Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/627

Brüssel, 23. mai 2011

Galileo: ELi satelliidid saadetakse orbiidile oktoobris

Euroopa Komisjon teatas täna, et ELi ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi kaks esimest satelliiti saadetakse orbiidile 20. oktoobril. Euroopa kosmodroomilt Prantsuse Guajaanas stardivad peagi ka mitmed järgmised satelliidid. 23 600 km kõrgusele saadetavad Galileo satelliidid võimaldavad pakkuda alates 2014. aastast esialgseid satelliitnavigatsiooniteenuseid. Satelliitsüsteem peaks valmima 2019. aastaks.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis: „Tegemist on ajaloolise sündmusega. Euroopa näitab oma suutlikkust püsida tehnoloogiliste uuenduste esirinnas. Loodav Galileo infrastruktuur pakub tootearendus- ja ärivõimalusi tuhandetele väikeettevõtjatele ja innoveerijatele kõikjal Euroopas. Selle süsteemi pakutavaid teenuseid saavad kasutada kõik kodanikud. Galileo on väärt investeeringuid ja ma loodan, et liikmesriigid leiavad ühiselt vahendid süsteemi rahastamiseks.

Galileo programm on ELi algatus, mille eesmärk on luua tsiviilkontrolli alla kuuluv kõrgtehnoloogiline globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem, mis võimaldab osutada väga täpset ja usaldusväärset globaalset positsioneerimiseteenust. Otsus saata orbiidile esimesed satelliidid tehti pärast Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) eesistumisel läbiviidud üksikasjalikku hindamist. Hinnangus leiti, et maapealse ja kosmoseinfastruktuuri loomine ning ettevalmistused süsteemi käitamiseks kulgevad vastavalt ajakavale.

Galileo teenuseid saavad kasutada paljud Euroopa majandussektorid (elektrivõrgud, laevanduse haldajad, finantssektor, mereveondus) ning päästeoperatsioonides ja rahuvalvemissioonides osalejad. Kõik need sektorid sõltuvad otseselt satelliitnavigatsioonist.

On väga oluline, et Galileo annab Euroopale tehnoloogilise sõltumatuse, sh sellistes strateegilistes valdkondades nagu elektrijaotus- ja telekommunikatsioonivõrgud. Galileo süsteem peaks 20 aastaga tooma Euroopa majandusele tulu 60 miljardit eurot, mille moodustavad tööstuse lisatulu ning ühiskondlik-avalik kasu, arvestamata sõltumatusest tulenevaid eeliseid.

Taustteave

Aastatel 2014 ja 2015 pakub esialgu 18 satelliidist koosnev Galileo süsteem kolme teenust: avatud teenust, avalikku reguleeritud teenust ning otsingu- ja päästeteenust.

Galileo programmi täieliku operatiivvõime saavutamist haldab ja rahastab täies ulatuses Euroopa Liit. Komisjon ja ESA on allkirjastanud kokkuleppe, mille kohaselt tegutseb ESA komisjoni volitatud projekteerija ja hankijana.

EGNOS ehk Euroopa Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem on Euroopa piirkondlik GPS-signaali tugisüsteem. See süsteem on Galileo eelkäija. EGNOSe avatud teenus käivitati oktoobris 2009 ning komisjon käivitas hiljuti EGNOSe lennuohutusteenuse. Vt IP/11/247

Lisateavet EGNOSe kohta leiate järgmistelt veebisaitidelt:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/index_et.htm.

MEMO/11/326


Side Bar