Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/627

V Bruseli, 23. mája 2011

Galileo: októbrový štart pre družice EÚ

Vypustenie prvých dvoch operačných družíc globálneho satelitného navigačného systému EÚ sa uskutoční 20. októbra, ako dnes oznámila Európska komisia. Ide iba o prvé zo série plánovaných vyslaní družíc, ktoré majú odštartovať z európskeho kozmického centra v Kourou vo Francúzskej Guyane. Poskytnutie prvých služieb satelitnej navigácie po vyslaní družíc Galileo do výšky 23 600km sa uskutoční v roku 2014. Konštelácia družíc sa skompletizuje do roku 2019.

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za priemysel a podnikanie Antonio Tajani pri tejto príležitosti uviedol: „Toto vyslanie má historický význam. Európa dokazuje svoju schopnosť byť v popredí technologickej inovácie. Tisíce malých a stredných podnikov a inovátorov v celej Európe budú mať možnosť objaviť obchodné príležitosti a vytvárať a rozvíjať svoje produkty na základe budúcej infraštruktúry Galileo. Z jej služieb budú mať výhody občania. Galileo stojí za vynaložené peniaze a pri hľadaní riešenia v súvislosti s jeho financovaním počítam so spoluprácou členských štátov.“

Program Galileo je iniciatívou EÚ pre moderný globálny navigačný satelitný systém, ktorý bude poskytovať služby presných a spoľahlivých globálnych informácií o polohe na civilné účely. Rozhodnutie určiť dátum prvého vyslania nasleduje po podrobnom posúdení pod vedením Európskej vesmírnej agentúry. Na základe posúdenia sa dospelo k záveru, že zložky vesmírneho a pozemného segmentu aj operačná pripravenosť sa vyvíjajú podľa plánu.

Galileo bude prostredníctvom svojich služieb oporou pre mnoho sektorov európskeho hospodárstva: elektrické siete, spoločnosti zaoberajúce sa riadením flotily, finančné transakcie, preprava tovaru, záchranné akcie, mierové misie – to všetko vo veľkej miere závisí od technológie satelitnej navigácie.

Galileo okrem toho Európe umožní, aby bola nezávislá v rámci technológie, ktorá sa stáva rozhodujúcou, a to vrátane strategických oblastí, ako sú distribúcia elektriny a telekomunikačné siete. Očakáva sa, že Galileo, okrem výhody nezávislosti, prinesie do európskeho hospodárstva za obdobie 20 rokov 60 miliárd eur v zmysle dodatočných príjmov pre priemysel a v zmysle verejného a sociálneho prínosu.

Kontext

Galileo poskytne tri počiatočné služby v rokoch 2014/2015 na základe začiatočnej konštelácie 18 družíc: Počiatočnú službu Open Service (verejne prístupná služba), počiatočnú službu Public Regulated Service (verejná regulovaná služba) a počiatočnú službu Search-and-Rescue Service (záchranná služba).

Fázu plnej prevádzkovej schopnosti (The Full Operational Capability phase) programu Galileo riadi a plne financuje Euróspka únia. Komisia a ESA podpísali dohodu o splnomocnení, podľa ktorej je ESA v mene Komisie zodpovedná za návrhy a verejné obstarávanie.

EGNOS (Európska geostacionárna navigačná prekrývacia služba) je európsky regionálny rozširujúci systém pre signály GPS. Je predchodcom systému Galileo. Verejne prístupná služba EGNOS je funkčná od októbra 2009 a Komisia nedávno začala so službou EGNOS s názvom „Safety-of-Life“ (Ochrana života) pre letectvo: pozri IP/11/247

Ďalšie informácie o systéme Galileo nájdete na týchto stránkach:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav .

MEMO/11/326


Side Bar