Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/627

Bryssel 23. toukokuuta 2011

EU:n Galileo-satelliitit laukaistaan lokakuussa

Euroopan komissio ilmoitti tänään, että EU:n maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän kaksi ensimmäistä operatiivista satelliittia laukaistaan 20. lokakuuta. Tämä on ensimmäinen monista laukaisuista, jotka on tarkoitus tehdä Ranskan Guayanan Kouroussa sijaitsevasta Euroopan avaruuskeskuksesta. Kun Galileo-satelliitit on saatu paikalleen 23 600 km:n korkeuteen, ensimmäiset satelliittinavigointipalvelut voidaan käynnistää vuonna 2014. Kokonaisuutta täydennetään myöhemmillä laukaisuilla vuoteen 2019 mennessä.

”Laukaisulla on historiallista merkitystä. Eurooppa on osoittanut, että se voi olla teknisen innovoinnin kärjessä”, totesi teollisuus- ja toiminnasta vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani. ”Tuhannet pk-yritykset ja innovoijat kaikkialla Euroopassa saavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ne voivat kehittää tuotteitaan ja luoda uusia tuotteita tulevan Galileo-infrastruktuurin pohjalta. Myös kansalaiset hyötyvät satelliittien palveluista. Galileo tarjoaa rahalle vastinetta. Komissio uskoo jäsenmaiden yhteistyöhön sen rahoittamiseksi.”

Galileo-ohjelma on EU:n aloite huipputason maailmanlaajuisesta satelliittinavigointijärjestelmästä, joka tarjoaa erittäin tarkkaa ja luotettavaa maailmanlaajuista paikannuspalvelua siviilivalvonnassa. Euroopan avaruusjärjestön (ESA) johdolla tehtiin yksityiskohtainen arviointitarkastelu, jonka perusteella päätettiin ensimmäisen laukaisun ajankohdasta. Siinä todettiin, että sekä avaruus- ja maanpäällisten segmenttien että toimintavalmiuden osalta edetään aikataulussa.

Galileon palveluilla tuetaan monia Euroopan talouden aloja. Esimerkiksi sähköverkot, liikennöintiyritykset, rahoitusmarkkinoiden transaktiot, tavarankuljetus, pelastustoimet ja rauhanturvatehtävät ovat kaikki erittäin riippuvaisia satelliittinavigointiteknologiasta.

Lisäksi Galileo tekee Euroopasta riippumattoman yhä merkittävämmäksi tulevan teknologian suhteen, myös strategisten alojen kuten sähkönjakelun ja televerkkojen osalta. Galileon uskotaan 20 vuoden kuluessa hyödyttävän Euroopan teollisuutta 60 miljardilla eurolla teollisuuden lisätuloina sekä julkisina ja sosiaalisina etuina, riippumattomuudesta puhumattakaan.

Taustaa

Galileo tarjoaa alkuvaiheessa vuosina 2014–2015 kolme palvelua ensimmäisten 18 satelliitin kautta: alustavan avoimen palvelun (initial Open Service), alustavan julkisesti säännellyn palvelun (initial Public Regulated Service) ja alustavan etsintä- ja pelastuspalvelun (initial Search-and-Rescue Service).

Galileo-ohjelman täyden toimintavalmiuden vaihetta hallinnoi ja rahoittaa yksinomaan Euroopan unioni. Komissio ja ESA ovat allekirjoittaneet delegointisopimuksen, jonka mukaisesti ESA toimii komission puolesta suunnittelijana ja hankkijana.

EGNOS (Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä) on Euroopan alueellinen GPS-signaalien tukijärjestelmä. Se on Galileon edeltäjä. EGNOSin avoin palvelu on ollut toiminnassa lokakuusta 2009 alkaen, ja komissio käynnisti äskettäin ihmishengen turvaavan palvelun ilmailualaa varten (EGNOS “Safety-of-Life”). Ks. IP/11/247

Lisätietoja Galileosta löytyy seuraavista linkeistä:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav

MEMO/11/326


Side Bar