Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/627

Briselē, 2011. gada 23. maijā

Galileo — ES satelītus palaidīs oktobrī

Šodien Eiropas Komisija paziņoja, ka 20. oktobrī tiks palaisti ES globālās satelītnavigācijas sistēmas pirmie divi operatīvie satelīti. Šis ir tikai pirmais no vairākiem startiem, kas paredzēti no Eiropas kosmodroma, kas atrodas Kourou Francijas Gviānā. Galileo satelītus nogādās 23 600 km augstumā. Tie 2014. gadā nodrošinās sākotnējos satelītnavigācijas pakalpojumus. Secīgie starti līdz 2019. gadam pabeigs satelītu konstelāciju.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un atbildīgais par rūpniecības un uzņēmējdarbības jomu Antonio Tajāni teica: „Šis ir vēsturiski nozīmīgs starts. Eiropa demonstrē līderspējas tehnoloģisko inovāciju jomā. Tūkstošiem MVU un inovatoru visā Eiropā varēs izraudzīties uzņēmējdarbības iespējas un izstrādāt un attīstīt savus produktus, izmantojot nākotnes Galileo infrastruktūru. Iedzīvotāji iegūs no Galileo pakalpojumiem. Galileo ir ekonomiski lietderīga programma, un es ceru uz dalībvalstu sadarbību, lai rastu projekta finansējuma risinājumu."

Galileo programma ir Eiropas iniciatīva mūsdienīgai globālai satelītnavigācijas sistēmai, kas nodrošina ļoti precīzus un garantētus globālās pozicionēšanas pakalpojumus, kuri ir civildienestu pārvaldībā. Lēmumu noteikt pirmo palaišanas datumu pieņēma pēc detalizēta novērtējuma, ko vadīja Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA). Tajā secināja, ka darbs pie kosmosa un zemes segmenta komponentēm un operatīvās gatavības nodrošināšana norit saskaņā ar grafiku.

Galileo pakalpojumi būs noderīgi daudzos Eiropas ekonomikas sektoros: elektrotīklu darbībā, transportlīdzekļu parka vadības uzņēmumos, finanšu darījumos, kuģniecības nozarē, glābšanas operācijās, miera uzturēšanas operācijās, proti, šīs jomas ir ļoti atkarīgas no satelītnavigācijas tehnoloģijas.

Turklāt Galileo ļaus Eiropai kļūt neatkarīgai tehnoloģijas ziņā, kas kļūst arvien būtiskāka, ieskaitot stratēģiskās jomās, piemēram, elektrosadale un telekomunikāciju tīkli. Nerēķinot priekšrocības, kas saistītas ar neatkarības nodrošināšanu, paredzams, ka Galileo 20 gados ienesīs 60 miljardus eiro Eiropas ekonomikā rūpniecības nozares papildu ieņēmumu un publisku un sociālu ieguvumu ziņā.

2014./2015. gadā Galileo sniegs trīs sākotnējos pakalpojumus, izmantojot sākotnējo 18 satelītu konstelāciju: sākotnējo atklāto pakalpojumu, sākotnējo publisko regulēto pakalpojumu un sākotnējo meklēšanas un glābšanas pakalpojumu.

Galileo programmas pilnīgu operatīvo spēju posmu pārvalda un pilnībā finansē Eiropas Savienība. Komisija un EKA ir parakstījušas deleģēšanas līgumu, saskaņā ar kuru EKA rīkojas Komisijas vārdā kā projekta un iepirkumu vadības iestāde.

EGNOS (Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienests) ir Eiropas GPS signālu pastiprināšanas reģionālā sistēma. Šis dienests ir Galileo priekštecis. EGNOS atklātais pakalpojums darbojas kopš 2009. gada oktobra, un nesen Komisija sāka piedāvāt EGNOS „dzīvības drošības” pakalpojumu aviācijai nozarei (sk. IP/11/247).

Sīkāku informāciju par Galileo skatīt:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav

MEMO/11/326


Side Bar