Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/624

V Bruslju, 23. maja 2011

Okolje: pozidava tal v EU ogroža delovanje ekosistemov

Vsako leto se zaradi širjenja mest in prometne infrastrukture v Evropi izgubi površina tal, večja od Berlina. Tak nevzdržen trend ogroža dostopnost rodovitne prsti in rezervoarjev podzemne vode za bodoče generacije. Evropska komisija je danes objavila novo poročilo, v katerem priporoča tristopenjski pristop, osredotočen na omejevanje nadaljnje pozidave tal, blažitev njenih posledic in nadomestitev izgube dragocene prsti z ukrepi na drugih območjih.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Od tal je odvisen temeljni del delovanja ekosistemov in brez njih bi se življenje na našem planetu ustavilo. Ne moremo si privoščiti, da bi jih še naprej zazidavali. Zaradi tega se gospodarski razvoj ali nadgrajevanje naše infrastrukture ne bosta upočasnila, zahteva pa se bolj trajnosten pristop.“

Izgubljanje tal zaradi asfalta

Tla se pozidajo, kadar se jih prekrije z neprepustnim materialom, kot sta asfalt ali beton. Med letoma 1990 in 2000 je bilo v EU dnevno izgubljenih najmanj 275 hektarjev tal, kar skupno nanese 1 000 km2 na leto. Polovica teh tal je trajno pozidana z neprepustnimi plastmi zgradb, cest in parkirišč.

Kot navaja poročilo, se je v zadnjih letih ta trend zmanjšal na 252 hektarjev na dan, vendar je količina rabe zemljišč še vedno zaskrbljujoča. Med letoma 2000 in 2006 je povprečni delež umetnih površin v EU narasel za 3 %, pri čemer je porast teh površin na Irskem in Cipru znašal 14 %, v Španiji pa 15 %.

Priporočila

Poročilo za reševanje te problematike predlaga tristopenjski pristop:

  • Omejevanje nadaljnje pozidave tal z izboljšanim prostorskim načrtovanjem ali ponovnim premislekom o „škodljivih“ subvencijah, ki posredno spodbujajo pozidavo tal.

  • Blažilni ukrepi za zmanjšanje škode, kadar se pozidavi tal ne bo mogoče izogniti. Med te spadajo uporaba prepustnih površin namesto običajnega asfalta ali cementa in gradnja zelenih streh.

  • Ukrepi za nadomestitev, s katerimi se delno ublaži izguba tal na enem območju z ukrepi, sprejetimi nekje drugje. Ti so lahko v obliki plačil, kot je to praksa na Češkem in Slovaškem, ali ponovne pridobitve že pozidanih tal. Dobre prakse na tem področju se izvajajo zlasti v Dresdnu in na Dunaju.

Rezultati tega poročila bodo vključeni v tehnični dokument Komisije o pozidavi tal, pri pripravi katerega sodelujejo nacionalni strokovnjaki. Omenjeni dokument bo nacionalnim, regionalnim in lokalnim oblastem dal smernice za najboljše prakse v zvezi z omejevanjem pozidave tal ter blaženjem njenih posledic, dokončan pa naj bi bil v prvi polovici leta 2012.

Ozadje

Pozidava tal povzroča nepopravljivo izgubo bioloških funkcij prsti. Onemogoča namreč pronicanje in izhlapevanje vode, zaradi česar se poveča površinsko iztekanje vode, to pa včasih privede do katastrofalnih poplav. Povzroča tudi razkosanje naravnih površin in tako habitati postanejo premajhni ali preveč izolirani, da bi lahko vzdrževali določene živalske in rastlinske vrste. Poleg tega taka tla za vedno izgubijo potencial za proizvodnjo hrane. Po ocenah Skupnega raziskovalnega središča Komisije se zaradi pozidave tal vsako leto izgubijo štirje milijoni ton pšenice.

Vedno večja pozidava tal je prizadela številne evropske regije, ki vključujejo polovico nizozemskih regij, osem provinc v Italiji (Vercelli, Lodi, Verona, Piacenza, Parma, Campobasso, Matera in Catanzaro), tri francoske departmaje (Vendée, Tarn-et-Garonne in Corrèze), regijo Poznan na Poljskem, zahodno Štajersko v Avstriji, regijo Põhja-Eesti v Estoniji ter jugovzhodni del Slovenije.

Tematska strategija Komisije za varstvo tal je degradacijo tal, vključno s pozidavo tal, opredelila kot resno težavo na ravni EU. Da bi zaščitila evropska tla, je Komisija ob podpori Evropskega parlamenta leta 2006 predstavila predlog Direktive o določitvi okvira za varstvo tal. Vendar pa je omenjeni predlog zaradi nasprotovanja nekaterih držav članic trenutno obstal na Svetu.

Dodatne informacije

Poročilo „Pregled najboljših praks za omejevanje pozidave tal ali blaženja njenih posledic v EU-27“:

http://ec.europa.eu/environment/soil/sealing.htm

Poročilo bo predstavljeno 25. maja med 9:30–11:00 na konferenci Zeleni teden:

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index.html

Za več informacij o Tematski strategiji Komisije za varstvo tal:

http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm

MEMO/06/341 o Tematski strategiji za varstvo tal

Za več informacij o politiki EU o varstvu tal:

http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm


Side Bar