Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/627

Брюксел, 23 май 2011 г.

„Галилео“: изстрелване в Космоса на спътници на ЕС през октомври

Европейската комисия оповести днес, че на 20-ти октомври ще се извърши изстрелването в Космоса на първите два оперативни спътника на глобалната навигационна спътникова система на ЕС. Това е само началото на поредицата изстрелвания на спътници, планирани за осъществяване от европейския космодрум в Куру, Френска Гвиана. Разполагането на спътниците на „Галилео“ на височина 23 600 km ще позволи от 2014 г. да бъдат предоставени първоначални спътникови навигационни услуги. До 2019 г. в орбита ще бъдат изведени други спътници за доизграждане на мрежата.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: „Това изстрелване в Космоса има историческо значение. Европа доказва своите възможности да бъде в челото на иновациите в областта на технологиите. Хиляди малки и средни предприятия и създатели на иновации в цяла Европа ще бъдат в състояние да съзрат възможности, които се откриват пред бизнеса, и ще проектират и разработят продукти, основани на бъдещата инфраструктура на „Галилео“. Гражданите ще се възползват от услугите на системата. „Галилео“ оправдава изцяло направените разходи и аз не се съмнявам, че посредством сътрудничеството между държавите-членки ще се намерят начини за финансирането му“.

Програмата „Галилео“ е инициатива на ЕС за авангардна глобална система за спътникова навигация, която осигурява много точно и надеждно определяне на местоположението за граждански цели. Решението за определяне на дата за първото изстрелване на спътници се предхождаше от изчерпателен преглед и оценка под ръководството на Европейска космическа агенция. Направено беше заключението, че изграждането на компонентите на космическата и наземната инфраструктура напредва по график.

Посредством своите услуги „Галилео“ ще допринесе за развитието на много отрасли на европейската икономика: електрически мрежи, компании за управление на флотилии от превозни средства, финансови трансакции, корабната индустрия, спасителни операции, мироопазващи мисии — всички те са силно зависими от технологията за спътникова навигация.

Освен това „Галилео“ ще направи Европа независима по отношение на технология, която е на път да бъде от решаващо значение, включително в стратегически области, като разпределението на електрическа енергия и далекосъобщителните мрежи. Очаква се за период от 20 години ефектът от „Галилео“ за европейската икономика да възлезе на 60 млрд. евро, като се вземат предвид ползите за промишлеността, както и положителните социални и обществени последици. Не трябва да се забравя и придобиването на технологична независимост.

Кратко представяне

От 2014/2015 г. „Галилео“ ще осигурява три първоначални услуги, базирани на първо време на мрежа от 18 спътника: първоначални общодостъпна услуга, публична регулирана услуга и услуга за издирване и спасяване.

Етапът на постигане на пълния работен капацитет на програмата „Галилео“ се управлява и финансира изцяло от Европейския съюз. Комисията и Европейската космическа агенция подписаха споразумение за делегиране, според което агенцията действа от името на Комисията по отношение на проектирането и възлагането на поръчки, свързани със спътниковата мрежа.

EGNOS (Европейската геостационарна система за навигационно покритие) е регионалната система за повишаване на точността на GPS сигналите в Европа. Тя е предшественикът на системата „Галилео“. Общодостъпната услуга на EGNOS е оперативна от октомври 2009 г., като Комисията неотдавна приведе в действие друга услуга на EGNOS — „безопасност на човешкия живот “, за въздухоплаването. Вж. IP/11/247

За повече информация за EGNOS посетете:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav .

MEMO/11/326


Side Bar