Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/629

Brüsszel, 2011. május 24.

Egy hiteles, méltányos és hatékony uniós migrációs politika irányába

A Bizottság intézkedéscsomagot terjeszt elő a dél-mediterrán térség felöl érkező migrációs áramlások megfelelőbb kezelése, valamint – a vízummentes utazással való visszaélések elkerülése érdekében – a vízumrendelet módosítása céljából. A migrációs nyomásnak leginkább kitett tagállamokkal vállalt szolidaritás és a harmadik országokkal való szorosabb együttműködés továbbra is alapvető fontosságú.

„A dél-mediterrán térségben kialakult helyzet további uniós fellépést igényel. Az Európai Unió már több rövid távú intézkedést hozott annak érdekében, hogy segítse az észak-afrikai országokat a migrációs nyomás kezelésében és támogassa a leginkább kitett déli tagállamokat, valamint következetes uniós válaszlépést alakítson ki a rászorulók megsegítésére. A mai javaslatom azonban túlmutat a sürgősségi intézkedéseken: Strukturáltabb együttműködést kívánunk kialakítani az észak-afrikai országokkal. A mobilitás és a megfelelő migrációkezelés elősegítése mind az EU, mint pedig az észak-afrikai országok érdeke. Európa egyre inkább rászorul a munkaerő-migrációra, így az észak-afrikai országokban rejlő potenciált úgy kellene hasznosítani, hogy az mindkét fél előnyére szolgáljon. Arra is szükség van, hogy könnyebbé tegyük a diákok, a kutatók és az üzleti élet szereplői számára a külföldre utazást. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a déli szomszédainkkal folytatott együttműködés megerősítésével és világos szabályok felállításával újabb legális utakat kell nyitnunk Európa felé, aminek során olyan biztonsági feltételeket kell garantálnunk, hogy a személyek mozgása mindkét fél érdekeit szolgálhassa. A vízumliberalizációval pedig meg kell könnyítenünk az Európába utazás lehetőségét. Ezzel egyidejűleg biztosítani kell, hogy a vízumliberalizációs megállapodásokkal ne lehessen visszaélni. A mai javaslatban szerepel egy nagyon szigorú és kivételes körülmények között bevezethető védzáradék. Bízom abban, hogy e védzáradékkal nő a tagállamok bizalma és a jövőben több vízummentességi rendszer kerül majd felállításra” nyilatkozta Cecilia Malmström belügyekért felelős uniós biztos.

A mai kezdeményezések között szerepel:

– A dél-mediterrán országokkal a migrációról, a mobilitásról és a biztonságról folytatandó párbeszédről szóló közlemény

A Bizottság azt javasolja, hogy a migráció, a mobilitás és a biztonság témájában lépjünk párbeszédre az észak-afrikai országokkal; e párbeszédnek az Unió és a régió közötti jövőbeli kapcsolat minden migrációs vonatkozására ki kel terjednie. Az Unió és az észak-afrikai országok közötti mobilitás legális lehetőségeinek megfelelőbb kezelése érdekében mobilitási partnerségekről állapodhatunk meg, amelyek egyedi kialakítására az adott partnerországgal és az uniós tagállamokkal együttműködésben kerül sor. A partnerségek hozzájárulhatnának ahhoz, hogy az országok jobban kihasználhassák a munkaerő-potenciáljukat, elősegítve többek között különböző toborzóprogramok megszervezését és a képesítések elismerését, illetve azt, hogy a visszatérő migránsok hozzájárulhassanak hazájuk fejlődéséhez. Ilyen strukturált együttműködés keretében a tagállamok is könnyebben kezelhetik a munkaerőpiacukon jelentkező hiányt.

Természetesen a személyek szabad mozgásának megkönnyítésével kapcsolatban megfelelő biztosítékokra van szükség. A párbeszéd keretében partnereinknek garantálniuk kell, hogy minden hatékony intézkedést meghoznak az illegális migráció megakadályozására és lehetővé teszik az Európában jogtalanul tartózkodó állampolgáraik hazatérését. A Bizottság az elmúlt hetek folyamán már kapcsolatba lépett Tunéziával és Egyiptommal a párbeszéd beindítása érdekében, és remélhetőleg a közeljövőben további lehetséges partnerekkel is felveszi a kapcsolatot.

– A bevándorlásról és a menekültügyről szóló éves jelentés (2010)

A bevándorlásról és a menekültügyről szóló éves jelentés (2010) rávilágít az elmúlt év legfontosabb uniós és nemzeti szintű fejleményeire a bevándorlás területén. Kiemeli többek között a Görögország külső határainak kezelése érdekében hozott intézkedéseket, amelynek során a Frontex más európai országokból határőröket küldött a görög-török közös szárazföldi határra, valamint utalást tesz azon széles körű támogatásra, amit a Bizottság és a tagállamok nyújtottak Görögországnak az ország menekültügyi rendszerének folyamatban lévő teljes átszervezéséhez. A beazonosított hiányosságok orvoslása érdekében a jelentés politikai ajánlásokat tartalmaz a határellenőrzés megerősítésére, az illegális migráció megelőzésére, a legális migráció megkönnyítésére, a közös európai menekültügyi rendszer kialakítására, a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedésére és az uniós migrációs politika külső dimenzióinak kiépítésére vonatkozóan.

– Javaslat a vízumokról szóló 539/2001/EK rendelet módosítására

Az uniós migrációs politika egyik kulcsfontosságú eleme a vízumpolitika. Az erre vonatkozó hatályos uniós jogszabályok ugyanakkor nem teszik lehetővé a gyors döntéshozatalt. A vízumkötelezettség beszüntetésének vagy bevezetésének eljárása a rendes együttdöntési eljárás keretében zajlik, ami akár több évig is eltarthat. A javasolt módosítások között szerepel egy védzáradék bevezetése, amely lehetővé tenné, hogy bizonyos kivételes körülmények között ideiglenesen vissza lehessen állítani valamely harmadik ország állampolgárainak a vízumkötelezettségét. E mechanizmus olyan – csakis kivételes körülmények között alkalmazható – eszközzel ruházná fel az Uniót, amellyel ellensúlyozhatná a vízumliberalizáció következtében esetleg fellépő súlyos negatív hatásokat, különösen azt, hogy – megalapozatlan kérelemmel – nagy számban érkezzenek az EU-ba illegális migránsok vagy menedékkérők. A javasolt módosításokkal a tagállamok bizalma is javulhat a vízumkezelés és a későbbi vízumliberalizáció iránt.

Következő lépés:

E kezdeményezések a migrációról szóló, 2010. május 4-én elfogadott közlemény alapján tett első lépések közé tartoznak. A kezdeményezéseket 2011. június 9-i ülésén tovább vizsgálja a Bel- és Igazságügyi Tanács, és egyben előkészíti az európai menekültügyi és migrációs politikára irányuló megbeszéléseket, amit az uniós állam- és kormányfők az Európai Tanács keretében 2011. június 24-én Brüsszelben folytatnak majd.

További információk:

Lásd MEMO/11/328, MEMO/11/329 és MEMO/11/330

A széles körű migrációs politika egyéb aspektusai (a Bizottság 2011. május 4-i közleménye): IP/11/532 és MEMO/11/273

Az észak-afrikai migránsokkal kapcsolatos bizottsági intézkedéseket illetően:

MEMO/11/226

Cecilia Malmström belügyi biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

A Belügyi Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar