Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/627

Bryssel den 23 maj 2011

Galileo: ett lyft för EU:s satelliter i oktober

De första två operativa satelliterna i EU:s globala satellitnavigeringssystem skjuts upp den 20 oktober, tillkännager Europeiska kommissionen i dag. Det är den första i en rad uppskjutningar från Europas rymdhamn i Kourou i Franska Guyana. När väl Galileosatelliterna är på plats 23 600 km över jordytan kan de första satellitnavigeringstjänsterna börja fungera 2014. Fler uppskjutningar gör konstellationen fullständig fram till 2019.

– Den här uppskjutningen är historisk. Europa visar att vi har förmåga att leda den tekniska utvecklingen. Tusentals europeiska småföretag och innovatörer kan hitta nya affärsmöjligheter och skapa och utveckla sina produkter med utgångspunkt i Galileo. Allmänheten gynnas också av dess tjänster. Galileo ger valuta för pengarna, och jag räknar med att medlemsstaterna samarbetar för att lösa finansieringen av programmet, säger Antonio Tajani, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för näringsliv.

Galileoprogrammet är EU:s satsning på ett toppmodernt satellitnavigeringssystem med precis, garanterad positionsbestämning i hela världen under civil kontroll. Beslutet att fastslå ett datum för den första uppskjutningen kommer efter en detaljerad genomgång som Europeiska rymdorganisationen (ESA) lett. Man kom fram till att de rymd- och markbaserade komponenterna och de operativa förberedelserna framskred enligt tidplanen.

Galileo kommer att medföra fördelar för många delar av den europeiska ekonomin, bl.a. elnät, transportföretag, finansiella transaktioner, sjöfart, räddningsinsatser, fredsbevarande insatser, som alla är starkt beroende av satellitnavigering.

Dessutom kommer Galileo att göra Europa oberoende inom en teknik som blir allt mer kritisk, bl.a. för strategiska områden som el- och telenät. Galileo förväntas tillföra 60 miljarder euro till den europeiska ekonomin under 20 år i form av merintäkter för näringslivet och ökad samhällsnytta, och detta utan att fördelarna med rymdtekniskt oberoende räknas med.

Bakgrund

Galileo ska 2014/2015 i ett inledningsskede tillhandahålla tre tjänster genom en första konstellation på 18 satelliter: den öppna tjänsten, den offentliga tjänsten samt lokaliserings- och räddningstjänsten.

Galileoprogrammets fullständiga driftsfas ska förvaltas och finansieras helt av EU. Kommissionen och ESA har ingått ett delegeringsavtal som gör att ESA fungerar som kommissionens ombud vid konstruktion och upphandling.

Egnos (European Geostationary Navigation Overlay Service) är Europas regionala påbyggnad på GPS-signalerna. Det är föregångaren till Galileo. Egnos öppna tjänst har varit i drift sedan oktober 2009, och kommissionen inledde nyligen Egnos personsäkerhetstjänst för luftfarten. Se IP/11/247

Mer information om Galileo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav

MEMO/11/326


Side Bar