Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/627

V Bruselu dne 23. května 2011

Galileo: říjnové vypuštění družic EU

Evropská komise dnes oznámila, že 20. října budou vypuštěny první dvě provozní družice globálního družicového navigačního systému EU. Jedná se pouze o první ze série startů plánovaných z evropského vesmírného střediska v Kourou (Francouzská Guyana). Vynesení družic programu Galileo do výše 23 600 km umožní poskytování prvních družicových navigačních služeb od roku 2014. Na oběžnou dráhu budou postupně rozmístěny další družice a celá soustava bude dokončena do roku 2019.

Místopředseda Evropské komise a komisař pro průmysl a podnikání Antonio Tajani prohlásil: „Vypuštění těchto prvních dvou družic má historický význam. Evropa prokázala, že je schopna stát v čele technologické inovace. Tisíce malých a středních podniků a inovátorů z celé Evropy budou mít možnost chopit se podnikatelské příležitosti a vytvářet a rozvíjet své produkty na základě budoucí infrastruktury systému Galileo. Z jeho služeb budou těžit i občané. Projekt Galileo se vyplatí a já spoléhám na spolupráci členských států při hledání řešení pro jeho financování.“

Program Galileo je iniciativou EU zaměřenou na vybudování moderního globálního družicového navigačního systému, který bude poskytovat služby určování polohy s vysokou přesností a spolehlivostí a který bude pod civilní kontrolou. Rozhodnutí o stanovení data pro první vypuštění družice následuje po podrobném přezkumu vypracovaném pod vedením Evropské kosmické agentury. Tento přezkum dospěl k závěru, že kosmické i pozemní komponenty a operační připravenost se rozvíjejí v souladu se stanoveným časovým plánem.

Galileo podpoří prostřednictvím svých služeb mnoho odvětví evropského hospodářství: rozvodné sítě elektřiny, společnosti zabývající se řízením loďstev, finanční transakce, přepravu zboží, záchranné operace, mírové mise – to vše totiž ve velké míře závisí na družicové navigační technologii.

Kromě toho poskytne Galileo Evropě nezávislost v oblasti technologie, která se stává životně důležitou, včetně strategických oblastí, jako je distribuce elektřiny a telekomunikační sítě. Očekává se, že kromě výhod spojených s nezávislostí přinese Galileo v průběhu 20 let evropskému hospodářství 60 miliard EUR v podobě dodatečných příjmů pro průmysl a veřejných a sociálních přínosů.

Souvislosti

Galileo bude v letech 2014 až 2015 poskytovat tři počáteční služby založené na prvotní konstelaci 18 družic: počáteční volnou službu, počáteční veřejnou regulovanou službu a počáteční pátrací a záchrannou službu.

Fázi plné provozuschopnosti programu Galileo spravuje a plně financuje Evropská unie. Komise a Evropská kosmická agentura podepsaly dohodu o pověření, na jejímž základě zajišťuje agentura jménem Komise koncepci a zadávání veřejných zakázek.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service – evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací) je evropský regionální rozšiřující systém pro signály GPS. Je předchůdcem Galilea. Volná služba EGNOS je v provozu od října 2009 a Komise nedávno spustila službu „Bezpečnost života“ v oblasti letectví (viz IP/11/247).

Více informací o systému Galileo naleznete na těchto stránkách:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav .

MEMO/11/326


Side Bar