracy”, "Amazon Alive", “The Story of Stuff” og "Il Suolo Minacciato", og Rosanna Maiolinos udendørs udstilling “Measure for measure, daily food - daily garbage”.

Der vil blive tildelt LIFE Nature-priser til de projekter, som har den største positive indvirkning på miljøet, herunder vinderprojekter i Finland, Grækenland, Italien, Spanien, Tyskland og Ungarn.

Første internationale flyvning med et soldrevet fly

En af hovedbegivenhederne bliver besøget af Solar Impulse i Bruxelles' lufthavn i Zaventem. Solar Impulse er det første fly, der er konstrueret til at flyve dag og nat uden at bruge brændstof og uden at udlede CO2, og er vidnesbyrd om, hvilket potentiale ny teknologi har for energibesparelser og produktion af vedvarende energi. Det fremvises i Europas hovedstad i dagene 23.-29. maj 2011.

Hovedtalere:

 • Janez Potočnik, EU-kommissær for miljø

 • Connie Hedegaard, EU-kommissær for klima

 • Dacian Cioloş, EU-kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter

 • John Dalli, EU-kommissær for sundhed og forbrugerpolitik

 • Maria Damanaki, EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri

 • Algirdas Šemeta, EU-kommissær for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig

 • Achim Steiner, FN-vicegeneralsekretær og UNEP's eksekutivdirektør

 • Valentin Thurn, direktør for Thurnfilm

 • Ernst von Weizsäcker, FN's Internationale Panel for Bæredygtig Ressourceforvaltning

 • Paul Holthus, direktør, World Ocean Council

 • Denis Knoops, Senior Vice President ERRT (European Retail Round Table) og bestyrelsesmedlem i Delhaize, Belgien

 • Richard Swannell, direktør for Design and Resource Minimisation, WRAP

Yderligere oplysninger:

På følgende websted findes programmet for Grøn Uge 2011, og der kan også sessionerne følges live:

http://www.greenweek2011.eu/


Side Bar