Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/627

Bruxelles, den 23. maj 2011

Galileo: EU’s satellitter sendes op i oktober

Opsendelsen af de to første operationelle satellitter i EU's globale satellitnavigationssystem vil finde sted den 20. oktober, meddelte Kommissionen i dag. Dette er blot den første i en række af opsendelser, der vil finde sted fra Europas rumhavn i Kourou, Fransk Guyana. Opsendelsen af Galileo-satellitterne til en højde af 23 600 km vil føre til de første satellitbaserede navigationstjenester i 2014. Efterfølgende opsendelser vil fuldende konstellationen i 2019.

Antonio Tajani, næstformand for Europa-Kommissionen med erhvervsliv og iværksætteri som ansvarsområde, udtalte: "Denne opsendelse er af stor historisk betydning. Europa er i færd med at demonstrere, at det har kapacitet til at blive førende inden for teknologisk innovation. Tusinder af SMV'er og innovative virksomheder i hele Europa vil være i stand til at se forretningsmuligheder og til at skabe og udvikle deres produkter baseret på den fremtidige Galileo-infrastruktur. Borgerne vil også nyde godt af Galileos tjenester. Galileo giver valuta for pengene, og jeg regner med medlemsstaternes samarbejde, når det gælder om at finde en løsning på finansieringen af projektet."

Galileo-programmet er EU’s bud på et avanceret globalt satellitnavigationssystem, som giver særdeles nøjagtige og sikre globale positionsoplysninger til civile formål. Beslutningen om fastsættelsen af datoen for den første opsendelse følger en detaljeret vurdering under forsæde af Den Europæiske Rumorganisation. Heri konkluderes det, at tilvejebringelsen af rum- og jordsegmentkomponenterne samt det operationelle beredskab skrider frem efter planen.

Galileo vil gennem sine tjenester understøtte mange sektorer i den europæiske økonomi: Elnet, flådestyring, finansielle transaktioner, skibsfartsindustri, redningsoperationer og fredsbevarende missioner er alle i vidt omfang afhængige af satellitnavigationsteknologi.

Desuden vil Galileo gøre Europa uafhængigt inden for en teknologi, der er ved at få kritisk betydning, herunder på strategiske områder såsom elforsyning og telekommunikationsnetværk. Galileo forventes at indbringe den europæiske økonomi 60 mia. EUR over en periode på 20 år i form af ekstra indtægter for industrien og offentlige og sociale fordele; heri er fordelene ved uafhængighed på området ikke medregnet.

Baggrund

Galileo vil på basis af den indledende konstellation bestående af 18 satellitter stille de tre første tjenester til rådighed i 2014/2015: en indledende åben tjeneste, en indledende statsreguleret tjeneste og en indledende eftersøgnings- og redningstjeneste.

Galileo-programmets fulde driftskapacitetsfase forvaltes og finansieres fuldt ud af Den Europæiske Union. Kommissionen og ESA har undertegnet en uddelegeringsaftale, hvorved ESA fungerer som design- og indkøbsorgan på Kommissionens vegne.

Egnos (European Geostationary Navigation Overlay Service) er Europas regionale forstærkningssystem for GPS-signaler. Det er forløberen til Galileo. Egnos’ åbne tjeneste har været operationel siden oktober 2009, og Kommissionen har for nylig iværksat tjenesten Egnos "Safety-of-Life" for luftfarten (se IP/11/247).

Yderligere oplysninger om Galileo på

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav .

MEMO/11/326


Side Bar