Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/629

Bruxelles, 24 mai 2011

O politică europeană credibilă, echitabilă și eficientă în materie de migrație: perspective

Comisia propune un pachet de măsuri pentru o mai bună gestionare a fluxurilor de migrație din regiunea Mediterana de Sud, precum și modificări la regulamentul privind vizele pentru a garanta faptul că posibilitatea de a călători fără vize nu duce la abuz. Solidaritatea cu statele membre care sunt cele mai expuse la presiunea migrației, precum și cooperarea mai strânsă cu țările terțe constituie, în continuare, elemente absolut esențiale.

„Situația din sudul Mediteranei face necesară în continuare acțiunea UE. Uniunea Europeană a adoptat o serie de măsuri pe termen scurt pentru a ajuta țările din nordul Africii să facă față presiunii migrației și pentru a sprijini statele membre care sunt primele afectate de acest fenomen, asigurând un răspuns european coerent pentru cei care au nevoie de ajutorul nostru. Propunerea de astăzi depășește cadrul nevoilor urgente. Planul nostru este dezvoltarea unei cooperări mai structurate cu țările din nordul Africii. Promovarea mobilității și a unei migrații bine gestionate este atât în interesul UE, cât și al țărilor din nordul Africii. Europa va depinde într-o măsură tot mai mare de migrația forței de muncă, iar potențialul pe care îl oferă țările nord-africane ar trebui valorificat în mod reciproc avantajos. De asemenea, trebuie să dăm studenților, cercetătorilor și oamenilor de afaceri posibilitatea să viziteze mai ușor alte țări. În acest sens, trebuie să deschidem mai multe căi legale către Europa, prin intensificarea cooperării cu vecinii noștri din sud, instituind norme clare și asigurând condiții sigure astfel încât această circulație să răspundă intereselor tuturor părților. De asemenea, trebuie să facilităm călătoriile spre UE prin liberalizarea suplimentară a vizelor. În același timp, trebuie să ne asigurăm că nu se abuzează de acordurile noastre de liberalizare a vizelor. De aceea, astăzi propun introducerea unei clauze de salvgardare pentru situații excepționale și foarte bine delimitate. Sper că prin aceasta va crește încrederea și voința statelor membre de a introduce în viitor mai multe regimuri fără vize”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul UE pentru afaceri interne.

Inițiativele de astăzi includ:

- Comunicarea privind „Dialogul pentru migrație, mobilitate și securitate cu țările din sudul Mediteranei”.

Comisia propune instituirea unor dialoguri privind migrația, mobilitatea și securitatea cu țările din nordul Africii. Dialogul ar trebui să includă toate aspectele legate de migrație ale relației viitoare a UE cu țările din regiune. Parteneriatele pentru mobilitate vor fi convenite pentru a gestiona mai bine oportunitățile de mobilitate legală între UE și țările din nordul Africii. Aceste parteneriate vor fi specifice pentru fiecare țară parteneră și vor fi realizate împreună cu țara parteneră respectivă și în cooperare cu statele membre UE. Parteneriatele ar trebui să permită țărilor să valorifice mai bine potențialul forței lor de muncă, de exemplu prin oferirea de asistență în elaborarea programelor de recrutare, în recunoașterea competențelor sau prin asistarea migranților returnați care doresc să contribuie la consolidarea țării de origine. De asemenea, o cooperare structurată de acest tip ar trebui să permită statelor membre să-și remedieze deficitele de pe piața forței de muncă.

Desigur, pentru facilitarea circulației trebuie instituite garanții suficiente. În cadrul mecanismului de dialog, partenerii noștri vor trebui să se asigure că vor fi luate toate măsurile eficace de prevenire a migrației ilegale și că vor facilita returnarea cetățenilor lor care nu au drept de ședere în Europa. În ultimele săptămâni, Comisia a stabilit deja primele contacte cu Tunisia și Egipt pentru începerea acestor dialoguri și speră ca, în viitorul apropiat, să implice și alți parteneri interesați.

- Raportul anual privind imigrația și azilul (2010)

Raportul anual privind imigrația și azilul (2010) evidențiază principalele evoluții înregistrate anul trecut la nivel european și național în domeniul migrației. De exemplu, evidențiază măsurile adoptate pentru a ajuta Grecia să gestioneze frontierele externe, ceea ce a presupus desfășurarea de către FRONTEX de polițiști de frontieră din alte țări europene la frontiera terestră a Greciei cu Turcia, precum și asistența amplă acordată Greciei de către Comisie și statele membre pentru revizuirea completă a sistemului de azil al țării, proces care este în derulare. În vederea remedierii deficiențelor identificate, raportul cuprinde recomandări politice, în special în ceea ce privește consolidarea controlului la frontiere, prevenirea migrației ilegale, facilitarea migrației legale, dezvoltarea unui sistem european comun în materie de azil, integrarea resortisanților țărilor terțe, precum și dezvoltarea dimensiunii externe a politicii UE în materie de migrație.

- Propunerea de modificare a Regulamentului Uniunii Europene nr. 539/2001 privind vizele

Politica în materie de vize este o componentă esențială a unei politici europene eficiente în materie de migrație. Actuala legislație europeană privind politica în materie de vize nu permite adoptarea rapidă de decizii. Procedura de ridicare sau de introducere a obligativității vizelor urmează procedura de codecizie obișnuită și, prin urmare, poate dura câțiva ani. Modificările propuse prevăd introducerea unei clauze de salvgardare, în temeiul căreia, în anumite împrejurări excepționale, să se permită reintroducerea temporară a obligativității vizelor pentru cetățenii unei țări terțe. Acest mecanism ar oferi UE un instrument care să fie folosit numai în situații excepționale, pentru a compensa orice eventuale consecințe negative importante ale liberalizării vizelor, în special intrarea în UE a unui număr mare de migranți ilegali sau de solicitanți de azil ale căror cereri nu sunt întemeiate. Modificările propuse vor contribui la creșterea încrederii statelor membre în guvernanța vizelor și în viitoarele liberalizări ale vizelor.

Următoarea etapă

Aceste inițiative reprezintă o primă acțiune ulterioară Comunicării privind migrația adoptată la 4 mai 2011. Inițiativele vor fi discutate în cadrul următorului Consiliu Justiție și Afaceri Interne, care se va desfășura la 9 iunie 2011, și vor contribui la pregătirea terenului pentru o discuție privind politica europeană în materie de azil și migrație, discuție care va avea loc în cadrul Consiliului European de la Bruxelles, din 24 iunie 2011, între șefii de stat și de guvern ai UE.

Pentru informații suplimentare

A se vedea MEMO/11/328, MEMO/11/329 și MEMO/11/330

Pentru mai multe informații cu privire la elementele unei politici globale în materie de migrație (Comunicarea Comisiei din 4 mai): IP/11/532 și MEMO/11/273

Pentru mai multe informații cu privire la răspunsul Comisiei Europene la fluxurile de migrație din Africa de Nord: MEMO/11/226

Pagina principală de internet a doamnei Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina de internet a DG Afaceri Interne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar