Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/630

Bruxelles, 24 mai 2011

Comisia stabilește un model pentru drepturile de proprietate intelectuală în scopul stimulării creativității și a inovării

Drepturile de proprietate intelectuală (DPI), care cuprind brevetele, mărcile, desenele și modelele industriale și indicațiile geografice, precum și drepturile de autor și drepturile legate de copyright (pentru artiștii interpreți, producători și societățile de radiodifuziune), datează de secole întregi. Adesea, chiar fără să observăm, ne afectează viața cotidiană: ele protejează tehnologia pe care o utilizăm (automobilele, telefoanele mobile, trenurile), alimentele pe care le consumăm, muzica pe care o ascultăm sau filmele pe care le vedem. În ultimii ani, însă, schimbările tehnologice și, în special, importanța tot mai mare a activităților online au schimbat complet lumea în care funcționează drepturile de proprietate intelectuală. În combinația actuală, normele europene și cele naționale nu mai sunt adaptate și trebuie modernizate. Acesta este motivul pentru care Comisia a adoptat astăzi o strategie cuprinzătoare prin care să restructureze cadrul legal de funcționare a DPI. Obiectivul nostru este de a permite inventatorilor, creatorilor, utilizatorilor și consumatorilor să se adapteze la noile condiții și să profite de noi posibilități de afaceri. Noile norme vor institui echilibrul corect între promovarea creației și a inovării, pe de o parte asigurând recompensarea și investițiile necesare pentru creatori și, pe de altă parte, promovând cel mai larg acces posibil la bunurile și serviciile protejate de DPI. Asigurarea acestui echilibru corect va aduce schimbări reale pentru întreprinderi (de la artistul care lucrează singur la marile companii farmaceutice) prin încurajarea investițiilor în inovare. Acest aspect va produce beneficii pentru creșterea și competitivitatea din UE, create prin intermediul pieței unice. Consumatorii vor cunoaște avantajele unui acces mai larg și mai ușor la informații și la conținutul cultural, de exemplu la muzica online. Strategia abordează numeroase aspecte pentru a garanta acoperirea DPI într‑un mod exhaustiv - de la brevetul necesar unei întreprinderi pentru a proteja o invenție la combaterea folosirii abuzive a invențiilor prin intermediul unei propuneri adoptate tot astăzi care va înăspri măsurile luate în cazuri de contrafacere și piraterie. Printre primele rezultate ale acestei strategii globale privind DPI se numără propunerile adoptate astăzi, una dintre ele vizând un sistem de acordare mai ușoară a licențelor pentru așa-numitele „opere orfane”, care va permite multor opere culturale să fie accesibile online, iar alta fiind o propunere pentru un nou regulament vizând înăsprirea măsurilor vamale de combatere a comerțului cu produse care încalcă DPI.

„Asigurarea nivelului adecvat de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul pieței unice este esențială pentru economia Europei. Progresul depinde de ideile noi, de cunoștințele noi”, a declarat comisarul pentru piața internă Michel Barnier. „Dacă drepturile nu sunt protejate, nu se va investi în inovare. Pe de altă parte, consumatorii și utilizatorii trebuie să aibă acces la conținutul cultural, de exemplu la muzica online, pentru ca noile modele de afaceri și diversitatea culturală să prospere. Scopul nostru, astăzi, este de a stabili un echilibru corect între aceste două obiective legate de DPI în ansamblu și de a face din cadrul legislativ european în materie de proprietate intelectuală un factor favorizant pentru companii și cetățeni și un cadru potrivit pentru lumea online și pentru competiția mondială de idei.”

Algirdas Šemeta, comisarul responsabil cu uniunea vamală, a spus: „Vămile sunt plasate în mod ideal la frontiere pentru a proteja cetățenii și întreprinderile legale, iar contribuția lor este extrem de importantă pentru combaterea contrafacerii și a pirateriei”. El a adăugat: „Sunt convins că un sistem solid al drepturilor de proprietate intelectuală este crucial pentru întreaga economie a UE. Datorită propunerii de astăzi, vămile vor putea să ofere o mai bună protejare a DPI și să combată mai bine comerțul cu produse care încalcă DPI.”

Strategia privind DPI prezintă o serie de măsuri politice cheie, pe termen scurt și pe termen lung, în diverse domenii care includ:

Brevetele: Comisia a prezentat deja propuneri, în luna aprilie, pentru protecția unitară a brevetelor în cadrul cooperării consolidate (a se vedea IP/11/470). Între timp, se va lucra în continuare la propuneri referitoare la crearea unui tribunal unificat și specializat în materie de brevete pentru brevetele europene clasice și pentru cele viitoare, cu efect unitar. Acest lucru ar reduce foarte mult costurile aferente litigiilor și timpul afectat soluționării litigiilor legate de brevete și va spori securitatea juridică pentru întreprinderi.

Mărcile: Cu toate că înregistrarea mărcilor comerciale în UE a fost armonizată în statele membre de aproape 20 de ani, iar marca comunitară a fost stabilită în urmă cu 15 ani, este din ce în ce mai multă nevoie de sisteme de înregistrare mai raționalizate, mai eficace și mai coerente. Comisia intenționează să prezinte, în 2011, propuneri de modernizare a sistemului mărcilor la nivel UE și național și de adaptare a acestuia la era internetului.

Indicații geografice (IG): IG consolidează legătura dintre calitatea unui produs și originea sa geografică. Cu toate acestea, nu există în prezent niciun sistem disponibil la nivel UE pentru protejarea produselor de altă natură decât cele agricole, precum marmura de Carrara sau cuțitele Solingen, fapt care favorizează existența unor condiții concurențiale neechitabile în cadrul pieței unice. De aceea, Comisia va efectua o analiză aprofundată a cadrului legal existent în statele membre, precum și a impactului economic pe care l-ar putea avea protecția IG ale produselor de altă natură decât cele agricole în 2011 și 2012. În funcție de rezultatul evaluării impactului, acestea ar putea fi urmate de propuneri legislative.

Acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturi de autor: Deși domeniul de aplicare material al drepturilor de autor a fost în mare parte armonizat, drepturile se acordă încă în regim național. În perspectiva pieței unice digitale, raționalizarea acordării de licențe pentru drepturi de autor și a distribuirii veniturilor este una dintre provocările majore care trebuie abordate. În cea de-a doua jumătate a anului 2011, Comisia va prezenta o propunere de creare a unui cadru legal pentru gestionarea colectivă multiteritorială eficientă a drepturilor de autor, în special în domeniul muzicii. Propunerea va institui totodată norme comune privind guvernanța transparentă și o distribuire transparentă a veniturilor. În a doua jumătate a anului 2011, Comisia va iniția și o consultare pe diverse teme legate de distribuirea online a operelor audiovizuale.

Bibliotecile digitale: Crearea bibliotecilor digitale europene care să conserve și să răspândească bogatul patrimoniu cultural și intelectual al Europei este un factor cheie în dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere. Pentru a facilita atingerea acestui scop, Comisia prezintă astăzi și o propunere legislativă care va permite digitizarea și punerea la dispoziția tuturor online a așa-numitelor „opere orfane” (opere precum cărțile sau articole din ziare ori reviste încă protejate de drepturi de autor, însă ale căror deținători de drepturi sunt necunoscuți sau nu pot fi localizați pentru a se obține permisiunea de difuzare ) – a se vedea MEMO/11/333. Totodată, Comisia așteaptă cu interes încheierea unui memorandum de înțelegere între biblioteci, editori, autori și organismele de gestiune colectivă în scopul de a facilita găsirea unor soluții pentru acordarea de licențe pentru digitizare și de a pune la dispoziția publicului cărțile în afara circuitului comercial.

Încălcările DPI: Contrafacerea și pirateria reprezintă pentru economie o amenințare care ia amploare. Între 2005 și 2009, numărul cazurilor înregistrate la granițele UE de produse suspectate a fi încălcat DPI a crescut de la 26 704 la 43 572. În același timp, industria creativă estimează că pirateria a adus industriei europene a filmului, muzicii, televiziunii și sectorului de software un prejudiciu de 10 miliarde de euro și peste 185 000 de locuri de muncă numai în 2008. Comisia este decisă să își intensifice eforturile în acest domeniu. În primul rând, Comisia a prezentat astăzi un regulament destinat să consolideze Observatorul european al contrafacerii și pirateriei, lansat de Comisie în 2009, încredințând sarcinile acestuia Oficiului pentru armonizare în cadrul pieței interne (OAPI). Acesta va permite observatorului să profite de cunoștințele de specialitate în materie de proprietate intelectuală ale OAPI și de experiența acumulată în ceea ce privește mărcile, desenele și modelele). Regulamentul este transmis în prezent spre examinare Parlamentului European și Consiliului. În al doilea rând, în primăvara lui 2012, Comisia va propune revizuirea Directivei privind respectarea DPI (a se consulta IP/04/540). Directiva prevede măsuri de drept civil care să permită deținătorilor de drepturi să impună respectarea drepturilor de proprietate intelectuală de care beneficiază, însă trebuie adaptată, mai ales pentru a putea face față provocărilor pe care le prezintă mediul digital.

Asigurarea, de către autoritățile vamale, a respectării DPI: Vămile supraveghează toate schimburile comerciale de la granițele exterioare ale UE, efectuând controale cu mai multe scopuri și jucând un rol esențial în combaterea comerțului cu produse care încalcă DPI. Numai în 2009, autoritățile vamale cu interceptat peste 40 000 de livrări suspecte, cuprinzând 118 milioane de articole. Deoarece majoritatea articolelor interceptate sunt contrafăcute sau piratate, vămile se bucură de o localizare unică la frontiere care le permite să asigure respectarea unei largi game de drepturi de proprietate intelectuală. Ca parte din strategia globală vizând DPI adoptată astăzi, Comisia propune și un nou regulament vamal cu scopul de a consolida cadrul legal al intervențiilor autorităților vamale. Propunerea vizează și abordarea problemei ridicate de comerțul cu pachete de mici dimensiuni conținând articole contrafăcute, trimise prin poștă, întrucât majoritatea covârșitoare a acestor produse rezultă din vânzări pe internet.

Context

DPI constituie un element fundamental al economiei UE și un factor motor al creșterii sale viitoare. În 2009, valoarea primelor 10 mărci din țările UE a ajuns la aproape 9 % din PIB, în medie. Industriile creative bazate pe copyright, cum sunt sectorul de software, cel al editării cărților și a ziarelor, industria filmului și a muzicii, au contribuit în proporție de 3,3 % la PIB-ul UE în 2006 și se constituie în aproximativ 1,4 milioane de IMM-uri, reprezentând 8,5 milioane de locuri de muncă. Ocuparea locurilor de muncă în cadrul sectoarelor „economiei bazate pe cunoaștere” a crescut cu 24 % între 1996 și 2006 față de 6 % în cazul altor sectoare.

Informații suplimentare despre drepturile de proprietate intelectuală:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_52_en.htm

A se vedea MEMO/11/332și MEMO/11/333.

Mai multe informații despre verificarea respectării DPI de către autoritățile vamale:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/index_en.htm

Pentru informații suplimentare despre noul regulament vamal cu privire la DPI:

A se vedea MEMO/11/327

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar